Ettevõtluse arendamine

Toetust võib saada ehitiste, rajatiste, taristute, seadmete ja masinate jaoks; maaparanduseks, bioenergia tootmiseks, innovatsioonitegevusteks, toodangu turustamiseks, investeeringuteks põllumajandustoodangu töötlemisse, tootjarühmade tegevusteks ja ühisinvesteeringuteks.