Kliendiregister

Kliendiregister on osa põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrist.

Registrisse kantakse isiku-, kontakt- ja pangaandmed kõigi isikute kohta, kes taotlevad PRIA vahendusel Euroopa Liidu või riiklikke toetusi; samuti impordi- või ekspordilitsentsi, eksporditoetuste sertifikaadi taotlejate andmed. Registrisse kantakse ka kliendid, kes esitavad pakkumisi või taotlevad eelnevat heakskiitu turukorraldusabinõudes osalemiseks.