Toetuste ajakava

2020. a prognoositav ajakava

Juhime tähelepanu, et käesoleva aasta tabeli puhul on tegemist toetuste ajakava prognoosiga, mis võib jooksvalt muutuda! Tabelit täiendatakse pidevalt!

Avatud pikema perioodi vältel

Fond

Meede

Taotluste vastuvõtu aeg

Taotluste vastuvõtu koht

Toetuse määramine

Toetuse maksmine

MAK*

LEADER kohalikuks arenguks (meede 19)

avatud läbi aasta

    e-PRIA

hiljemalt 60 tööpäeva (vajadusel 90 tööpäeva) jooksul arvates päevast, mil kohalik tegevusgrupp esitas PRIAle projektitaotluste paremusjärjestuse ettepaneku

 

MAK*

Nõustajate koolitustoetus  (meede 2.3)

hanke korras

           X

                   X

hankelepingus kokku lepitud aja jooksul

MAK*

Teadmussiirde pikaajaliste programmide rakendamise toetus (meede 1.4)

hanke korras

           X

                    X

hankelepingus kokku lepitud aja jooksul

MAK*

Individuaalse nõuandeteenuse võimaldamine (meede 2.1)

hanke korras

           X

                     X

hankelepingus kokku lepitud aja jooksul

EMKF**

Algatusrühma koostöötegevused (meede 3.4)

avatud läbi aasta

e-postiga aadressil info [at] pria [dot] ee või posti teel PRIA keskuse aadressil

hiljemalt 45 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise kuupäevast

25 tööpäeva jooksul arvates maksetaotluse esitamise kuupäevast

EMKF**

Kalanduspiirkonna kohaliku arengustrateegia rakendamine (projektitoetus) (meede 3.3)

avatud läbi aasta

e-postiga aadressil info [at] pria [dot] ee või posti teel PRIA keskuse aadressil

 

 

EMKF**

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus- ja tutvustuskampaaniate toetus (meede 4.3)

01.01 - 31.12.2020

e-postiga aadressil info [at] pria [dot] ee või posti teel PRIA keskuse aadressil

50 tööpäeva arvates taotluse esitamise tähtpäevast 

25 tööpäeva jooksul arvates  nõuetekohaste dokumentide saamisest

EAGF***

Koolikava koolipiima ja koolipuuvilja pakkumise toetus

avatud läbi aasta

e-PRIA

kolme kuu jooksul taotluse esitamisest

kolme kuu jooksul taotluse esitamisest

EAGF***

Teravilja sekkumiskokkuost

01.11.2019 - 31.05.2020

e-posti või posti teel

                 X

65 päeva jooksul kauba ülevõtmisest

EAGF***

Piimatoodete sekkumiskokkuost (või ja lõssipulber)

01.03 - 30.09.2020

e-posti või posti teel

                  X

65 päeva jooksul kauba ülevõtmisest

* MAK - Eesti maaelu arengukava 2014-2020 

**EMKF - Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 

***EAGF -  Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond

Fond Meede Taotluste vastuvõtu aeg Taotluste vastuvõtu koht Toetuse määramine Toetuse maksmine
Riiklik****

Põllumajandustootja asendamise toetus

20.12.2019 - 15.01.2020 e-PRIA 50 tööpäeva jooksul taotluse esitamisest arvates  35 tööpäeva jooksul nõuetekohase maksetaotluse saamisest  arvates
Riiklik****

Põllumajandus-, maamajandus- ja veterinaariavaldkonna praktikatoetus

05.01 -  15.01 e-PRIA 35 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast 35  tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast

****Riiklik - Eesti riigieelarvest finantseeritav toetus

Fond Meede Taotluste vastuvõtu aeg Taotluste vastuvõtu koht Toetuse määramine Toetuse maksmine
Riiklik**** Turuarendustoetus 01.02 - 17.02 e-PRIA 45 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast  45 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohaste dokumentide esitamisest
EAGF*** Koolikava kaasnevad haridusmeetmete toetus 01.02 - 17.02 e-PRIA 40 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtpäevast arvates kolme kuu jooksul nõuetekohaste dokumentide esitamisest arvates
Riiklik**** Toidu ekspordivõimaluste edendamine 26.02 - 04.03 e-PRIA 50 kalendripäeva jooksul taotluse esitamise tähtpäevast  
Riiklik**** Põllumajandusloomade aretustoetus 01.02 - 17.02 e-postiga aadressil info [at] pria [dot] ee või posti teel PRIA keskuse aadressil 30 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtpäevast arvates 30 tööpäeva jooksul nõuetekohase maksetaotluse saamisest arvates
MAK*

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus

05.02 - 25.02 Erametsakeskus 100 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtaja viimasest päevast kolme kuu jooksul arvates nõuetekohaste dokumentide saabumisest
EMKF** Kalanduse kontrolli ja järelevalve toetus (meede 6.1)   Maaeluministeerium    

 * MAK - Eesti maaelu arengukava 2014-2020

**EMKF - Euroopa Merendus- ja Kalandusfond

***EAGF -  Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond

****Riiklik - Eesti riigieelarvest finantseeritav toetus

 

 

Fond

Meede

Taotluste vastuvõtu aeg

Taotluste vastuvõtu koht

Toetuse määramine

Toetuse maksmine

EAGF***

Piimalehma kasvatamise otsetoetus

02.03 - 23.03    Hilinenult 24.03 kuni 17.04*****

         e-PRIA

10.12.2020

alates detsember 2020

 

EAGF*** Piimalehma kasvatamise otsetoetus Saaremaal, Hiiumaal, Muhus, Kihnus ja Ruhnus 02.03 - 23.03    Hilinenult 24.03 kuni 17.04*****         e-PRIA 10.12.2020 alates detsember 2020

Riiklik****

Ammlehma kasvatamise üleminekutoetus

02.03 - 23.03

         e-PRIA

22.06.2020

alates juuni lõpp 2020

Riiklik****

Ute kasvatamise üleminekutoetus

02.03 - 23.03

         e-PRIA

22.06.2020

alates juuni lõpp 2020

Riiklik****

Ute üleminekutoetus

02.03 - 23.03

         e-PRIA

22.06.2020

alates juuni lõpp 2020

Riiklik****

Veise üleminekutoetus

02.03 - 23.03

         e-PRIA

22.06.2020

alates juuni lõpp 2020

Riiklik****

Piima üleminekutoetus

02.03 - 23.03

         e-PRIA

22.06.2020

alates juuni lõpp 2020

EMKF**

Kalapüügi-ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (meede 4.4.3)

02.03 - 31.12.2020

e-postiga aadressil info [at] pria [dot] ee või posti teel PRIA keskuse aadressil

45 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohase taotluse saamisest

25 tööpäeva jooksul arvates  nõuetekohaste dokumentide saamisest

EMKF** Vesiviljelusloomade tauditõrjeprogrammi rakendamise toetus (meede 2.12) 25.03. - 01.04.          e-PRIA    

EMKF**

Kalapüügi innovatsioonitoetus (meede 1.1)

 

Maaeluministeerium

 

 

EMKF**

Vesiviljeluse innovatsioonitoetus (meede 2.1)

 

Maaeluministeerium

 

 

EMKF**

Kalanduspiirkonna kohaliku arengustrateegia rakendamine (algatusrühma toetus) (meede 3.2)

 

         e-PRIA

30 tööpäeva jooksul arvates algatusrühma toetuse taotluse esitamise tähtpäevast

25 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohaste investeeringu tegemist tõendavate dokumentide saamisest

EMKF**

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus (meede 4.4.4)

18.-24.03. eeltäitmine,    25.03.-01.04. taotluse esitamine

         e-PRIA

45 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohase taotluse saamisest

25 tööpäeva jooksul arvates  nõuetekohaste dokumentide saamisest

EMKF**

Kalandusandmete kogumise toetus (meede 6.2)

 

Maaeluministeerium

 

 

 **EMKF - Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 

***EAGF -  Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond

****Riiklik - Eesti riigieelarvest finantseeritav toetus

*****Hilinenult esitatud taotluse korral vähendatakse toetussummat 1% iga hilinenud tööpäeva kohta

 

Fond

Meede

Taotluste vastuvõtu aeg

Taotluste vastuvõtu koht

Toetuse määramine

Toetuse maksmine

MAK*

Ohtliku taimekahjustaja ja eriti ohtliku loomataudi tõttu kahjustunud põllumajandusliku tootmise potentsiaali taastamise toetus (meede 5.2)

20.04 - 24.04.

e-postiga aadressil info [at] pria [dot] ee või posti teel PRIA keskuse aadressil

75 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast 

kolme kuu jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest

MAK* Väikeste põllumajandusettevõtete arendamine (meede 6.3)

25.03-31.03 eeltäitmine,  01.04-08.04. taotluse esitamine

         e-PRIA 50 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast Toetuse esimese osa (kuni 75% määratud toetusest) makse tehakse 30 tööpäeva jooksul arvates taotluse rahuldamise otsuse tegemise päevast

MAK*

Teadmussiire ja teavituse toetus (üleriigilise ulatusega tegevused) (meede 1.1)

06.04 - 13.04

e-postiga aadressil info [at] pria [dot] ee või posti teel PRIA keskuse aadressil

100  tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast 

kolme kuu jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest

MAK*

Teadmussiirde ja teavituse toetus (maakondliku ulatusega tegevused) (meede 1.2)

06.04 - 13.04

e-postiga aadressil info [at] pria [dot] ee või posti teel PRIA keskuse aadressil

100  tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast 

kolme kuu jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest

EMKF**

Vesiviljeluseettevõtte negatiivse keskkonnamõju vähendamise toetus (meede 2.3)

13.04 - 17.04

e-postiga aadressil info [at] pria [dot] ee või posti teel PRIA keskuse aadressil

45 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast 

25 tööpäeva jooksul arvates  nõuetekohaste dokumentide saamisest

EMKF**

Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus (meede 1.18)

 

Maaeluministeerium

 

 

 

EMKF**
Tootmis- ja turustamiskavade toetus (meede 4.1) 22.04 - 28.04 eeltäitmine,  29.04 - 06.05. taotluse esitamine          e-PRIA 45 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamisest 25 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohaste dokumentide saamisest

 * MAK - Eesti maaelu arengukava 2014-2020

**EMKF - Euroopa Merendus- ja Kalandusfond

 

Fond

Meede

Taotluste vastuvõtu aeg

Taotluste vastuvõtu koht

Toetuse määramine

Toetuse maksmine

MAK*

Toidukvaliteedikava raames toodetud tootest teavitamise ja toote müügi edendamise toetus (meede 3.2)

 

e-postiga aadressil info [at] pria [dot] ee või posti teel PRIA keskuse aadressil

 

 

 

Toetuste ajakavad aastate kaupa

Nimetus Lisatud