Toetuste ajakava

2022. a prognoositav ajakava

Juhime tähelepanu, et käesoleva aasta tabeli puhul on tegemist toetuste ajakava prognoosiga, mis võib jooksvalt muutuda! Tabelit täiendatakse pidevalt!

Avatud pikema perioodi vältel

Fond

Meede

Taotluste vastuvõtu aeg

Taotluste vastuvõtu koht

Toetuse määramine

Toetuse maksmine

MAK*

LEADER kohalikuks arenguks (meede 19)

avatud läbi aasta

e-PRIA

hiljemalt 60 tööpäeva (vajadusel 90 tööpäeva) jooksul alates päevast, mil kohalik tegevusgrupp esitas PRIAle projektitaotluste paremusjärjestuse ettepaneku

 

MAK* Teadmussiirde pikaajaliste programmide rakendamise toetus (meede 1.4) hanke korras          X                X hankelepingus kokku lepitud aja jooksul

MAK*

Individuaalse nõuandeteenuse võimaldamine (meede 2.1)

hanke korras

       X

              X

hankelepingus kokku lepitud aja jooksul

MAK*

Nõustajate koolitustoetus  (meede 2.3)

hanke korras

       X

              X

hankelepingus kokku lepitud aja jooksul

MAK*

Põllumajanduskindlustustoetus (meede 17.1)

9.02. kuni aasta lõpuni

e-PRIA

30 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast

30 tööpäeva jooksul alates nõuetekohaste dokumentide saamisest

MAK* Tootjaorganisatsiooni ja tootjaorganisatsioonide liidu tunnustamine (meede 9.2) avatud aastaringselt e-PRIA 4 kuu jooksul alates nõuetekohase taotluse ja dokumentide esitamisest          X

EMKF**

Algatusrühma koostöötegevused (meede 3.4)

jaanuar - juuni

e-PRIA

hiljemalt 45 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise kuupäevast

25 tööpäeva jooksul alates maksetaotluse esitamise kuupäevast

EMKF**

Kalanduspiirkonna kohaliku arengustrateegia rakendamine (projektitoetus) (meede 3.3)

jaanuar - juuni

e-PRIA

50 tööpäeva jooksul arvates projektitoetuse taotluse ja algatusrühmas taotluste menetlemist puudutavate dokumentide esitamisest PRIAle kohaliku algatusrühma poolt

 

EMKF* Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus- ja tutvustuskampaaniate toetus (meede 4.3) 06.12.21. - 31.12.2022 e-postiga
aadressil
info [at] pria [dot] ee
või posti teel
PRIA keskuse
aadressil
50 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise kuupäevast 25 tööpäeva jooksul arvates  nõuetekohaste dokumentide saamisest

EAGF***

Koolikava koolipiima ja koolipuuvilja pakkumise toetus

avatud aastaringselt

e-PRIA

kolme kuu jooksul taotluse esitamisest

kolme kuu jooksul taotluse esitamisest

EAGF*** Haridusasutuses mahepõllumajandusliku toidu ja mahepõllumajanduslikke koostisosi sisaldava toidu pakkumise toetus 01.10. kuni eelarvelisi vahendeid jätkub e-PRIA 20 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast iga kvartali kohta sellele järgneva kvartali esimese kalendrikuu jooksul

EAGF***

Teravilja sekkumiskokkuost

jaanuar - mai

e-posti või posti teel
PRIA keskuse
aadressil

            X

65 päeva jooksul kauba ülevõtmisest

EAGF*** Piimatoodete sekkumiskokkuost (või ja lõssipulber) 1.02.- 30.09. posti teel
PRIA keskuse
aadressil
             X 65 päeva jooksul kauba ülevõtmisest
 

Bioressursside väärindamise investeeringutoetus

24.10.-29.12. e-toetus 100 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast 3 kuu jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest

* MAK - Eesti maaelu arengukava 2014-2020 

**EMKF - Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 

***EAGF -  Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond

Fond Meede Taotluste vastuvõtu aeg Taotluste vastuvõtu koht Toetuse määramine Toetuse maksmine
Riiklik****

Põllumajandustootja asendamise toetus

20.12.2021 - 15.01.2022 e-PRIA 50 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamisest  35 tööpäeva jooksul alates nõuetekohase maksetaotluse saamisest
Riiklik****

Põllumajandus-, maamajandus- ja veterinaariavaldkonna praktikatoetus

05.-15.01 e-PRIA 35 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast 35 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast

****Riiklik - Eesti riigieelarvest finantseeritav toetus

Fond Meede Taotluste vastuvõtu aeg Taotluste vastuvõtu koht Toetuse määramine Toetuse maksmine
Riiklik**** Turuarendustoetus 01.-15.02 e-PRIA 45 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast  45 tööpäeva jooksul alates nõuetekohaste dokumentide esitamisest
Riiklik**** Põllumajandusloomade aretustoetus 01.-15.02 e-PRIA 30 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast 30 tööpäeva jooksul alates nõuetekohase maksetaotluse saamisest
EADF*** Piimatoodete sekkumiskokkuost (või ja lõssipulber) 1.02.- 30.09. posti teel PRIA keskuse aadressil           X hiljemalt 65. päeval pärast või/lõssipulbri ülevõtmist
EMKF** Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (meede 4.4.3) 21.02-31.03 e-postiga aadressil info [at] pria [dot] ee või posti teel PRIA keskuse aadressil 45 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohase  taotluse saamisest 25 tööpäeva jooksul arvates  nõuetekohaste dokumentide saamisest
MAK* Põllumajanduskindlustustoetus (meede 17.1) 9.02 kuni aasta lõpuni e-PRIA 30 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast 30 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohaste dokumentide saamisest
MAK* Toidukvaliteedikava raames toodetud tootest teavitamise ja toote müügi edendamise toetus (meede 3.2) 28.02.-07.03 e-postiga aadressil info [at] pria [dot] ee või posti teel PRIA keskuse aadressil 60  tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast kolme kuu jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest

* MAK - Eesti maaelu arengukava 2014-2020

**EMKF - Euroopa Merendus- ja Kalandusfond

****Riiklik - Eesti riigieelarvest finantseeritav toetus

Fond

Meede

Taotluste vastuvõtu aeg

Taotluste vastuvõtu koht

Toetuse määramine

Toetuse maksmine

MAK* Toidukvaliteedikava raames toodetud tootest teavitamise ja toote müügi edendamise toetus (meede 3.2) 28.02.-07.03 e-postiga aadressil info [at] pria [dot] ee või posti teel PRIA keskuse aadressil 60  tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast kolme kuu jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest
MAK* Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus (meede 4.1) 2.-8.03 eeltäitmine 9.-17.03  taotluse esitamine e-PRIA 90 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast kolme kuu jooksul alates nõuetekohase maksetaotluse saamisest
MAK* LEADERi kohaliku arengu strateegia 2023–2027 ettevalmistamise toetus 15.03-4.04 e-PRIA 40 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise kuupäevast kolme kuu jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest
EAGF*** Piimatoodete sekkumiskokkuost (või ja lõssipulber) märts - september           X  
EAGF*** Sealiha eraladustamine 25.03.-29.04. e-postiga aadressil turukorraldus [at] pria [dot] ee leping sõlmitakse 30 päeva jooksul arvates nõuetekohase taotluse esitamisest hiljemalt 120 päeva jooksul pärast maksetaotluse esitamise kuupäeva

EAGF***

Piimalehma kasvatamise otsetoetus

02.03 - 21.03. Hilinenult 22.03 - 18.04****

e-PRIA

10.12.2022

alates detsember 2022

EAGF*** Piimalehma kasvatamise otsetoetus Saaremaal, Hiiumaal, Muhus, Kihnus ja Ruhnus

02.03 - 21.03

Hilinenult 22.03 - 18.04****

e-PRIA 10.12.2022 alates detsember 2022

EAGF***

Ute ja kitse kasvatamise otsetoetus

02.03 - 21.03

Hilinenult 22.03 - 18.04****

e-PRIA

10.12.2022

alates detsember 2022

 

* MAK - Eesti maaelu arengukava 2014-2020

***EAGF -  Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond

****Hilinenult esitatud taotluse korral vähendatakse toetussummat 1% iga hilinetud tööpäeva kohta

Fond

Meede

Taotluste vastuvõtu aeg

Taotluste vastuvõtu koht

Toetuse määramine

Toetuse maksmine

MAK* Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetus (meede 6.3)

6.-12.04. eeltäitmine, 13.-21.04. taotluse esitamine

e-PRIA 50 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast Toetuse esimese osa (kuni 75% määratud toetusest) makse tehakse 30 tööpäeva jooksul alates taotluse rahuldamise otsuse tegemise päevast
MAK* NATURA 2000 toetus erametsamaale (meede 12.1) 4.-22.04. hilinenult 23.04-17.05. e-PRIA hiljemalt 30.04.2023 hiljemalt 30.06.2023
EMKF** Tootmis- ja turustamiskavade toetus (meede 4.1) 30.03.-5.04. eeltäitmine, 6.-13.04 taotluse esitamine e-PRIA 45 tööpäeva jooksul alates nõuetekohase taotluse saamisest 25 tööpäeva jooksul alates nõuetekohaste dokumentide saamisest
EMKF** Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete sertifitseerimise ning turu-uuringute tegemise toetus (meede 4.3.2.) 30.03.-5.04. eeltäitmine, 6.-13.04. taotluse esitamine e-PRIA 45 tööpäeva jooksul alates nõuetekohase taotluse saamisest 25 tööpäeva jooksul alates nõuetekohaste dokumentide saamisest

 * MAK - Eesti maaelu arengukava 2014-2020

**EMKF - Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 

Fond

Meede

Taotluste vastuvõtu aeg

Taotluste vastuvõtu koht

Toetuse määramine

Toetuse maksmine

Riiklik****   Mesilaspere toetus 1.-16.05 e-PRIA hiljemalt detsember 2022 hiljemalt detsember 2022
EAGF*** Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2.-23.05 hilinenult 24.05-17.06 e-PRIA 10.12.2022 alates detsember 2022
EAGF*** Noore põllumajandustootja toetus 2.-23.05 hilinenult 24.05-17.06 e-PRIA 10.12.2022 alates detsember 2022
EAGF*** Väikepõllumajandustootja toetus 2.-23.05 hilinenult 24.05-17.06 e-PRIA 10.12.2022 alates detsember 2022
EAGF*** Puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetus 2.-23.05. hilinenult 24.05-17.06 e-PRIA 10.12.2022 alates detsember 2022
EAFRD***** Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.1) 2.-23.05 hilinenult 24.05-17.06 e-PRIA 10.02.2023 alates veebruar 2023
EAFRD***** Piirkondlik veekaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.2) 2.-23.05 hilinenult 24.05-17.06 e-PRIA 10.02.2023 alates veebruar 2023
EAFRD***** Piirkondlik mullakaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.3) 2.-23.05 hilinenult 24.05-17.06 e-PRIA 10.02.2023 alates veebruar 2023
EAFRD***** Keskkonnasõbraliku  puuvilja- ja marjakasvatuse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2.-23.05 hilinenult 24.05-17.06 e-PRIA 10.02.2023 alates veebruar 2023
EAFRD***** Keskkonnasõbraliku köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2.-23.05 hilinenult 24.05-17.06 e-PRIA 10.02.2023 alates veebruar 2023
EAFRD***** Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2.-23.05 hilinenult 24.05-17.06 e-PRIA 10.02.2023 alates veebruar 2023
EAFRD***** Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.6) 2.-23.05 hilinenult 24.05-17.06 e-PRIA 10.02.2023 alates veebruar 2023
EAFRD***** Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.7) 2.-23.05 hilinenult 24.05-17.06 e-PRIA 10.02.2023 alates veebruar 2023
EAFRD***** Mahepõllumajandusele ülemineku toetus ja mahepõllumajandusega jätkamise toetus (MAK 2014-2020 meede 11) 2.-23.05 hilinenult 24.05-17.06 e-PRIA 10.02.2023 alates veebruar 2023
EAFRD***** Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2.-23.05 hilinenult 24.05-17.06 e-PRIA 10.02.2023 alates veebruar 2023
EAFRD***** Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antav toetus (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2.-23.05 hilinenult 24.05-17.06 e-PRIA 10.02.2023 alates veebruar 2023
MAK* Mikro-ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus (meede 4.2.1) 18.05.-1.06. e-PRIA 80 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast 3 kuu jooksul alates nõuetekohaste dokumentide saamisest
MAK* Põllumajandusettevõtjate tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Maaeluministeeriumi hallatavale riigiasutusele (meede 4.1.1) 18.05.-15.06. e-postiga aadressil info [at] pria [dot] ee 45 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast kolme kuu jooksul arvates nõuetekohaste dokumentide saamisest

* MAK - Eesti maaelu arengukava 2014-2020

***EAGF -  Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond

****Riiklik - Eesti riigieelarvest finantseeritav toetus

*****EAFRD - Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond

Fond

Meede

Taotluste vastuvõtu aeg

Taotluste vastuvõtu koht

Toetuse määramine

Toetuse maksmine

MAK* Põllumajandusettevõtjate tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Maaeluministeeriumi hallatavale riigiasutusele (meede 4.1.1) 18.05.-15.06. e-postiga aadressil info [at] pria [dot] ee 45 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast kolme kuu jooksul arvates nõuetekohaste dokumentide saamisest
MAK* Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus (meede 16.4) 9.-16.06. e-postiga aadressil info [at] pria [dot] ee või posti teel PRIA keskuse aadressi 90 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast 3 kuu jooksul arvates nõuetekohaste dokumentide saamisest
EMKF** Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus (meede 4.4.4) 2.-9.06. e-PRIA 45 tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse saamisest 25 tööpäeva jooksul peale nõuetekohase maksetaotluse saamist
EMKF** Vesiviljeluseettevõtte negatiivse keskkonnamõju vähendamise toetus (meede 2.3) 13.-20.06. e-postiga aadressil info [at] pria [dot] ee või posti teel PRIA keskuse aadressil 60 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast

25 tööpäeva jooksul arvates  nõuetekohaste dokumentide saamisest.

 

 

Riiklik**** Erakorraline toetus põllumajandussektorile 2022 29.06.-06.07. e-PRIA

kohandamistoetus hiljemalt 30.09.2022

riigiabi hiljemalt 31.12.2022

kohandamistoetus hiljemalt 30.09.2022

riigiabi hiljemalt 31.12.2022

* MAK - Eesti maaelu arengukava 2014-2020

**EMKF - Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 

****Riiklik - Eesti riigieelarvest finantseeritav toetus

Fond

Meede

Taotluste vastuvõtu aeg

Taotluste vastuvõtu koht

Toetuse määramine

Toetuse maksmine

    Hetkel teada oleva info kohaselt ühtegi taotlusvooru juulis avanemas ei ole.      

 

Fond

Meede

Taotluste vastuvõtu aeg

Taotluste vastuvõtu koht

Toetuse määramine

Toetuse maksmine

MAK Põllumajandustoodete ja toiduainete kvaliteedikavas osalemise toetus (maksetaotluse esitamine) (meede 3.1) 31.08.-7.09. e-PRIA       x 3 kuu jooksul alates nõuetekohase maksetaotluse saamise päevast

* MAK - Eesti maaelu arengukava 2014-2020

Fond

Meede

Taotluste vastuvõtu aeg

Taotluste vastuvõtu koht

Toetuse määramine

Toetuse maksmine

EAGF***

Haridusasutuses mahepõllumajandusliku toidu ja mahepõllumajanduslikke koostisosi sisaldava toidu pakkumise toetus

23.-30.09.      e-PRIA Hiljemalt 28.10.2022 iga kvartali kohta sellele järgneva kvartali esimese kalendrikuu jooksul
MAK Põllumajandusettevõtjate tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Maaeluministeeriumi hallatavale riigiasutusele (meede 4.1.1) 5.-30.09. e-postiga aadressil info [at] pria [dot] ee 45 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast kolme kuu jooksul arvates nõuetekohaste dokumentide saamisest
MAK Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetus (meede 6.4) 7.-21.09.      e-PRIA 70 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast 3 kuu jooksul arvates nõuetekohaste dokumentide saamisest.
MAK Toiduainetööstuse investeeringutoetus energia varustuskindluse tagamiseks (meede 4.2.6) 14.- 28.09.       e-PRIA 65 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast 3 kuu jooksul arvates nõuetekohaste dokumentide saamisest
MAK Keskmise suurusega ettevõtjate ja suurettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus (meede 4.2.2) 21.09.-05.10.      e-PRIA 80 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast 3 kuu jooksul arvates nõuetekohaste dokumentide saamisest
MAK Tunnustatud tootjaorganisatsiooni ja tunnustatud tootjarühma põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus (meede 4.2.3) 21.09.-05.10.      e-PRIA 80 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast 3 kuu jooksul arvates nõuetekohaste dokumentide saamisest
MAK Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus  (meede 8) 15.09.-06.10.      e-PRIA 100 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast 3 kuu jooksul arvates nõuetekohaste dokumentide saamisest

* MAK - Eesti maaelu arengukava 2014-2020

***EAGF - Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond

Fond

Meede

Taotluste vastuvõtu aeg

Taotluste vastuvõtu koht

Toetuse määramine

Toetuse maksmine

EAGF*** Haridusasutuses mahepõllumajandusliku toidu ja mahepõllumajanduslikke koostisosi sisaldava toidu pakkumise toetus 01.10. kuni eelarvelisi vahendeid jätkub e-PRIA 20 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast iga kvartali kohta sellele järgneva kvartali esimese kalendrikuu jooksul
MAK* Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus (meede 6.1) 5.-11.10. eeltäitmine,
12.-19.10. taotluse esitamine
e-PRIA 60 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast  30 tööpäeva jooksul arvates taotluse rahuldamise otsuse tegemisest
  Bioressursside väärindamise investeeringutoetus 24.10.-29.12. e-toetus 100 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast 3 kuu jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest

* MAK - Eesti maaelu arengukava 2014-2020

Fond

Meede

Taotluste vastuvõtu aeg

Taotluste vastuvõtu koht

Toetuse määramine

Toetuse maksmine

MAK Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetus (meede 4.3.2) 30.11.- 06.12. eeltäitmine,  07.-14.12. taotluse esitamine e-PRIA 75 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast kolme kuu jooksul nõuetekohaste maksedokumentide laekumisest alates
  Bioressursside väärindamise investeeringutoetus 24.10.-29.12. e-toetus 100 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast 3 kuu jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest

* MAK - Eesti maaelu arengukava 2014-2020

Fond

Meede

Taotluste vastuvõtu aeg

Taotluste vastuvõtu koht

Toetuse määramine

Toetuse maksmine

MAK Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetus (meede 4.3.2) 30.11.- 06.12. eeltäitmine,  07.-14.12. taotluse esitamine e-PRIA 75 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast kolme kuu jooksul nõuetekohaste maksedokumentide laekumisest alates
MAK Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ning hoiu investeeringutoetus Maaeluministeeriumi valitsemisala riigiasutustele (meede 4.3.1) 07.-14.12. e-postiga aadressil info [at] pria [dot] ee 60 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast kahe kuu jooksul nõuetekohaste maksedokumentide laekumisest alates
MAK Põllumajandustoodete ja toiduainete kvaliteedikavas osalemise toetus (meede 3.1) 01.-07.12. e-PRIA 50 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise kuupäevast kolme kuu jooksul alates nõuetekohase maksetaotluse esitamisest
  Bioressursside väärindamise investeeringutoetus 24.10.-29.12. e-toetus 100 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast 3 kuu jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest

* MAK - Eesti maaelu arengukava 2014-2020

Toetuste ajakavad aastate kaupa

Nimetus Lisatud