Toetuste ajakava

2023. a prognoositav ajakava

Juhime tähelepanu, et käesoleva aasta tabeli puhul on tegemist toetuste ajakava prognoosiga, mis võib jooksvalt muutuda! Tabelit täiendatakse pidevalt!

Avatud pikema perioodi vältel

Fond

Meede

Taotluste vastuvõtu aeg

Taotluste vastuvõtu koht

Toetuse määramine

Toetuse maksmine

MAK*

LEADER kohalikuks arenguks (meede 19) (MAK 2014-2020)

avatud aastaringselt

e-PRIA

hiljemalt 60 tööpäeva (vajadusel 90 tööpäeva) jooksul alates päevast, mil kohalik tegevusgrupp esitas PRIAle projektitaotluste paremusjärjestuse ettepaneku

 

MAK* LEADER kohaliku arengustrateegia rakendamise toetus (projektitoetus, koostöötoetus) (MAK 2023-2027)

august - detsember

 

e-PRIA    

MAK*

Põllumajanduskindlustustoetus (meede 17.1)

8.02. kuni aasta lõpuni

e-PRIA

30 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast

30 tööpäeva jooksul alates nõuetekohaste dokumentide saamisest

EAGF***

Koolikava koolipiima ja koolipuuvilja pakkumise toetus

avatud aastaringselt

e-PRIA

kolme kuu jooksul taotluse esitamisest

kolme kuu jooksul taotluse esitamisest

EAGF*** Haridusasutuses mahepõllumajandusliku toidu ja mahepõllumajanduslikke koostisosi sisaldava toidu pakkumise toetus avatud kuni eelarvelisi vahendeid jätkub e-PRIA 20 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast iga kvartali kohta sellele järgneva kvartali esimese kalendrikuu jooksul

EAGF***

Teravilja sekkumiskokkuost

jaanuar - mai

e-posti või posti teel
PRIA keskuse
aadressil

            X

65 päeva jooksul kauba ülevõtmisest

EAGF*** Piimatoodete sekkumiskokkuost (või ja lõssipulber) märts - september posti teel
PRIA keskuse
aadressil
             X 65 päeva jooksul kauba ülevõtmisest

* MAK - Eesti maaelu arengukava 2014-2020

***EAGF -  Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond

Fond Meede Taotluste vastuvõtu aeg Taotluste vastuvõtu koht Toetuse määramine Toetuse maksmine
Riiklik****

Põllumajandustootja asendamise toetus

20.12.2022- 16.01.2023 e-PRIA 50 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamisest  35 tööpäeva jooksul alates nõuetekohase maksetaotluse saamisest
Riiklik****

Põllumajandus-, maamajandus- ja veterinaariavaldkonna praktikatoetus

05.01.-16.01. e-PRIA 35 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast 35 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast
EMKF** Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus (meede 4.4.4) 18.01.-24.01. eeltäitmine, 25.01.-01.02. taotluse esitamine e-PRIA 45 tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse saamisest  25 tööpäeva jooksul peale nõuetekohase maksetaotluse saamist
EMKF** Vesiviljeluseettevõtte negatiivse keskkonnamõju vähendamise toetus (meede 2.3) 30.01.-06.02. e-posti või posti teel PRIA keskuse aadressil 60 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtaja lõppemisest arvates 25 tööpäeva jooksul peale nõuetekohase maksetaotluse saamist

**EMKF - Euroopa Merendus- ja Kalandusfond

****Riiklik - Eesti riigieelarvest finantseeritav toetus

 

Fond Meede Taotluste vastuvõtu aeg Taotluste vastuvõtu koht Toetuse määramine Toetuse maksmine
EMKF** Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus (meede 4.4.4) 18.01.-24.01. eeltäitmine, 25.01.-01.02. taotluse esitamine e-PRIA 45 tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse saamises 25 tööpäeva jooksul peale nõuetekohase maksetaotluse saamist
EMKF** Vesiviljeluseettevõtte negatiivse keskkonnamõju vähendamise toetus (meede 2.3) 30.01.-06.02. e-posti või posti teel PRIA keskuse aadressil 60 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtaja lõppemisest arvates 25 tööpäeva jooksul peale nõuetekohase maksetaotluse saamist
Riiklik**** Turuarendustoetus 01.02.-15.02. e-PRIA 45 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast  45 tööpäeva jooksul alates nõuetekohaste dokumentide esitamisest
Riiklik**** Põllumajandusloomade aretustoetus 01.02.-15.02. e-PRIA 30 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast 30 tööpäeva jooksul alates nõuetekohase maksetaotluse saamisest
MAK* Põllumajanduskindlustustoetus (meede 17.1) 8.02 kuni aasta lõpuni e-PRIA 30 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast 30 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohaste dokumentide saamisest
MAK* Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetus (meede 6.3) 22.02.-02.03. e-PRIA 50 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast. Toetuse esimese osa (kuni 75% määratud toetusest) makse tehakse 30 tööpäeva jooksul arvates taotluse rahuldamise otsuse tegemisest
EMKF** Erakorraline toetus kalapüügiga tegelevale ettevõtjale kütuse hüvitamiseks (meede 4.3.3.1) 28.02.-07.03. e-PRIA 45 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtpäevast arvates 10 tööpäeva jooksul toetuse maksmise otsuse tegemisest arvates

* MAK - Eesti maaelu arengukava 2014-2020

**EMKF - Euroopa Merendus- ja Kalandusfond

****Riiklik - Eesti riigieelarvest finantseeritav toetus

Fond

Meede

Taotluste vastuvõtu aeg

Taotluste vastuvõtu koht

Toetuse määramine

Toetuse maksmine

MAK Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetus (meede 6.3) 22.02.-02.03. e-PRIA 50 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast. Toetuse esimese osa (kuni 75% määratud toetusest) makse tehakse 30 tööpäeva jooksul arvates taotluse rahuldamise otsuse tegemise päevast
EAGF*** Piimalehma kasvatamise otsetoetus 02.03.-17.04. e-PRIA 10.12.2023 alates detsember 2023
EAGF*** Ammlehma kasvatamise otsetoetus 02.03.-17.04. e-PRIA 10.12.2023 alates detsember 2023
EAGF*** Ute ja kitse kasvatamise otsetoetus 02.03.-17.04. e-PRIA 10.12.2023 alates detsember 2023
MAK* Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus (meede 4.1) 22.03-05.04. e-PRIA 90  tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast kolme kuu jooksul nõuetekohase maksetaotluse saamisest
MAK* Põllumajandustoodete ja toiduainete kvaliteedikavas osalemise toetus (meede 3.1) 22.-29.03. e-PRIA 50 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise kuupäevast kolme kuu jooksul arvates nõuetekohase maksetaotluse esitamisest
MAK* Põllumajandusettevõtjate tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Maaeluministeeriumi hallatavale riigiasutusele  (meede 4.1.1) 23.03.-20.04. e-posti teel 45 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast kolme kuu jooksul arvates nõuetekohase maksetaotluse esitamisest
EMKF** Erakorraline toetus kalapüügiga, vesiviljelusega või kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisega tegelevale ettevõtjale elektri hüvitamiseks (meede 4.3.3.2.) 29.03.-05.04. e-PRIA 45 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtpäevast arvates kümne tööpäeva jooksul toetuse maksmise otsuse tegemisest arvates
EAGF*** Mesindussektorisse sekkumise toetus 15.-31.03. e-PRIA hiljemalt 60 tööpäeva jooksul arvates tegevuskava esitamise tähtpäevast 30 tööpäeva jooksul arvates maksetaotluse ja kulusid tõendavate dokumentide esitamisest
EAGF*** Piimatoodete sekkumiskokkuost (või ja lõssipulber) märts - september posti teel PRIA keskuse aadressil         X hiljemalt 65. päeval pärast või/lõssipulbri ülevõtmist

* MAK - Eesti maaelu arengukava 2014-2020

**EMKF - Euroopa Merendus- ja Kalandusfond

***EAGF -  Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond

 

Fond

Meede

Taotluste vastuvõtu aeg

Taotluste vastuvõtu koht

Toetuse määramine

Toetuse maksmine

MAK* Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus (meede 4.1) 22.03.-05.04. e-PRIA 90  tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast kolme kuu jooksul nõuetekohase maksetaotluse saamisest
EMKF** Erakorraline toetus kalapüügiga, vesiviljelusega või kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisega tegelevale ettevõtjale elektri hüvitamiseks (meede 4.3.3.2) 29.03.-05.04. e-PRIA 45 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtpäevast arvates kümne tööpäeva jooksul toetuse maksmise otsuse tegemisest arvates
MAK* Põllumajandusettevõtjate tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Maaeluministeeriumi hallatavale riigiasutusele  (meede 4.1.1) 23.03.-20.04. e-posti teel 45 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast kolme kuu jooksul arvates nõuetekohase maksetaotluse esitamisest
MAK* Toidukvaliteedikava raames toodetud tootest teavitamise ja toote müügi edendamise toetus (meede 3.2)   e-posti või posti teel PRIA keskuse aadressil 60  tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast kolme kuu jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest

* MAK - Eesti maaelu arengukava 2014-2020

**EMKF - Euroopa Merendus- ja Kalandusfond

Fond

Meede

Taotluste vastuvõtu aeg

Taotluste vastuvõtu koht

Toetuse määramine

Toetuse maksmine

Riiklik Mesilaspere toetus 01.05.-10.05. e-PRIA 10.12.2023 hiljemalt 31.12.2023
EAGF*** Põhisissetuleku toetus täpsustamisel e-PRIA 10.12.2023 alates detsember 2023
EAGF*** Ümberjaotav toetus täpsustamisel e-PRIA 10.12.2023 alates detsember 2023
EAGF*** Noore põllumajandustootja pindalapõhine toetus täpsustamisel e-PRIA 10.12.2023 hiljemalt juuni 2024
EAGF*** Tera- ja kaunvilja kasvatamise otsetoetus täpsustamisel e-PRIA 10.12.2023 hiljemalt juuni 2024
EAGF*** Puu- ja köögivilja ning marjakultuuride kasvatamise otsetoetus täpsustamisel e-PRIA 10.12.2023 hiljemalt juuni 2024
EAGF*** Seemnekartuli kasvatamise otsetoetus täpsustamisel e-PRIA 10.12.2023 hiljemalt juuni 2024
EAGF*** Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (2023-2027) täpsustamisel e-PRIA 10.02.2024 hiljemalt juuni 2024
EAGF*** Mahepõllumajandusliku taimekasvatuse toetus (2023-2027) täpsustamisel e-PRIA 10.02.2024 hiljemalt juuni 2024
EAGF*** Ökoalade toetus (2023-2027) täpsustamisel e-PRIA 10.02.2024 hiljemalt juuni 2024
EAGF*** Ökosüsteemiteenuste säilitamise toetus (2023-2027) täpsustamisel e-PRIA 10.02.2024 hiljemalt juuni 2024
EAGF*** Mesilaste korjeala toetus (2023-2027) täpsustamisel e-PRIA 10.02.2024 hiljemalt juuni 2024
EAFRD**** Loomade heaolu toetus (2023-2027) täpsustamisel e-PRIA 10.02.2024 hiljemalt juuni 2024
EAFRD**** Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (2023-2027) täpsustamisel e-PRIA 10.02.2024 hiljemalt juuni 2024
EAFRD**** Loomade tervist edendavate kõrgemate majapidamisnõuete toetus (2023-2027) täpsustamisel e-PRIA 10.02.2024 hiljemalt juuni 2024
EAFRD**** Mahepõllumajandusliku loomakasvatuse toetus (2023-2027) täpsustamisel e-PRIA 10.02.2024 hiljemalt juuni 2024
EAFRD**** Turvas- ja erodeeritud mulla kaitse toetus (2023-2027) täpsustamisel e-PRIA 10.02.2024 hiljemalt juuni 2024
EAFRD**** Põhjavee kaitse toetus (2023-2027) täpsustamisel e-PRIA 10.02.2024 hiljemalt juuni 2024
EAFRD**** Pinnavee kaitse toetus (2023-2027) täpsustamisel e-PRIA 10.02.2024 hiljemalt juuni 2024
EAFRD**** Pärandniidu hooldamise toetus (2023-2027) täpsustamisel e-PRIA 10.02.2024 hiljemalt juuni 2024
EAFRD**** Mahepõllumajandusele ülemineku toetus ja mahepõllumajandusega jätkamise toetus (MAK 2014-2020) täpsustamisel e-PRIA 10.02.2024 hiljemalt juuni 2024
EAFRD**** Keskkonnasõbraliku puuvilja- ja marjakasvatuse toetus (MAK 2014 -2020) täpsustamisel e-PRIA 10.02.2024 hiljemalt juuni 2024
EAFRD**** Piirkondlik mullakaitse toetus (MAK 2014-2020) täpsustamisel e-PRIA 10.02.2024 hiljemalt juuni 2024
EAFRD**** Piirkondlik veekaitse toetus (MAK 2014-2020) täpsustamisel e-PRIA 10.02.2024 hiljemalt juuni 2024
EAFRD**** Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020) täpsustamisel e-PRIA 10.02.2024 hiljemalt juuni 2024
EAFRD**** Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2014-2020) täpsustamisel e-PRIA 10.02.2024 hiljemalt juuni 2024
EAFRD**** Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK 2014-2020) täpsustamisel e-PRIA 10.02.2024 hiljemalt juuni 2024
MAK* Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus (meede 16.4)   e-posti või posti teel PRIA keskuse aadressil    
MAK* Ohtliku taimekahjustaja tõrjeabinõude rakendamise toetus        

  Riiklik -  Eesti riigieelarvest finantseeritav toetus

* MAK - Eesti maaelu arengukava 2014-2020

***EAGF -  Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond

****EAFRD - Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond

Fond

Meede

Taotluste vastuvõtu aeg

Taotluste vastuvõtu koht

Toetuse määramine

Toetuse maksmine

  Loomataudide kontrolliprogrammide alase koostöö toetus        

Fond

Meede

Taotluste vastuvõtu aeg

Taotluste vastuvõtu koht

Toetuse määramine

Toetuse maksmine

           

Hetkel teada oleva info kohaselt ei ole sel kuul ühtegi taotlusvooru avanemas.

Fond

Meede

Taotluste vastuvõtu aeg

Taotluste vastuvõtu koht

Toetuse määramine

Toetuse maksmine

MAK* LEADER kohaliku arengustrateegia rakendamise toetus (projektitoetus, koostöötoetus) (MAK 2023-2027) august - detsember      
EMKF** Kalanduse kontrolli ja järelevalve toetus (nutiseadmed) (meede 6.1)        

* MAK - Eesti maaelu arengukava 2014-2020

**EMKF - Euroopa Merendus- ja Kalandusfond

Fond

Meede

Taotluste vastuvõtu aeg

Taotluste vastuvõtu koht

Toetuse määramine

Toetuse maksmine

MAK* Toidukvaliteedikava raames toodetud tootest teavitamise ja toote müügi edendamise toetus (meede 3.2)        
MAK* Tootjaorganisatsioonide arendamise toetus (2023-2027)        
MAK Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus  (meede 8)        e-PRIA 100 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast 3 kuu jooksul arvates nõuetekohaste dokumentide saamisest

* MAK - Eesti maaelu arengukava 2014-2020

Fond

Meede

Taotluste vastuvõtu aeg

Taotluste vastuvõtu koht

Toetuse määramine

Toetuse maksmine

EAGF*** Koolikava kaasnevad haridusmeetmed        

***EAGF -  Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond

Fond

Meede

Taotluste vastuvõtu aeg

Taotluste vastuvõtu koht

Toetuse määramine

Toetuse maksmine

MAK* Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ning hoiu investeeringutoetus Maaeluministeeriumi valitsemisala riigiasutustele (meede 4.3.1)   e-PRIA    

* MAK - Eesti maaelu arengukava 2014-2020

Fond

Meede

Taotluste vastuvõtu aeg

Taotluste vastuvõtu koht

Toetuse määramine

Toetuse maksmine

           

Hetkel teada oleva info kohaselt ei ole sel kuul ühtegi taotlusvooru avanemas.

Toetuste ajakavad aastate kaupa

Nimetus Lisatud