Toetuste ajakava

2020. a prognoositav ajakava

Juhime tähelepanu, et käesoleva aasta tabeli puhul on tegemist toetuste ajakava prognoosiga, mis võib jooksvalt muutuda! Tabelit täiendatakse pidevalt!

Avatud pikema perioodi vältel

Fond

Meede

Taotluste vastuvõtu aeg

Taotluste vastuvõtu koht

Toetuse määramine

Toetuse maksmine

MAK*

LEADER kohalikuks arenguks (meede 19)

avatud läbi aasta

    e-PRIA

hiljemalt 60 tööpäeva (vajadusel 90 tööpäeva) jooksul arvates päevast, mil kohalik tegevusgrupp esitas PRIAle projektitaotluste paremusjärjestuse ettepaneku

 

MAK*

Nõustajate koolitustoetus  (meede 2.3)

hanke korras

           X

                   X

hankelepingus kokku lepitud aja jooksul

MAK*

Teadmussiirde pikaajaliste programmide rakendamise toetus (meede 1.4)

hanke korras

           X

                    X

hankelepingus kokku lepitud aja jooksul

MAK*

Individuaalse nõuandeteenuse võimaldamine (meede 2.1)

hanke korras

           X

                     X

hankelepingus kokku lepitud aja jooksul

MAK* Tootjarühmade loomise ja arendamise toetus (maksetaotlused) (meede 9.1.2) 26.10.-30.12. e-postiga aadressil info [at] pria [dot] ee või posti teel PRIA keskuse aadressil                       X 30 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohase maksetaotluse esitamisest

EMKF**

Algatusrühma koostöötegevused (meede 3.4)

avatud läbi aasta

e-postiga aadressil info [at] pria [dot] ee või posti teel PRIA keskuse aadressil

hiljemalt 45 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise kuupäevast

25 tööpäeva jooksul arvates maksetaotluse esitamise kuupäevast

EMKF**

Kalanduspiirkonna kohaliku arengustrateegia rakendamine (projektitoetus) (meede 3.3)

avatud läbi aasta

e-postiga aadressil info [at] pria [dot] ee või posti teel PRIA keskuse aadressil

 

 

EMKF**

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus- ja tutvustuskampaaniate toetus (meede 4.3)

01.01 - 31.12.2020

e-postiga aadressil info [at] pria [dot] ee või posti teel PRIA keskuse aadressil

50 tööpäeva arvates taotluse esitamise tähtpäevast 

25 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohaste dokumentide saamisest

EAGF***

Koolikava koolipiima ja koolipuuvilja pakkumise toetus

avatud läbi aasta

e-PRIA

kolme kuu jooksul taotluse esitamisest

kolme kuu jooksul taotluse esitamisest

EAGF***

Teravilja sekkumiskokkuost

01.11.2019 - 31.05.2020

e-posti või posti teel

                  X

65 päeva jooksul kauba ülevõtmisest

EAGF***

Piimatoodete sekkumiskokkuost (või ja lõssipulber)

01.03 - 30.09.2020

e-posti või posti teel

                  X

65 päeva jooksul kauba ülevõtmisest

EAGF*** Lamba- ja kitseliha eraladustamise toetus 07.05.-17.07. e-posti teel                  X hiljemalt 120 päeva jooksul pärast maksetaotluse esitamise kuupäeva. Seda tingimusel, et lepingulised kohustused on täidetud
EAGF*** Veiseliha eraladustamise toetus 07.05.-17.07. e-posti teel                  X hiljemalt 120 päeva jooksul pärast maksetaotluse esitamise kuupäeva. Seda tingimusel, et lepingulised kohustused on täidetud

* MAK - Eesti maaelu arengukava 2014-2020 

**EMKF - Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 

***EAGF -  Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond

Fond Meede Taotluste vastuvõtu aeg Taotluste vastuvõtu koht Toetuse määramine Toetuse maksmine
Riiklik****

Põllumajandustootja asendamise toetus

20.12.2019 - 15.01.2020 e-PRIA 50 tööpäeva jooksul taotluse esitamisest arvates  35 tööpäeva jooksul nõuetekohase maksetaotluse saamisest  arvates
Riiklik****

Põllumajandus-, maamajandus- ja veterinaariavaldkonna praktikatoetus

05.01-15.01 e-PRIA 35 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast 35  tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast

****Riiklik - Eesti riigieelarvest finantseeritav toetus

Fond Meede Taotluste vastuvõtu aeg Taotluste vastuvõtu koht Toetuse määramine Toetuse maksmine
Riiklik**** Turuarendustoetus 01.02-17.02          e-PRIA 45 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast  45 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohaste dokumentide esitamisest
EAGF*** Koolikava kaasnevad haridusmeetmete toetus 01.02-17.02          e-PRIA 40 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtpäevast arvates kolme kuu jooksul nõuetekohaste dokumentide esitamisest arvates
Riiklik**** Toidu ekspordivõimaluste edendamine 26.02-11.03          e-PRIA 50 kalendripäeva jooksul taotluse esitamise tähtpäevast  
Riiklik**** Põllumajandusloomade aretustoetus 01.02-17.02 e-postiga aadressil info [at] pria [dot] ee või posti teel PRIA keskuse aadressil 30 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtpäevast arvates 30 tööpäeva jooksul nõuetekohase maksetaotluse saamisest arvates
MAK*

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus

05.02-25.02 Erametsakeskus 100 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtaja viimasest päevast kolme kuu jooksul arvates nõuetekohaste dokumentide saabumisest
EMKF** Kalanduse kontrolli ja järelevalve toetus (meede 6.1) 26.02-06.03 Maaeluministeerium    

 * MAK - Eesti maaelu arengukava 2014-2020

**EMKF - Euroopa Merendus- ja Kalandusfond

***EAGF -  Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond

****Riiklik - Eesti riigieelarvest finantseeritav toetus

 

 

Fond

Meede

Taotluste vastuvõtu aeg

Taotluste vastuvõtu koht

Toetuse määramine

Toetuse maksmine

Riiklik**** Toidu ekspordivõimaluste edendamine 26.02-11.03          e-PRIA 50 kalendripäeva jooksul taotluse esitamise tähtpäevast  

EAGF***

Piimalehma kasvatamise otsetoetus

02.03-23.03    Hilinenult 24.03 kuni 17.04*****

         e-PRIA

10.12.2020

alates detsember 2020

 

EAGF*** Piimalehma kasvatamise otsetoetus Saaremaal, Hiiumaal, Muhus, Kihnus ja Ruhnus 02.03-23.03    Hilinenult 24.03 kuni 17.04*****         e-PRIA 10.12.2020 alates detsember 2020

Riiklik****

Ammlehma kasvatamise üleminekutoetus

02.03-23.03

         e-PRIA

22.06.2020

alates juuni lõpp 2020

Riiklik****

Ute kasvatamise üleminekutoetus

02.03- 3.03

         e-PRIA

22.06.2020

alates juuni lõpp 2020

Riiklik****

Ute üleminekutoetus

02.03-23.03

         e-PRIA

22.06.2020

alates juuni lõpp 2020

Riiklik****

Veise üleminekutoetus

02.03-23.03

         e-PRIA

22.06.2020

alates juuni lõpp 2020

Riiklik****

Piima üleminekutoetus

02.03-23.03

         e-PRIA

22.06.2020

alates juuni lõpp 2020

EMKF**

Kalapüügi-ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (meede 4.4.3)

02.03-31.12

e-postiga aadressil info [at] pria [dot] ee või posti teel PRIA keskuse aadressil

45 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohase taotluse saamisest

25 tööpäeva jooksul arvates  nõuetekohaste dokumentide saamisest

EMKF**

Kalapüügi innovatsioonitoetus (meede 1.1)

 

Maaeluministeerium

 

 

EMKF**

Vesiviljeluse innovatsioonitoetus (meede 2.1)

 

Maaeluministeerium

 

 

EMKF**

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus (meede 4.4.4)

18.-24.03  eeltäitmine, 25.03-01.04 taotluse esitamine

         e-PRIA

45 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohase taotluse saamisest

25 tööpäeva jooksul arvates  nõuetekohaste dokumentide saamisest

MAK* Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetus (meede 6.3) 25.03-31.03 eeltäitmine,  01.04-08.04 taotluse esitamine          e-PRIA 50 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast Toetuse esimese osa (kuni 75% määratud toetusest) makse tehakse 30 tööpäeva jooksul arvates taotluse rahuldamise otsuse tegemise päevast

* MAK - Eesti maaelu arengukava 2014-2020

**EMKF - Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 

***EAGF -  Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond

****Riiklik - Eesti riigieelarvest finantseeritav toetus

*****Hilinenult esitatud taotluse korral vähendatakse toetussummat 1% iga hilinenud tööpäeva kohta

 

Fond

Meede

Taotluste vastuvõtu aeg

Taotluste vastuvõtu koht

Toetuse määramine

Toetuse maksmine

MAK*

Ohtliku taimekahjustaja ja eriti ohtliku loomataudi tõttu kahjustunud põllumajandusliku tootmise potentsiaali taastamise toetus (meede 5.2)

20.04-24.04

e-postiga aadressil info [at] pria [dot] ee või posti teel PRIA keskuse aadressil

75 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast 

kolme kuu jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest

MAK* Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetus (meede 6.3)

25.03-31.03 eeltäitmine,  01.04-08.04 taotluse esitamine

         e-PRIA 50 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast Toetuse esimese osa (kuni 75% määratud toetusest) makse tehakse 30 tööpäeva jooksul arvates taotluse rahuldamise otsuse tegemise päevast
MAK* NATURA 2000 toetus erametsamaale (meede 12.1) 04.04-21.05         e-PRIA hiljemalt 30.04.2021 hiljemalt 30.06.2021

MAK*

Teadmussiire ja teavituse toetus (üleriigilise ulatusega tegevused) (meede 1.1)

06.04-13.04

e-postiga aadressil info [at] pria [dot] ee või posti teel PRIA keskuse aadressil

100  tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast 

kolme kuu jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest

MAK*

Teadmussiirde ja teavituse toetus (maakondliku ulatusega tegevused) (meede 1.2)

06.04-13.04

e-postiga aadressil info [at] pria [dot] ee või posti teel PRIA keskuse aadressil

100  tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast 

kolme kuu jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest

EMKF** Vesiviljelusloomade tauditõrjeprogrammi rakendamise toetus (meede 2.12) 06.04-31.12              e-PRIA    

EMKF**

Vesiviljeluseettevõtte negatiivse keskkonnamõju vähendamise toetus (meede 2.3)

13.04-17.04

e-postiga aadressil info [at] pria [dot] ee või posti teel PRIA keskuse aadressil

45 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast 

25 tööpäeva jooksul arvates  nõuetekohaste dokumentide saamisest

EMKF**

Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus (meede 1.18)

 

Maaeluministeerium

 

 

MAK Toidukvaliteedikava raames toodetud tootest teavitamise ja toote müügi edendamise toetus (meede 3.2) 30.04-20.05 e-postiga aadressil info [at] pria [dot] ee või posti teel PRIA keskuse aadressil 60 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamisest 25 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohaste dokumentide saamisest

 * MAK - Eesti maaelu arengukava 2014-2020

**EMKF - Euroopa Merendus- ja Kalandusfond

 

Fond

Meede

Taotluste vastuvõtu aeg

Taotluste vastuvõtu koht

Toetuse määramine

Toetuse maksmine

MAK*

Toidukvaliteedikava raames toodetud tootest teavitamise ja toote müügi edendamise toetus (meede 3.2)

30.04-20.05

e-postiga aadressil info [at] pria [dot] ee või posti teel PRIA keskuse aadressil

60 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast

kolme kuu jooksul arvates nõuetekohaste dokumentide saamisest

Riiklik****   Mesilaspere toetus 1.-15.05          e-PRIA   kuni 31.12.2020
EAGF*** Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2.-21.05  Hilinenult 22.05-15.06         e-PRIA 10.12.2020 alates detsember 2020
EAGF*** Noore põllumajandustootja toetus 2.-21.05  Hilinenult 22.05-15.06         e-PRIA 10.12.2020 alates detsember 2020
EAGF*** Väikepõllumajandustootjate toetus 2.-21.05  Hilinenult 22.05-15.06         e-PRIA 10.12.2020 alates detsember 2020
EAGF*** Puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetus 2.-21.05  Hilinenult 22.05-15.06         e-PRIA 10.12.2020 alates detsember 2020
Riiklik**** Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2.-21.05  Hilinenult 22.05-15.06         e-PRIA 10.12.2020 alates detsember 2020
EAFRD****** Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.1) 2.-21.05  Hilinenult 22.05-15.06         e-PRIA 10.02.2021 alates veebruar 2021
EAFRD****** Piirkondlik veekaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.2) 2.-21.05  Hilinenult 22.05-15.06         e-PRIA 10.02.2021 alates veebruar 2021
EAFRD****** Piirkondlik mullakaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.3) 2.-21.05  Hilinenult 22.05-15.06         e-PRIA 10.02.2021 alates veebruar 2021
EAFRD****** Keskkonnasõbraliku aianduse toetus puuvilja- ja marjakasvatuse ning sellega seotud tegevuste elluviimise eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2.-21.05  Hilinenult 22.05-15.06         e-PRIA 10.02.2021 alates veebruar 2021
EAFRD****** Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2.-21.05  Hilinenult 22.05-15.06         e-PRIA 10.02.2021 alates veebruar 2021
EAFRD****** Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2.-21.05  Hilinenult 22.05-15.06         e-PRIA 10.02.2021 alates veebruar 2021
EAFRD****** Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.6) 2.-21.05  Hilinenult 22.05-15.06         e-PRIA 10.02.2021 alates veebruar 2021
EAFRD****** Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.7) 2.-21.05  Hilinenult 22.05-15.06         e-PRIA 10.02.2021 alates veebruar 2021
EAFRD****** Mahepõllumajandusele ülemineku toetus ja mahepõllumajandusega jätkamise toetus (MAK 2014-2020 meede 11) 2.-21.05  Hilinenult 22.05-15.06         e-PRIA 10.02.2021 alates veebruar 2021
EAFRD****** Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2.-21.05  Hilinenult 22.05-15.06         e-PRIA 10.02.2021 alates veebruar 2021
EAFRD****** Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antav toetus (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2.-21.05  Hilinenult 22.05-15.06         e-PRIA 10.02.2021 alates veebruar 2021
Riiklik**** Ohtliku taimekahjustaja tõrjeabinõude rakendamise toetus 3.-25.05 e-postiga aadressil info [at] pria [dot] ee või posti teel PRIA keskuse aadressil 30 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtpäevast alates  
EAGF*** Lõssipulbri eraladustamise toetus 7.05-30.06 e-posti teel aadressil turukorraldus [at] pria [dot] ee   120 päeva jooksul pärast maksetaotluse esitamise kuupäeva tingimusel, et lepingulised kohustused on täidetud
EAGF*** Või eraladustamise toetus 7.05-30.06 e-posti teel aadressil turukorraldus [at] pria [dot] ee   120 päeva jooksul pärast maksetaotluse esitamise kuupäeva tingimusel, et lepingulised kohustused on täidetud
EAGF*** Juustu eraladustamise toetus 7.05-30.06 e-posti teel aadressil turukorraldus [at] pria [dot] ee   120 päeva jooksul pärast maksetaotluse esitamise kuupäeva tingimusel, et lepingulised kohustused on täidetud
EAGF*** Lamba- ja kitseliha eraladustamise toetus 07.05-17.07 e-posti teel aadressil turukorraldus [at] pria [dot] ee   120 päeva jooksul pärast maksetaotluse esitamise kuupäeva tingimusel, et lepingulised kohustused on täidetud
EAGF*** Veiseliha eraladustamise toetus 07.05-17.07 e-posti teel aadressil turukorraldus [at] pria [dot] ee   120 päeva jooksul pärast maksetaotluse esitamise kuupäeva tingimusel, et lepingulised kohustused on täidetud

* MAK - Eesti maaelu arengukava 2014-2020

***EAGF -  Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond

****Riiklik - Eesti riigieelarvest finantseeritav toetus

******EAFRD - Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond

Fond

Meede

Taotluste vastuvõtu aeg

Taotluste vastuvõtu koht

Toetuse määramine

Toetuse maksmine

MAK*

Põllumajanduskindlustustoetus (meede 17.1)

10.06-01.07

    e-PRIA

30 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast (hiljemalt 12.08.2020. a)

30 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohaste dokumentide saamisest

* MAK - Eesti maaelu arengukava 2014-2020

Fond

Meede

Taotluste vastuvõtu aeg

Taotluste vastuvõtu koht

Toetuse määramine

Toetuse maksmine

MAK*

Jahiulukite käitlemiskoha investeeringutoetus (meede 4.2.5)

15.07-21.07 eeltäitmine,  22.07-12.08 taotluse esitamine

e-PRIA

80 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast

kolme kuu jooksul nõuetekohaste maksedokumentide saamisest

EMKF* Vesiviljelusettevõtja müügikäibe vähenemise osalise hüvitamise toetus (meede 2.11) 31.07-10.08 e-PRIA 45 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast kümne tööpäeva jooksul arvates toetuse maksmise otsuse tegemisest

* MAK - Eesti maaelu arengukava 2014-2020

**EMKF - Euroopa Merendus- ja Kalandusfond

Fond

Meede

Taotluste vastuvõtu aeg

Taotluste vastuvõtu koht

Toetuse määramine

Toetuse maksmine

EMKF** Vesiviljelusettevõtja müügikäibe vähenemise osalise hüvitamise toetus (meede 2.11) 31.07-10.08          e-PRIA 45 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast kümne tööpäeva jooksul arvates toetuse maksmise otsuse tegemisest
EMKF** Jahiulukite käitlemiskoha investeeringutoetus (meede 4.2.5) 15.07-21.07 eeltäitmine,  22.07-12.08 taotluse esitamine          e-PRIA 80 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast kolme kuu jooksul nõuetekohaste maksedokumentide saamisest
MAK*

Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus (meede 6.1)

 

19.08-25.08 eeltäitmine, 26.08-02.09 taotluse esitamine          e-PRIA 60 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast 30 tööpäeva jooksul arvates taotluse rahuldamise otsuse tegemisest
MAK* Tootjarühmade tunnustamine (meede 9.1.1) 24.08-31.08 e-postiga aadressil info [at] pria [dot] ee või posti teel PRIA keskuse aadressil 70 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtajast                    X
MAK* Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus (meede 16.4) 17.08-24.08 e-postiga aadressil info [at] pria [dot] ee või posti teel PRIA keskuse aadressil 90 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtajast kolme kuu jooksul nõuetekohaste maksedokumentide saamisest
EMKF** Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisega tegeleva ettevõtja müügikäibe vähenemise osalise hüvitamise toetus (meede 4.4.5) 17.08-26.08       e-PRIA 45 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast. 10 tööpäeva jooksul toetuse maksmise otsuse tegemisest arvates

* MAK - Eesti maaelu arengukava 2014-2020

**EMKF - Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 

Fond

Meede

Taotluste vastuvõtu aeg

Taotluste vastuvõtu koht

Toetuse määramine

Toetuse maksmine

MAK* Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus (meede 6.1)

19.08-25.08 eeltäitmine,

26.08-02.09 taotluse esitamine

   e-PRIA 60 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast 30 tööpäeva jooksul arvates taotluse rahuldamise otsuse tegemisest
MAK* Põllumajandustoodete ja toiduainete kvaliteedikavas osalemise toetus (maksetaotluse esitamine) (meede 3.1) 9.-16.09      e-PRIA             X kolme kuu jooksul alates nõuetekohase maksetaotluse saamise päevast
MAK* Põllumajanduskindlustustoetus (meede 17.1) 30.09-14.10     e-PRIA 30 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast 30 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohaste dokumentide saamisest
EMKF** Kalapüügi- või vesiviljelustoodete sertifitseerimise- ja turu-uuringute tegemise toetus (meede 4.3.2)

16.09-22.09  eeltäitmine, 

23.09-30.09 taotluse esitamine

 

     e-PRIA 45 tööpäeva jooksul alates nõuetekohase taotluse esitamisest 25 tööpäeva jooksul alates nõuetekohaste maksetaotluse dokumentide saamisest
EMKF** Tootmis- ja turustamiskavade toetus (meede 4.1)

23.09-30.09

     e-PRIA 45 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamisest 25 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohaste dokumentide saamisest

* MAK - Eesti maaelu arengukava 2014-2020

**EMKF - Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 

Fond

Meede

Taotluste vastuvõtu aeg

Taotluste vastuvõtu koht

Toetuse määramine

Toetuse maksmine

MAK* Tootjarühmade loomise ja arendamise toetus (maksetaotlused) (meede 9.1.2) 26.10-30.12 e-postiga aadressil info [at] pria [dot] ee või posti teel PRIA keskuse aadressil x 30 tööpäeva jooksul alates nõuetekohase maksetaotluse esitamisest
MAK* Põllumajanduskindlustustoetus (meede 17.1) 30.09-28.10 e-PRIA 30 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast 30 tööpäeva jooksul alates nõuetekohaste dokumentide saamisest
MAK* COVID-19 puhangust tingitud erakorraline toetus (meede 21.1)

21.10-27.10 eeltäitmine,
28.10-04.11 taotluse esitamine 

e-PRIA 30 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast 35 tööpäeva jooksul alates taotluse rahuldamise otsuse tegemisest
MAK* Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus (meede 4.1)

29.10-03.11    eeltäitmine, 
04.11-12.11 taotluse esitamine

e-PRIA 90 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast kolme kuu jooksul alates nõuetekohase maksetaotluse saamisest
EMKF** Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus (meede 4.4.4)

14.10-21.10 eeltäitmine,
22.10-28.10 taotluse esitamine

e-PRIA 45 tööpäeva jooksul alates nõuetekohase taotluse saamisest 25 tööpäeva jooksul alates nõuetekohaste dokumentide saamisest

* MAK - Eesti maaelu arengukava 2014-2020

**EMKF - Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 

Fond

Meede

Taotluste vastuvõtu aeg

Taotluste vastuvõtu koht

Toetuse määramine

Toetuse maksmine

MAK* COVID-19 puhangust tingitud erakorraline toetus (meede 21.1) 21.10-27.10 eeltäitmine,
28.10-04.11 taotluse esitamine
e- PRIA 30 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast 35 tööpäeva jooksul alates taotluse rahuldamise otsuse tegemisest

MAK*

Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus (meede 4.1)

29.10-03.11 eeltäitmine,
04.11-12.11 
taotluse esitamine

e- PRIA

90 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast

kolme kuu jooksul alates nõuetekohase maksetaotluse saamisest

MAK* Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus (meede 4.2.1) 18.11.-24.11 eeltäitmine
25.11.-02.12
taotluse esitamine
e- PRIA 80 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast kolme kuu jooksul alates nõuetekohase maksetaotluse saamisest
Riiklik**** Kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootja või töötleja koolitustoetus 04.11-11.11 e- PRIA 20 tööpäeva jooksul taotluse saamisest alates 10 tööpäeva jooksul toetuse maksmise otsuse tegemisest alates
EMKF** Püügivahendi parendamise toetus (meede 1.15) 16.11-29.11 e-postiga aadressil info [at] pria [dot] ee või posti teel PRIA keskuse aadressil 30 tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse saamisest alates 30 tööpäeva jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest

* MAK - Eesti maaelu arengukava 2014-2020

****Riiklik - Eesti riigieelarvest finantseeritav toetus

**EMKF - Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 

Fond

Meede

Taotluste vastuvõtu aeg

Taotluste vastuvõtu koht

Toetuse määramine

Toetuse maksmine

MAK*

Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus (meede 4.2.1)

18.11-24.11 eeltäitmine           
25.11-02.12  taotluse esitamine

e- PRIA

80 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast

kolme kuu jooksul alates nõuetekohaste dokumentide saamisest

MAK* Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ning hoiu investeeringutoetus riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude uuendamiseks (meede 4.3.1) 09.12-16.12 e-postiga aadressil info [at] pria [dot] ee või posti teel PRIA keskuse aadressile 60 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast kahe kuu jooksul alates nõuetekohaste dokumentide saamisest
MAK* Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetus (meede 4.3.2)

02.12-08.12   eeltäitmine,
09.12-16.12 taotluse esitamine

e- PRIA 75 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast kahe kuu jooksul alates nõuetekohaste dokumentide saamisest
EMKF** Tootmisega seotud investeeringud vesiviljelusse (meede 2.2.1) 08.12-14.12 eeltäitmine,
15.12-22.12 taotluse esitamine
e- PRIA    
Riiklik**** Kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootja või töötleja praktikatoetus 02.12-09.12 e- PRIA    

* MAK - Eesti maaelu arengukava 2014-2020

**EMKF - Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 

****Riiklik - Eesti riigieelarvest finantseeritav toetus

Toetuste ajakavad aastate kaupa

Nimetus Lisatud