Toetuste ajakava

2022. a prognoositav ajakava

Juhime tähelepanu, et käesoleva aasta tabeli puhul on tegemist toetuste ajakava prognoosiga, mis võib jooksvalt muutuda! Tabelit täiendatakse pidevalt!

Avatud pikema perioodi vältel

Fond

Meede

Taotluste vastuvõtu aeg

Taotluste vastuvõtu koht

Toetuse määramine

Toetuse maksmine

MAK*

LEADER kohalikuks arenguks (meede 19)

avatud läbi aasta

e-PRIA

hiljemalt 60 tööpäeva (vajadusel 90 tööpäeva) jooksul alates päevast, mil kohalik tegevusgrupp esitas PRIAle projektitaotluste paremusjärjestuse ettepaneku

 

MAK* Teadmussiirde pikaajaliste programmide rakendamise toetus (meede 1.4) hanke korras             X                X hankelepingus kokku lepitud aja jooksul

MAK*

Individuaalse nõuandeteenuse võimaldamine (meede 2.1)

hanke korras

X

X

hankelepingus kokku lepitud aja jooksul

MAK*

Nõustajate koolitustoetus  (meede 2.3)

hanke korras

X

X

hankelepingus kokku lepitud aja jooksul

MAK*

Põllumajanduskindlustustoetus (meede 17.1)

9.02. kuni aasta lõpuni

e-PRIA

30 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast

30 tööpäeva jooksul alates nõuetekohaste dokumentide saamisest

MAK* Tootjaorganisatsiooni ja tootjaorganisatsioonide liidu tunnustamine (meede 9.2) avatud aastaringselt e-PRIA 4 kuu jooksul alates nõuetekohase taotluse ja dokumentide esitamisest          X
MAK* Ohtliku taimekahjustaja ja eriti ohtliku loomataudi tõttu kahjustunud põllumajandusliku tootmise potentsiaali taastamise toetus (meede 5.2) veebruar - detsember e-PRIA 50 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast kolme kuu jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest

EMKF**

Algatusrühma koostöötegevused (meede 3.4)

avatud aastaringselt

e-PRIA

hiljemalt 45 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise kuupäevast

25 tööpäeva jooksul alates maksetaotluse esitamise kuupäevast

EMKF**

Kalanduspiirkonna kohaliku arengustrateegia rakendamine (projektitoetus) (meede 3.3)

jaanuar - juuni

e-PRIA

 

 

EMKF* Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus- ja tutvustuskampaaniate toetus (meede 4.3) 06.12.21. - 31.12.2022 e-postiga
aadressil
info [at] pria [dot] ee
või posti teel
PRIA keskuse
aadressil
50 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise kuupäevast 25 tööpäeva jooksul arvates  nõuetekohaste dokumentide saamisest

EAGF***

Koolikava koolipiima ja koolipuuvilja pakkumise toetus

avatud aastaringselt

e-PRIA

kolme kuu jooksul taotluse esitamisest

kolme kuu jooksul taotluse esitamisest

EAGF***

Teravilja sekkumiskokkuost

jaanuar - mai

e-posti või posti teel

X

65 päeva jooksul kauba ülevõtmisest

EAGF*** Piimatoodete sekkumiskokkuost (või ja lõssipulber) märts - september                X  

* MAK - Eesti maaelu arengukava 2014-2020 

**EMKF - Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 

***EAGF -  Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond

Fond Meede Taotluste vastuvõtu aeg Taotluste vastuvõtu koht Toetuse määramine Toetuse maksmine
Riiklik****

Põllumajandustootja asendamise toetus

20.12.2021 - 15.01.2022 e-PRIA 50 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamisest  35 tööpäeva jooksul alates nõuetekohase maksetaotluse saamisest
Riiklik****

Põllumajandus-, maamajandus- ja veterinaariavaldkonna praktikatoetus

05.-15.01 e-PRIA 35 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast 35 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast

****Riiklik - Eesti riigieelarvest finantseeritav toetus

Fond Meede Taotluste vastuvõtu aeg Taotluste vastuvõtu koht Toetuse määramine Toetuse maksmine
Riiklik**** Turuarendustoetus 01.-15.02 e-PRIA 45 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast  45 tööpäeva jooksul alates nõuetekohaste dokumentide esitamisest
Riiklik**** Põllumajandusloomade aretustoetus 01.-15.02 e-PRIA 30 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast 30 tööpäeva jooksul alates nõuetekohase maksetaotluse saamisest
EMKF** Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (meede 4.4.3) 21.02-31.03 e-postiga aadressil info [at] pria [dot] ee või posti teel PRIA keskuse aadressil 45 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohase  taotluse saamisest 25 tööpäeva jooksul arvates  nõuetekohaste dokumentide saamisest
MAK* Põllumajanduskindlustustoetus (meede 17.1) 9.02 kuni aasta lõpuni e-PRIA 30 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast 30 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohaste dokumentide saamisest

* MAK - Eesti maaelu arengukava 2014-2020

**EMKF - Euroopa Merendus- ja Kalandusfond

****Riiklik - Eesti riigieelarvest finantseeritav toetus

Fond

Meede

Taotluste vastuvõtu aeg

Taotluste vastuvõtu koht

Toetuse määramine

Toetuse maksmine

MAK* Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus (meede 4.1) 2.-8.03 eeltäitmine 9.-17.03  taotluse esitamine e-PRIA 90 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast kolme kuu jooksul alates nõuetekohase maksetaotluse saamisest
EAGF*** Piimatoodete sekkumiskokkuost (või ja lõssipulber) märts - september           X  

EAGF***

Piimalehma kasvatamise otsetoetus

 

e-PRIA

 

 

EAGF*** Piimalehma kasvatamise otsetoetus Saaremaal, Hiiumaal, Muhus, Kihnus ja Ruhnus

 

 

e-PRIA    

EAGF***

Ute ja kitse kasvatamise otsetoetus

 

e-PRIA

 

 

 
MAK* Toidukvaliteedikava raames toodetud tootest teavitamise ja toote müügi edendamise toetus (meede 3.2)   e-postiga aadressil info [at] pria [dot] ee või posti teel PRIA keskuse aadressil 60  tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast kolme kuu jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest

* MAK - Eesti maaelu arengukava 2014-2020

***EAGF -  Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond

****Hilinenult esitatud taotluse korral vähendatakse toetussummat 1% iga hilinetud tööpäeva kohta

Fond

Meede

Taotluste vastuvõtu aeg

Taotluste vastuvõtu koht

Toetuse määramine

Toetuse maksmine

MAK* Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetus (meede 6.3)

 

e-PRIA 50 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast Toetuse esimese osa (kuni 75% määratud toetusest) makse tehakse 30 tööpäeva jooksul alates taotluse rahuldamise otsuse tegemise päevast
MAK* NATURA 2000 toetus erametsamaale (meede 12.1)   e-PRIA    
EMKF** Tootmis- ja turustamiskavade toetus (meede 4.1)   e-PRIA 45 tööpäeva jooksul alates nõuetekohase taotluse saamisest 25 tööpäeva jooksul alates nõuetekohaste dokumentide saamisest
EMKF** Kalapüügi- või vesiviljelustoodete sertifitseerimise- ja turu-uuringute tegemise toetus  (meede 4.3.2.)   e-PRIA    

 * MAK - Eesti maaelu arengukava 2014-2020

**EMKF - Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 

Fond

Meede

Taotluste vastuvõtu aeg

Taotluste vastuvõtu koht

Toetuse määramine

Toetuse maksmine

Riiklik****   Mesilaspere toetus   e-PRIA    
EAGF*** Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus   e-PRIA    
EAGF*** Noore põllumajandustootja toetus   e-PRIA    
EAGF*** Väikepõllumajandustootja toetus   e-PRIA    
EAGF*** Puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetus   e-PRIA    
EAFRD***** Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.1)   e-PRIA    
EAFRD***** Piirkondlik veekaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.2)   e-PRIA    
EAFRD***** Piirkondlik mullakaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.3)   e-PRIA    
EAFRD***** Keskkonnasõbraliku  puuvilja- ja marjakasvatuse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.4)   e-PRIA    
EAFRD***** Keskkonnasõbraliku köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.4)   e-PRIA    
EAFRD***** Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5)   e-PRIA    
EAFRD***** Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.6)   e-PRIA    
EAFRD*****  (MAK 2014-2020 meede 10.1.7)   e-PRIA    
EAFRD***** Mahepõllumajandusele ülemineku toetus ja mahepõllumajandusega jätkamise toetus (MAK 2014-2020 meede 11)   e-PRIA    
EAFRD***** Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1)   e-PRIA    
EAFRD***** Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antav toetus (MAK 2014-2020 meede 12.1)   e-PRIA    
MAK* Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus (meede 16.4)   e-postiga aadressil info [at] pria [dot] ee või posti teel PRIA keskuse aadressil 90 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast kolme kuu jooksul arvates nõuetekohaste dokumentide saamisest
MAK* Mikro-ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus (meede 4.2.1)   e-PRIA 80 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast kolme kuu jooksul alates nõuetekohaste dokumentide saamisest
EMK** Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus (meede 4.4.4)   e-PRIA 45 tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse saamisest 25 tööpäeva jooksul peale nõuetekohase maksetaotluse saamist

* MAK - Eesti maaelu arengukava 2014-2020

**EMKF - Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 

***EAGF -  Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond

****Riiklik - Eesti riigieelarvest finantseeritav toetus

*****EAFRD - Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond

Hilinenult esitatud taotluse korral vähendatakse toetussummat 1% iga hilinenud tööpäeva kohta

Fond

Meede

Taotluste vastuvõtu aeg

Taotluste vastuvõtu koht

Toetuse määramine

Toetuse maksmine

           

* MAK - Eesti maaelu arengukava 2014-2020

Fond

Meede

Taotluste vastuvõtu aeg

Taotluste vastuvõtu koht

Toetuse määramine

Toetuse maksmine

           
           

 * MAK - Eesti maaelu arengukava 2014-2020

Fond

Meede

Taotluste vastuvõtu aeg

Taotluste vastuvõtu koht

Toetuse määramine

Toetuse maksmine

           

* MAK - Eesti maaelu arengukava 2014-2020

Fond

Meede

Taotluste vastuvõtu aeg

Taotluste vastuvõtu koht

Toetuse määramine

Toetuse maksmine

           

* MAK - Eesti maaelu arengukava 2014-2020

Fond

Meede

Taotluste vastuvõtu aeg

Taotluste vastuvõtu koht

Toetuse määramine

Toetuse maksmine

           

* MAK - Eesti maaelu arengukava 2014-2020

Fond

Meede

Taotluste vastuvõtu aeg

Taotluste vastuvõtu koht

Toetuse määramine

Toetuse maksmine

           

* MAK - Eesti maaelu arengukava 2014-2020

Fond

Meede

Taotluste vastuvõtu aeg

Taotluste vastuvõtu koht

Toetuse määramine

Toetuse maksmine

           

* MAK - Eesti maaelu arengukava 2014-2020

Toetuste ajakavad aastate kaupa

Nimetus Lisatud