Toetuste ajakava

2021. a prognoositav ajakava

Juhime tähelepanu, et käesoleva aasta tabeli puhul on tegemist toetuste ajakava prognoosiga, mis võib jooksvalt muutuda! Tabelit täiendatakse pidevalt!

Avatud pikema perioodi vältel

Fond

Meede

Taotluste vastuvõtu aeg

Taotluste vastuvõtu koht

Toetuse määramine

Toetuse maksmine

MAK*

LEADER kohalikuks arenguks (meede 19)

avatud läbi aasta

e-PRIA

hiljemalt 60 tööpäeva (vajadusel 90 tööpäeva) jooksul alates päevast, mil kohalik tegevusgrupp esitas PRIAle projektitaotluste paremusjärjestuse ettepaneku

 

MAK*

Nõustajate koolitustoetus  (meede 2.3)

hanke korras

X

X

hankelepingus kokku lepitud aja jooksul

MAK*

Teadmussiirde pikaajaliste programmide rakendamise toetus (meede 1.4)

hanke korras

X

X

hankelepingus kokku lepitud aja jooksul

MAK*

Individuaalse nõuandeteenuse võimaldamine (meede 2.1)

hanke korras

X

X

hankelepingus kokku lepitud aja jooksul

EMKF**

Algatusrühma koostöötegevused (meede 3.4)

avatud läbi aasta

e-postiga
aadressil
info [at] pria [dot] ee
või posti teel
PRIA keskuse
aadressil

hiljemalt 45 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise kuupäevast

25 tööpäeva jooksul alates maksetaotluse esitamise kuupäevast

EMKF**

Kalanduspiirkonna kohaliku arengustrateegia rakendamine (projektitoetus) (meede 3.3)

avatud läbi aasta

e-postiga
aadressil
info [at] pria [dot] ee
või posti teel
PRIA keskuse
aadressil

 

 

EAGF***

Koolikava koolipiima ja koolipuuvilja pakkumise toetus

avatud läbi aasta

e-PRIA

kolme kuu jooksul taotluse esitamisest

kolme kuu jooksul taotluse esitamisest

EAGF***

Teravilja sekkumiskokkuost

 

e-posti või posti teel

X

65 päeva jooksul kauba ülevõtmisest

* MAK - Eesti maaelu arengukava 2014-2020 

**EMKF - Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 

***EAGF -  Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond

Fond Meede Taotluste vastuvõtu aeg Taotluste vastuvõtu koht Toetuse määramine Toetuse maksmine
Riiklik****

Põllumajandustootja asendamise toetus

20.12.2020 - 15.01.2021 e-PRIA 50 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamisest  35 tööpäeva jooksul alates nõuetekohase maksetaotluse saamisest
Riiklik****

Põllumajandus-, maamajandus- ja veterinaariavaldkonna praktikatoetus

05.-15.01 e-PRIA 35 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast 35 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast

****Riiklik - Eesti riigieelarvest finantseeritav toetus

Fond Meede Taotluste vastuvõtu aeg Taotluste vastuvõtu koht Toetuse määramine Toetuse maksmine
Riiklik**** Turuarendustoetus 01.-15.02 e-PRIA 45 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast  45 tööpäeva jooksul alates nõuetekohaste dokumentide esitamisest
EAGF*** Koolikava kaasnevate haridusmeetmete toetus 01.-15.02 e-PRIA 40 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast kolme kuu jooksul alates nõuetekohaste dokumentide esitamisest
Riiklik**** Toidu ekspordivõimaluste edendamine hanke korras e-PRIA 50 kalendripäeva jooksul taotluse esitamise tähtpäevast  
Riiklik**** Põllumajandusloomade aretustoetus 01.-15.02 e-postiga aadressil info [at] pria [dot] ee või posti teel PRIA keskuse aadressil 30 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast 30 tööpäeva jooksul alates nõuetekohase maksetaotluse saamisest
EMKF** Vesiviljelusettevõtja müügikäibe vähenemise osalise hüvitamise toetus (meede 2.11) 17.-25.02 e-PRIA 45 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast 10 tööpäeva jooksul alates toetuse maksmise otsuse tegemisest
EMKF** Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisega tegeleva ettevõtja müügikäibe vähenemise osalise hüvitamise toetus (meede 4.4.5) 17.-25.02 e-PRIA 45 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast 10 tööpäeva jooksul alates toetuse maksmise otsuse tegemisest

**EMKF - Euroopa Merendus- ja Kalandusfond

***EAGF -  Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond

****Riiklik - Eesti riigieelarvest finantseeritav toetus

Fond

Meede

Taotluste vastuvõtu aeg

Taotluste vastuvõtu koht

Toetuse määramine

Toetuse maksmine

EAGF*** Piimatoodete sekkumiskokkuost (või ja lõssipulber) 01.03.-30.09           X  

EAGF***

Piimalehma kasvatamise otsetoetus

02.-21.03

e-PRIA

10.12.2021

alates detsember 2021

EAGF*** Piimalehma kasvatamise otsetoetus Saaremaal, Hiiumaal, Muhus, Kihnus ja Ruhnus 02.-21.03 e-PRIA 10.12.2021 alates detsember 2021

EAGF***

Ute ja kitse kasvatamise otsetoetus

02.-21.03

e-PRIA

10.12.2021

alates detsember 2021

EMKF**

Kalapüügi-ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (meede 4.4.3)

01.03-31.12

e-postiga aadressil info [at] pria [dot] ee või posti teel PRIA keskuse aadressil

45 tööpäeva jooksul alates nõuetekohase taotluse saamisest

25 tööpäeva jooksul alates nõuetekohaste dokumentide saamisest

EMKF** Tootmis- ja turustamiskavade toetus (meede 4.1)   e-PRIA 45 tööpäeva jooksul alates nõuetekohase taotluse saamisest 25 tööpäeva jooksul alates nõuetekohaste dokumentide saamisest

MAK*

Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetus (meede 6.4)

 

e-PRIA

 

 

MAK* Teadmussiire ja teavituse toetus (üleriigilise ulatusega tegevused) (meede 1.1)   e-postiga aadressil info [at] pria [dot] ee või posti teel PRIA keskuse aadressil 100  tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast kolme kuu jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest
MAK* Teadmussiirde ja teavituse toetus (maakondliku ulatusega tegevused) (meede 1.2)   e-postiga aadressil info [at] pria [dot] ee või posti teel PRIA keskuse aadressil 100  tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast kolme kuu jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest
MAK* Toidukvaliteedikava raames toodetud tootest teavitamise ja toote müügi edendamise toetus (meede 3.2)   e-postiga aadressil info [at] pria [dot] ee või posti teel PRIA keskuse aadressil 60  tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast kolme kuu jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest

* MAK - Eesti maaelu arengukava 2014-2020

**EMKF - Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 

***EAGF -  Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond

Fond

Meede

Taotluste vastuvõtu aeg

Taotluste vastuvõtu koht

Toetuse määramine

Toetuse maksmine

MAK* Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetus (meede 6.3)

 

e-PRIA 50 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast Toetuse esimese osa (kuni 75% määratud toetusest) makse tehakse 30 tööpäeva jooksul alates taotluse rahuldamise otsuse tegemise päevast
MAK* NATURA 2000 toetus erametsamaale (meede 12.1)   e-PRIA    
MAK* Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetus (meede 16.2)   e-postiga aadressil info [at] pria [dot] ee või posti teel PRIA keskuse aadressil 100 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamisest kolme kuu jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest
MAK* Põllumajanduskindlustustoetus (meede 17.1)   e-PRIA 30 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast 30 tööpäeva jooksul alates nõuetekohaste dokumentide saamisest

 * MAK - Eesti maaelu arengukava 2014-2020

Fond

Meede

Taotluste vastuvõtu aeg

Taotluste vastuvõtu koht

Toetuse määramine

Toetuse maksmine

EMKF** Teadlaste ja vesiviljelusettevõtjate koostöö toetus (meede 2.6)        
Riiklik****   Mesilaspere toetus   e-PRIA    
EAGF*** Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus   e-PRIA    
EAGF*** Noore põllumajandustootja toetus   e-PRIA    
EAGF*** Väikepõllumajandustootjate toetus   e-PRIA    
EAGF*** Puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetus   e-PRIA    
Riiklik**** Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus   e-PRIA    
EAFRD****** Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.1)   e-PRIA    
EAFRD****** Piirkondlik veekaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.2)   e-PRIA    
EAFRD****** Piirkondlik mullakaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.3)   e-PRIA    
EAFRD****** Keskkonnasõbraliku aianduse toetus puuvilja- ja marjakasvatuse ning sellega seotud tegevuste elluviimise eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4)   e-PRIA    
EAFRD****** Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4)   e-PRIA    
EAFRD****** Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5)   e-PRIA    
EAFRD****** Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.6)   e-PRIA    
EAFRD****** Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.7)   e-PRIA    
EAFRD****** Mahepõllumajandusele ülemineku toetus ja mahepõllumajandusega jätkamise toetus (MAK 2014-2020 meede 11)   e-PRIA    
EAFRD****** Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1)   e-PRIA    
EAFRD****** Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antav toetus (MAK 2014-2020 meede 12.1)   e-PRIA    

**EMKF - Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 

***EAGF -  Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond

****Riiklik - Eesti riigieelarvest finantseeritav toetus

******EAFRD - Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond

Fond

Meede

Taotluste vastuvõtu aeg

Taotluste vastuvõtu koht

Toetuse määramine

Toetuse maksmine

 

 

 

  

 

 

* MAK - Eesti maaelu arengukava 2014-2020

Fond

Meede

Taotluste vastuvõtu aeg

Taotluste vastuvõtu koht

Toetuse määramine

Toetuse maksmine

 

 

 

 

 

 

Fond

Meede

Taotluste vastuvõtu aeg

Taotluste vastuvõtu koht

Toetuse määramine

Toetuse maksmine

               

* MAK - Eesti maaelu arengukava 2014-2020

**EMKF - Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 

Fond

Meede

Taotluste vastuvõtu aeg

Taotluste vastuvõtu koht

Toetuse määramine

Toetuse maksmine

           

* MAK - Eesti maaelu arengukava 2014-2020

**EMKF - Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 

Fond

Meede

Taotluste vastuvõtu aeg

Taotluste vastuvõtu koht

Toetuse määramine

Toetuse maksmine

           

* MAK - Eesti maaelu arengukava 2014-2020

**EMKF - Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 

Fond

Meede

Taotluste vastuvõtu aeg

Taotluste vastuvõtu koht

Toetuse määramine

Toetuse maksmine

           

* MAK - Eesti maaelu arengukava 2014-2020

**EMKF - Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 

Fond

Meede

Taotluste vastuvõtu aeg

Taotluste vastuvõtu koht

Toetuse määramine

Toetuse maksmine

           

* MAK - Eesti maaelu arengukava 2014-2020

Toetuste ajakavad aastate kaupa

Nimetus Lisatud