Piimatoodete sekkumiskokkuost

EAGF

Tutvustus

EESMÄRK


Või ja lõssipulbri sekkumiskokkuost on Euroopa Ühenduse turukorralduslik meede, mida rakendatakse piimasektori toetamiseks. Sekkumiskokkuostu abil stabiliseeritakse piimatoodete turgu, tagades tootjatele minimaalse hinnataseme toodetud või ja lõssipulbri eest. Sekkumisvarudest on võimalik ka osta võid ja lõssipulbrit piiramata lõppkasutuseks.

Selle meetme raames ostavad sekkumisametid juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt kokku heakskiidetud ettevõttes toodetud võid ja lõssipulbrit, korraldavad selle ladustamise ja müüvad kõikidele huvitatud pooltele. Eestis täidab sekkumisameti ülesandeid Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA).VASTUVÕTUAEG JA -KOHT

Võid ja lõssipulbrit saab sekkumiskokkuostu pakkuda ajavahemikus 1. veebruarist kuni 30. septembrini. Taotlused/pakkumised esitada PRIA keskusesse Tähe 4, Tartu.

 

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Sekkumiskokkuostuks pakutavat võid ja lõssipulbrit toota sooviv isik peab taotlema sekkumisameti heakskiitu. Eestis võid ja lõssipulbrit tootvad isikud peavad taotlema PRIA heakskiitu.

Lõssipulbri ja või kokkuostu pakkumisi võivad teha nii füüsilised kui ka juriidilised isikud

Lõssipulbri ja või kokkuostus osaleva pakkuja andmed peavad olema kantud PRIA põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse.

Lõssipulbri ja või kokkuostus osaleda soovija peab esitama PRIA-le vormikohase kirjaliku  Pakkumise kokkuostuks.

Pakkumisega koos tuleb pakkujal esitada tagatis suuruses:

  • Või puhul 50 eurot 1 tonni kohta
  • Lõssipulbri puhul 50 eurot 1 tonni kohta.

 

VÕI JA LÕSSIPULBRI EEST MAKSMINE

Või ja lõssipulbri eest toimub maksmine hiljemalt 65. päeval pärast või/lõssipulbri ülevõtmist. Või ja lõssipulbri ülevõtmise päevaks loetakse päeva, mil või/lõssipulber on jõudnud sekkumislattu.

Võid ostetakse kokku hinnaga 246,39 EUR/100 kg. Lõssipulbrit ostetakse kokku hinnaga 169,80 EUR/100 kg.

 

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saab PRIA keskusest Tartus, Tähe 4. PRIA arengutoetuste osakonna menetlusbüroo telefonidel: 737 1387; 737 1238, e-post: turukorraldus [at] pria [dot] ee