Selgitustaotlus

Vali pöördumise eesmärk:

Selgitustaotlus on pöördumine PRIA poole, milles:

  • saate teavet, mis eeldab PRIA käsutuses olevate andmete analüüsi, sünteesi või lisateabe kogumist, ja mille tõttu ei ole võimalik teie soovi täita teabenõudele vastamiseks sätestatud korras;
  • saate selgitust PRIA õigusaktide, PRIA tegevuse aluseks olevate õigusaktide ning PRIA pädevuse kohta;
  • saate mistahes muusisulist selgitust PRIA ülesannetega seoses;
  • saate teavet isiku õiguste ja kohustuste kohta PRIA läbiviidavates haldusmenetlustes;
  • saate infot haldusmenetluste läbiviimise tähtaegade kohta;
  • saate infot haldusmenetluses tulevate taotluste, tõendite ja muude dokumentide kohta.

Selgitustaotlus peab sisaldama järgmist:

  • teie nimi ja kontaktandmed, kui soovite saada vastust. Kui kontaktandmed puuduvad, pole meil võimalik teile vastata;
  • palun kirjutage selgitustaotlus eesti keeles (muus keeles kirja puhul võib PRIA küsida saatjalt tõlget).

 

Vastame teie poolt saadetud selgitustaotlusele 30 päeva jooksul. Vajadusel võime vastamise tähtaega pikendada kuni kahe kuuni, teavitades teid sellest algse tähtaja jooksul.

Kui pöördute PRIA poole selgitustaotlusega enda suhtes käimasolevas menetluses, palun lisage andmed, millise taotluse, meetme või otsustusprotsessiga seoses kirja saadate. Pooleliolevas menetluses käsitletakse teie pöördumist, sh otsustatakse vastamise tähtaeg kooskõlas seadusega.

 

Tärniga (*) märgitud väljad on kohustuslikud.