Ostuõigusest loobumine

Kehtivast erimärgistatud diislikütuse (EDK) ostuõigusest on võimalik loobuda. Loobumistaotlust saab e-PRIAs esitada EDK ostuõigusega isiku esindusõiguslik isik või täielike volitustega isik.

Pärast e-PRIAsse sisse logimist tuleb esmalt valida esindatav, kelle nimel toiminguid tehakse. Ostuõigusest loobumiseks tuleb valida menüüpunkti „Registrid“ alamleht „Erimärgistatud diislikütuse õigustatud isikute register“ ning vajutada nupule „Loobu EDK ostuõigusest“.

PRIA teeb ostuõiguse kehtetuks tunnistamise otsuse 30 päeva jooksul.