Hobuslased

Hobuslased on individuaalselt identifitseerimisele kuuluvad põllumajandusloomad. Hobuslane tuleb identifitseerida pärast võõrutamist, kuid mitte hiljem kui kuue kuu jooksul looma sünnist.

Hobuslaste identifitseerimine, passide väljastamine ja andmete registreerimine on antud Eestis tunnustatud aretusühingutele. Hobuslaste identifitseerimise ja registreerimise üle toestab järelevalvet Põllumajandus– ja Toiduamet.

Tegevusluba omavad aretusühingud on järgmised:

Eesti Hobusekasvatajate Selts - www.ehs.ee

Eesti Sporthobuste Kasvatajate Selts - www.estsporthorse.ee

Eesti Traaviliit - www.hipodroom.ee

Eesti Ahhal-Tekiini Assotsiatsioon - www.akhalteke.ee 

Vana-Tori Hobuse Ühing MTÜ - www.vana-torihobune.ee

MTÜ Eesti Tõugu Hobuse Kasvatajate ja Aretajate Selts - eestihobu.ee

PRIA korraldab hobuslaste keskandmebaasi infosüsteemi haldamist, arendamist ja andmete säilitamist. PRIA põllumajandusloomade registris tuleb hobuslase pidajal registreerida tegevuskoht, kus hobuslasi peetakse.

Alates 1. juulist 2009. a sündinud või selleks ajaks identifitseerimata hobuslased tuleb identifitseerida naha alla paigaldatava elektroonilise identifitseerimisvahendiga (transponder ehk mikrokiip - ainult lugemiseks ettenähtud passiivne raadiosagedusel töötav identifitseerimisvahend). Transpondri tellib ja paigaldab veterinaararst. Transpondri loetamatuks muutumise korral tuleb sellest teavitada kahe päeva jooksul veterinaararsti, kes paigaldab hobuslasele 20 päeva jooksul sama numbriga transpondri.

Olenemata hobuslase sünniajast peab igal identifitseeritud hobuslasel olema unikaalne identifitseerimise number (UELN kood), mis jääb hobusele kogu eluks ning mille väljastab aretusühing. Hobuslase pass väljastatakse hiljemalt kuue kuu jooksul alates hobuslase sünnist või kui toimub import ühendusevälisest riigist Euroopa Liidu liikmesriiki. Väljastatav pass olema vastavuses Euroopa Komisjoni määruses nr (EÜ) 2015/262 sätestatud nõuetele ning sisaldama unikaalset elunumbrit (UELN). Imporditud ja Eestisse sisseveetud hobuslase puhul säilitatakse olemasolev märgistus ja pass, kui need vastavad nõuetele.

Andmed hobuslase  ja väljastatud passi kohta kannab hobuslaste keskregistrisse aretusühing.

Hobuslase tapamajja tapmisele saatmisel peab hobuslasel kaasas olema pass, mis pannakse loomaga tapamajja kaasa.

Põllumajandusloomade registrisse kantud hobuslaste kohta saab täpsemalt infot registri avalikust vaatest.

 

Lisainfo:

registrite osakonna infotelefon 731 2311

e-posti aadress loomade [dot] register [at] pria [dot] ee