Esindusõigused ja volitused

Esindusõiguste ja volituste haldamiseks on PRIAs kasutusel esindusõiguste ja volituste süsteem, kus hoitakse kõiki PRIA klientidega seotud esindusõiguste andmeid ja volitusi. Süsteemi kantavad esindusõigused ja volitused kehtivad PRIA iseteeninduskeskkondade kasutamisel, elektrooniliste- ja paberdokumentide esitamisel ning vahetus suhtluses.

Volitused saavad olla täielikud ehk piiranguteta või osalised ehk piirangutega. Täielikud ehk piiranguteta volitused annavad esindusõiguse kliendi esindamiseks kõikides PRIAga seotud toimingutes. Osalised ehk piirangutega volitused annavad õiguse esindada klienti määratud volitusgruppide või nende alamgruppide ulatuses.

Automaatselt saavad esindusõiguse kõik PRIA kliendiks registreerunud äriühingu juhatuse liikmed, kelle kohta ei ole äriregistrisse märgitud erisust. Klientidel, kellel on äriregistris märgitud koos esindamise esindusõiguse erisus, tuleb esindusõiguse saamiseks pöörduda PRIA registrite osakonna poole.

NB! Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused, kellel ei ole äriregistris määratud esindusõiguslikku isikut, seltsingud ning välismaa juriidilised ja füüsilised isikud (v.a e-residendid) ei saa PRIA iseteeninduskeskkonda kasutada. 

PRIA iseteeninduskeskkonnas on klientidel võimalik volitusi anda, olemasolevaid volitusi muuta ja lõpetada. Esindusõigusteni jõudmiseks tuleb pärast sisselogimist esmalt valida klient, keda soovitakse esindada. Kõik volitustega seotud teenused on menüüriba „Esindusõigused ja volitused“ all.

Lisaks PRIA iseteeninduskeskkonnale on volikiri võimalik esitada vormil:

NB! Erimärgistatud diislikütuse ostmisega seotud volituste info on leitav siit.

Lisainfo:

registrite osakonna infotelefon 731 2311

e-posti aadress kliendiregister [at] pria [dot] ee (kliendiregister[at]pria[dot]ee)