Loomade register

Registrisse kantakse põllumajandusloomade, loomapidajate ja tegevuskohtade andmed, kus tegeldakse loomade pidamise või aretusega; mesilate, tapamajade, loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete käitlemise ettevõtete, aretusühingute, loomade vedajate ning katseloomadega tegelejate, samuti munakanade eraldusnumbrite kohta.

Põllumajandusloomade registreerimine on üheks eelduseks loomadega seotud toetuste maksmisel.