PRIA dokumendiregister

Avaliku dokumendiregistri kaudu tagatakse juurdepääs PRIAs loodud ja PRIAsse saabunud dokumentidele, mis on registreeritud dokumendihaldussüsteemis.

Juurdepääsupiiranguga dokumentidele puudub avaliku dokumendiregistri kaudu juurdepääs, nende kohta on avalikustatud ainult registreerimise andmed.

Dokumendile, mis ei ole avalikus vaates kättesaadav, võib esitada teabenõude ja PRIA hindab selle rahuldamise võimalikkust. Teabenõude rahuldamisel on kolm erinevat võimalust: ei rahuldata, rahuldatakse osaliselt või rahuldatakse täielikult.

Dokumendihaldussüsteemis registreeritud dokumentide otsinguks kasutage all olevat vormi.

PRIA lähetus- ja puhkusekorraldused avanevad siit.