Kliendi andmete muutmine

Kui taotleja isiku-, kontakt- (telefon, e-post), aadress- või pangaandmed on muutunud, tuleb ajakohased andmed registrile esitada 15 tööpäeva jooksul andmete muutumisest arvates.

Kui loomapidaja isiku-, kontakt- (telefon, e-post), aadressandmed muutuvad, tuleb neist muudatustest teavitada viivitamatult, kui mitte hiljem kui 5 tööpäeva jooksul.

Kliendi andmete ajakohasena hoidmine tagab õigeaegselt informatsiooni edastamise taotlejale ja/või loomapidajale.

Andmete registris muutmiseks on järgmised võimalused:

 

  • Taotlus tuleb täita ja esindusõigusliku isiku poolt digitaalselt allkirjastada ja saata e-posti aadressile kliendiregister [at] pria [dot] ee
  • Paberil täidetud taotlus saata postiga aadressile Tähe 4, Tartu 51010. Taotluse andmete muutmiseks võib esitada ka vabas vormis.

Alates oktoobrist 2018 kasutame klientidega suhtlemisel põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse ja/või põllumajandusloomade registrisse kantud äriregistris registreeritud isikute postiaadressi. Kui äriregistrisse kantud postiaadress ei ole korrektne, siis palume selle muutmiseks pöörduda e-äriregistrisse. Lisaks kasutab PRIA kliendi poolt äriregistrisse esitatud e-posti aadressi. Kui klient avastab, et see ei ole korrektne, siis soovitame teha äriregistris ka e-posti aadressi muudatuse. Äriregistris tehtud postiaadressi ja e-posti aadressi muudatused jõuavad andmevahetuse käigus ka PRIAsse.

Kui toetuse taotlejana (sh ei ole pooleliolevaid kohustusi) ja/või loomapidajana või loakohustusega ettevõtjana (sh ei oma loomi ning ei kasuta registris olevat tegevuskohta) on tegevus lõpetatud, siis soovitame andmed sulgeda ka põllumajandustoetuste ja põllumassiivide ja/või põllumajandusloomade registris. Andmete sulgemiseks tuleb esitada vabas vormis tahteavaldus, mis on esindusõigusliku isiku poolt allkirjastatud.

 

Lisainfo:

registrite osakonna infotelefon 731 2311

e-posti aadress kliendiregister [at] pria [dot] ee