Turukorraldus ja koolikavad

Põllumajandustoodetega kauplemine väljaspool Euroopa Liitu toimub koguseid ja tooteid täpsustavate litsentside alusel. Impordi- ja ekspordilitsentside ning põllumajandussaaduste kvoodisüsteemi administreerijaks on Eestis PRIA.

ELs rakendatakse periooditi põllumajandustoodete fikseeritud hinnaga kokkuostu ja nende varude müüki.

Koolikava toetus aitab rahastada lasteaedades ja koolides tasuta piimatoodete, puu- ja köögivilja jaotamist. Koolikava toetab ka tervislike toitumisharjumuste selgitamist jmt.