Maaelu arendamine

Maapiirkondade üldist edenemist toetavad otse või kaudselt kõik PRIA vahendatavad toetused. Need ei seostu ainult põllumajanduse või kalandusega - toetusi võib saada ka investeeringuteks elukeskkonna arendamiseks, kohalike traditsioonide väärtustamiseks ja kogukondade koostööks.