Miks meiega liituda?

Missiooniga töö ning väärtustatud töötajad

PRIAs töötab ligi 350 pühendunud inimest, kes tegutsevad igapäevaselt selle nimel, et elu igas Eestimaa paigas oleks elujõuline. Meil on hästi toimiv kaugtöö tegemise võimalus ning tööpäevi iseloomustab paindlikkus. PRIAs peame oluliseks nii vaimset kui ka füüsilist tervist, heaolu ja turvalisust ning pingutame iga päev, et meie töökeskkond oleks inspireeriv ja toetav. Neid püüdlusi tõestavad ka numbrid – priakate keskmine tööstaaž on 11 aastat.

Oleme uhked selle üle, et PRIAs töötavad inimesed peaaegu 120 erinevalt erialalt – filosoofiast veterinaaria ja inseneeriani –, kes kõik meie töökultuuri rikastavad.

Meie ambitsioonikate eesmärkide edukaks elluviimiseks vajame uut energiat ning värskeid mõtteid ja võtteid omavaid inimesi. Seega, ootame alati PRIA kollektiiviga liituma erineva vanuse ja kogemustega, areneda ja õppida soovivaid ning avatud ja innovaatilise mõtlemisega inimesi.

PRIAt on tunnustatud kaugtöö tegija märgise ja vaimset tervist väärtustava organisatsiooni hõbetasemega.

Tutvu meie motivatsiooniteguritega:

 • Puhkus 35 kalendripäeva aastas
 • 5 energiapäeva aastas enda laadimiseks
 • Paindlik töökorraldus ja -aeg. Tööta sulle sobivas paigas.
 • 1.–4. klassi laste vanematele on 1. september vaba
 • Juhendaja ning sisseelamisprogramm igale uuele töötajale
 • Pakume mitmekesiseid sise- ja väliskoolitusi
 • Soodustame kogemuste vahetamist ja koostööd nii asutusesiseselt, Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi haldusalas kui ka rahvusvaheliselt
 • Pakume paindlikkust ühildada koolis käimine ja tööelu
 • Märkame, tunnustame ja kiidame parimaid kolleege
 • Tähistame 10, 20 ja 25 aastase tööstaaži täitumist
 • Teeme jõulukuul kingitused meie töötajatele ning nende lastele
 • Tunnustame Eesti Vabariigi aastapäeval tublimaid kolleege Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi teenetemärgiga
 • Kohtume suvepäevadel ja jõuluüritusel
 • Tähistame koos Eesti Vabariigi aastapäeva
 • Veedame aega inspireerivatel meeskonnaüritustel
 • Saame kokku motivatsiooniüritusel „PRIA naeratab“
 • Korraldame ülemajalisi väljakutseid ja ühistegevusi (nt fotokonkurss, matkad, liikumisväljakutsed)
 • Toetame sporditegemist (Stebby)
 • Pakume tööandja tervisekindlustust
 • 5 energiapäeva aastas enda laadimiseks
 • Igakuised enesehoiukoolitused
 • Toetame kliinilise psühholoogi teenuse kasutamist (Stebby, tööandja tervisekindlustus)
 • Kõikidele töötajatele baaselustamise ABCD kursus
 • Tasuta gripivaktsiin
 • Tasuta puugivaktsiinid inspektoritele
PRIA tunnustused