Miks meiega liituda?

Missiooniga töö ning väärtustatud töötajad

PRIAs oled sa osa ühtehoidvast tiimist, kes töötab iga päev Eesti maaelu arengu heaks. Meie inimeste tööõnn on meile väga tähtis, seega pöörame tähelepanu oma töötajate märkamisele, arengule ja motivatsioonile. Meie töökultuuri iseloomustab hoolivus, lihtsus, avatus ning tööle pühendumine.

Tutvu meie motivatsiooniteguritega:

 • Puhkus 35 kalendripäeva aastas
 • 5 energiapäeva aastas enda laadimiseks
 • Paindlik töökorraldus ja -aeg. Tööta sulle sobivas paigas.
 • 1.–4. klassi laste vanematele on 1. september vaba
 • Juhendaja ning sisseelamisprogramm igale uuele töötajale
 • Pakume mitmekesiseid sise- ja väliskoolitusi
 • Soodustame kogemuste vahetamist ja koostööd nii asutusesiseselt, Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi haldusalas kui ka rahvusvaheliselt
 • Pakume paindlikkust ühildada koolis käimine ja tööelu
 • Märkame, tunnustame ja kiidame parimaid kolleege
 • Tähistame 5, 10, 15 ja 20 aastase tööstaaži täitumist
 • Teeme jõulukuul kingitused meie töötajatele ning nende lastele
 • Tunnustame Eesti Vabariigi aastapäeval tublimaid kolleege Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi teenetemärgiga
 • Kohtume suvepäevadel, jõuluüritusel ning ühisseminaril
 • Veedame aega inspireerivatel meeskonnaüritustel
 • Saame kokku motivatsiooniüritusel „PRIA naeratab“
 • Korraldame ülemajalisi väljakutseid ja ühistegevusi (nt fotokonkurss, matkad, liikumisväljakutsed)
 • Toetame sporditegemist (Stebby)
 • Pakume tööandja tervisekindlustust
 • Maksame haigusraha alates teisest haiguspäevast
 • 5 energiapäeva aastas enda laadimiseks
 • Igakuised enesehoiukoolitused
 • Kõikidele töötajatele baaselustamise ABCD kursus
 • Tasuta gripivaktsiin
 • Tasuta puugivaktsiinid inspektoritele