Miks meiega liituda?

Missiooniga töö ning väärtustatud töötajad

PRIAs oled sa osa ühtehoidvast tiimist, kes töötab iga päev Eesti maaelu arengu heaks. Meie inimeste tööõnn on meile väga tähtis, seega pöörame tähelepanu oma töötajate märkamisele, arengule ja motivatsioonile. Meie töökultuuri iseloomustab hoolivus, lihtsus, avatus ning tööle pühendumine.

Tutvu meie motivatsiooniteguritega:

 • Puhkus 35 kalendripäeva aastas
 • 5 energiapäeva aasta enda laadimiseks
 • Paindlik töökorraldus ja -aeg. Tööta sulle sobivas paigas.
 • 1.–4. klassi laste vanematele on 1. september vaba
 • Juhendaja ning sisseelamisprogramm igale uuele töötajale
 • Pakume mitmekesiseid sise- ja väliskoolitusi
 • Soodustame kogemuste vahetamist ja koostööd nii asutusesiseselt, Maaeluministeeriumi haldusalas kui ka rahvusvaheliselt
 • Pakume paindlikkust ühildada koolis käimine ja tööelu
 • Märkame, tunnustame ja kiidame parimaid kolleege
 • Tähistame 10 ja 20 aastase tööstaaži täitumist
 • Teeme jõulukuul kingitused meie töötajatele ning nende lastele
 • Tunnustame Eesti Vabariigi aastapäeval tublimaid kolleege Maaeluministeeriumi teenetemärgiga
 • Kohtume suvepäevadel, jõuluüritusel ning ühisseminaril
 • Veedame aega inspireerivatel meeskonnaüritustel
 • Saame kokku motivatsiooniüritusel „PRIA naeratab“
 • Korraldame ülemajalisi väljakutseid ja ühistegevusi (nt fotokonkurss, matkad, liikumisväljakutsed)
 • Toetame sporditegemist ja kliinilise psühholoogi teenust (Stebby)
 • Maksame haigusraha alates teisest haiguspäevast
 • 5 energiapäeva aastas enda laadimiseks
 • Igakuised enesehoiukoolitused
 • Kõikidele töötajatele baaselustamise ABCD kursus
 • Tasuta gripivaktsiin
 • Tasuta puugivaktsiinid inspektoritele