Alustavale kliendile

Taotlejale

Esmakordselt toetuse taotlemiseks tuleb taotleja andmed kanda põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse. Samuti tuleb  kanda andmed põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse isikutel, kes esmakordselt taotlevad tootmiskvoodi või riikliku koguse määramist, impordi- või ekspordilitsentsi, impordiõiguse, eksporditoetuse või seestöötlemise sertifikaati, abinõudes osalemise heakskiitu või tunnustamist või teevad pakkumuse.

Loomapidajale

Enne loomade pidamisega alustamist tuleb loomapidajal kõigepealt kanda andmed põllumajandusloomade registrisse. Kui soovitakse esmakordselt põllumajandusloomi registreerida, tegevuskohta registreerida, tegevusluba taotleda, siis tuleb andmed kanda põllumajandusloomade registrisse.

Taotleja/loomapidaja andmete registrisse kandmine toimub ühekordse tegevusena. Andmete muutmise korral on taotlejal kohustus 15 tööpäeva jooksul ja loomapidajatel 5 tööpäeva jooksul registrile muudatustest teada anda.

 

Andmete registrisse kandmiseks on järgmised võimalused:

 

  • Taotlus(ed) tuleb esindusõigusliku isiku poolt digitaalselt allkirjastada ja saata e-posti aadressile kliendiregister [at] pria [dot] ee
  • Paberil täidetud taotlus(ed) saata postiga aadressile Tähe 4, Tartu 51010.

Registreerides ennast kliendiks, sh esitades vajalikud kliendiandmed, on võimalik PRIA iseteeninduskeskkonnas kohe soovitud toimingutega jätkata. Vana e-PRIA teenuste kasutamisega saab jätkata paari minuti pärast. Vanasse e-PRIAsse liikumiseks tuleb valida menüüribalt „Vana e-PRIA“.  

NB! Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused, kellel ei ole äriregistris määratud esindusõiguslikku isikut, seltsingud ning välismaa juriidilised ja füüsilised isikud (v.a e-residendid) ei saa PRIA iseteeninduskeskkonnas oma andmeid põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse ning põllumajandusloomade registrisse  kanda.

 

Lisainfo:

registrite osakonna infotelefon 731 2311

e-posti aadress kliendiregister [at] pria [dot] ee