Alustavale kliendile

Taotlejale

Põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse kantakse isiku-, kontakt- ja pangaandmed kõigi isikute kohta, kes taotlevad PRIA vahendusel Euroopa Liidu või riiklikke toetusi; samuti impordi- või ekspordilitsentsi, eksporditoetuste sertifikaadi taotlejate andmed. Registrisse kantakse ka kliendid, kes esitavad pakkumisi või taotlevad eelnevat heakskiitu turukorraldusabinõudes osalemiseks.

Andmete registrisse kandmiseks on järgmised võimalused:

  • PRIA iseteeninduskeskkonnas e-PRIA 

Pärast sisse logimist tuleb esmalt valida esindatav, kelle nimel toiminguid tehakse. Seejärel tuleb valida menüüpunkt „Kliendi andmed“ -> „Lisan andmed põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse“

NB! Seltsingud, välismaa juriidilised ja füüsilised isikud (v.a e-residendid) ei saa e-PRIAs oma andmeid põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse kanda.

NB! Seltsingutel ja välismaa juriidilistel isikutel tuleb lisaks esitada vastava riigi ettevõtlusega tegelemist tõendava väljavõtte koopia ja allkirjastatud volikiri ettevõtte esindamise kohta.

 

Loomapidajale

Kui füüsiline isik (s.o kodumajapidamises põllumajandusloomi pidav isik) soovib esmakordselt tegelema hakata põllumajandusloomade pidamisega (sh maismaa- ja veeloomad), siis tuleb esitada loomapidamisega tegelemise teade.

Kui ettevõtja (s.o juriidiline isik ja füüsilisest isikust ettevõtja) soovib tegelema hakata teatamiskohustusega tegevusalal, siis tuleb esitada majandustegevusteade. Loakohustusega tegevusaladel tegutsema asudes, tuleb  esitada tegevusloa taotlus.

Majandustegevusteate, loomapidamisega tegelemise teate saab esitada  e-PRIAs.

Pärast sisse logimist tuleb esmalt valida esindatav, kelle nimel toiminguid tehakse. Seejärel valida menüüpunkt „Registrid“ ning vaheleht „Tegevuskohaga seotud taotlused ja teavitused“. Valida „Alusta uut taotlust“ ning seejärel liik “Majandustegevusteade“ või „Loomapidamisega tegelemise teade“. Teenuse kasutusjuhendi leiab iga teenuse juurest vajutades nupul „Vajad abi? Vajuta siia“.

NB! Seltsingud, välismaa juriidilised ja füüsilised isikud (v.a e-residendid) ei saa e-PRIAs majandustegevusteadet ja loomapidamisega tegelemise teadet ning tegevusloa taotlust esitada.

Lisainfo loomapidamisega tegelemise teate ja majandustegevusteate kohta leiab siit ning tegevusloaga tegevusala (loakohustus)  kohta siit.

Taotleja/loomapidaja andmete registrisse kandmine toimub ühekordse tegevusena. Andmete muutmise korral on taotlejal kohustus 15 tööpäeva jooksul ja loomapidajatel 5 tööpäeva jooksul registrile muudatustest teada anda.

Pärast andmete kandmist põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse või majandustegevusteate/loomapidamisega tegelemise teate esitamist, on võimalik e-PRIAs kohe soovitud toimingutega jätkata. Kui esitasite esmakordselt majandustegevusteate/loomapidamisega tegelemise teate, siis saab e-PRIA teenusete kasutamisega jätkata paari minuti pärast. Kui soovite kasutada vana e-PRIA teenuseid, siis selleks tuleb valida menüüpunkt „Vana e-PRIA“. 

Lisainfo:

registrite osakonna infotelefon 731 2311

e-posti aadress kliendiregister [at] pria [dot] ee (kliendiregister[at]pria[dot]ee)