Taotluse alusel ostuõiguse saamine

Põllumajandusvaldkonna ettevõtjad, kes automaatselt ostuõigust ei saa, saavad esitada taotluse erimärgistatud diislikütuse (EDK) ostuõiguse saamiseks. Ostuõiguse taotlust saab esitada e-PRIAs. Taotluse alusel saadud ostuõigus kehtib üks aasta. Taotlusi võetakse vastu aastaringselt.

 Erimärgistatud diislikütuse ostuõigust saavad taotleda järgnevad isikud:

1) põllumajandustoodete tootmisega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja või juriidiline isik. Taotleja tegeleb kas üheaastaste põllukultuuride kasvatusega (EMTAKi jao A alajagu 011), mitmeaastaste taimede kasvatusega (EMTAKi jao A alajagu 012), taimede paljundamisega (EMTAKi jao A alajagu 013) või segapõllumajandusega (EMTAKi jao A alajagu 015). Põllumajandustoodete tootjal peavad olema lisaks täidetud järgnevad nõuded:

  • taotleja kasutuses on puuvilja-, marja-, kartuli-, köögivilja-, lille-, ravimtaime- või maitsetaimekasvatuseks kokku vähemalt 0,3 hektarit põllumajandusmaad või muuks taimekasvatuseks vähemalt 1 hektar põllumajandusmaad ja
  • taotleja kasutuses on diislikütust tarbiv põllumajandustehnika (liikurmasin, traktor, statsionaarne kuivati, mobiilne kuivati või muu põllumajandustehnika).

2) põllumajanduslikku teenustööd osutav füüsilisest isikust ettevõtja või juriidiline isik. Taotleja tegeleb põllumajandust abistava või saagikoristusjärgse tegevusega (EMTAKi jao A alajagu 016). Põllumajanduslikku teenustööd osutaval isikul peavad olema lisaks täidetud järgnevad nõuded:

  • põllumajandust abistavas või saagikoristusjärgses tegevuses kasutatakse diislikütust ja
  • taotleja kasutuses on diislikütust tarbiv põllumajandustehnika (liikurmasin, traktor, statsionaarne või mobiilne kuivati).

Lisaks kontrollitakse vedelkütuse erimärgistamise seaduse § 3ja § 3ning maaeluministri määruse nr 53 § 4 ja § 5 kehtestatud nõudeid.

Ostuõiguse taotluse esitamisel on e-PRIAs abiks teenuse kasutamise juhend, mis on leitav nupu „Vajad abi? Vajuta siia“ alt. Juhend on kättesaadav igal taotluse täitmise sammul.

Ostuõigust omav isik peab viivitamata teavitama PRIAt oma tegevuses toimunud muudatusest või muust ilmnenud asjaolust, mis võib mõjutada talle antud ostuõiguse kehtivust.

Kui taotluse nõuetele vastavuse kontrollimise käigus tehakse kindlaks, et taotleja ja esitatud taotlus ei vasta ostuõiguse saamise nõuetele, teeb PRIA vedelkütuse erimärgistamise seaduse § 35 lõike 1 alusel taotluse rahuldamata jätmise otsuse ning saadab taotlejale sellekohase teavituse e-kirja või posti teel.