Päringud andmete töötlemise kohta

Vali pöördumise eesmärk:

Päring isikuandmete töötlemise kohta on teie personaalne pöördumine PRIA poole küsimusega:

 • kas PRIAs töödeldakse teie isikuandmeid;
 • milline on isikuandmete töötlemise eesmärk;
 • millist liiki isikuandmeid töödeldakse;
 • millistele teistele isikutele või organisatsioonidele teie isikuandmeid on avalikustatud või avalikustatakse;
 • isikuandmete säilitamise aeg või sellise ajavahemiku määramise kriteeriumid, kui täpset aega ei ole võimalik kindlaks määrata;
 • millised õigused on teil nõuda andmete parandamist, kustutamist või töötlemise piiramist või töötlemisele vastuväite esitamiseks;
 • millistest allikatest on isikuandmeid saadud või kogutud;
 • kas toimub isikuandmete põhjal automatiseeritud otsuste tegemist, sh profiilianalüüsi, koos selleks kasutatava loogikaga, sellise töötlemise tähtsuse ja andmesubjektile prognoositavate tagajärgede kohta.

Isikuandmete päring võib seisneda ka osast või kõigist töödeldavatest isikuandmetest koopia saamise soovis.

Isikuandmete töötlemisega seotud avaldusteks on teie tahteavaldus:

 • andmete parandamiseks;
 • andmete kustutamiseks;
 • töötlemise piiramiseks;
 • töötlemise kohta vastuväite tegemiseks

 

Isikuandmetega seotud päringud ja avaldused palume saata e-posti aadressil pria [at] pria [dot] ee (pria[at]pria[dot]ee).

Päringud teie isikuandmete töötlemise kohta peavad olema digitaalallkirjastatud. Teil ei ole õigust pöörduda PRIA poole päringuga teiste füüsiliste isikute isikuandmete töötlemise kohta PRIA-s.

Teie päringule isikuandmete töötlemise kohta vastame ühe kuu jooksul. Vajadusel, eelkõige päringu suure mahu korral, võib PRIA pikendada vastamise tähtaega kahe kuu võrra.

Tegeleme teie päinguga isikuandmete töötlemise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusega.