Märgukiri

Vali pöördumise eesmärk:

Märgukiri on pöördumine PRIA poole, milles:

  • saate teha ettepanekuid PRIA töö korraldamiseks või valdkonna arengu kujundamiseks;
  • saate anda riigivalitsemisega seotud teavet;
  • jagate muud teavet, näiteks infot võimalikust rikkumisest (sh anonüümne vihje toetusraha väärkasutamise kohta).

Märgukiri peab sisaldama järgmist:

  • teie nimi ja kontaktandmed, kui soovite saada vastust. Kui kontaktandmed puuduvad, pole meil võimalik Teile vastata;
  • kui te vastust ei soovi, siis palume seda kirjas ka kinnitada;
  • palun kirjutage märgukiri eesti keeles (muus keeles kirja puhul võib PRIA küsida saatjalt tõlget).

 

Vastame Teie poolt saadetud märgukirjale 30 päeva jooksul. Vajadusel võime vastamise tähtaega pikendada kuni kahe kuuni, teavitades teid sellest algse tähtaja jooksul.

Kui pöördute PRIA poole märgukirjaga, milles teete ettepaneku enda suhtes käimasolevas menetluses, palun lisage andmed, millise taotluse, meetme või otsustusprotsessiga seoses kirja saadate. Pooleliolevas menetluses käsitletakse teie pöördumist, sh otsustatakse vastamise tähtaeg kooskõlas seadusega.

 

Tärniga (*) märgitud väljad on kohustuslikud.