Lemmikloomad

Loomapidajatele, kes peavad tavapäraselt lemmikloomana peetavaid loomaliike kaubanduslikul eesmärgil, otsekohaldub Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/429 (loomatervise määrus).

Tegevuskoha registrisse kandmine

Loomapidajatel, kes peavad tavapäraselt lemmikloomana peetavaid loomi kaubanduslikul eesmärgil, on loomatervise määruse järgi kohustus kanda oma tegevuskoht põllumajandusloomade registrisse, et võimaldada teostada järelevalvet nende loomade tervise ja heaolu nõuete täitmise üle.
 
Registrisse kandmise kohustus ei laiene füüsilisele isikule, kes peab lemmiklooma mittekaubanduslikul isiklikul eesmärgil.
 
Kaubanduslikul eesmärgil peetavate lemmikloomade tegevuskoha registrisse kandmiseks tuleb siseneda e-PRIAsse. Esmalt tuleb valida esindatav, kelle nimel toiminguid tehakse. Seejärel valida Registrid >Tegevuskohaga seotud taotlused ja teavitused ning täita ja esitada tegevusest teavitav dokument.

Loomade arvu teavitamine ja arvestuse pidamine

Vastavalt loomatervise määruse artikli 84 lõikele 2 on tavapäraselt lemmikloomana peetavate liikide pidamisega kaubanduslikul eesmärgil tegelevatel loomapidajatel kohustus teavitada registrit muutustest, mis on seotud peetavate maismaaloomade loomakategooriate, liikide ja loomade arvuga tegevuskohtades.

Sõltuvalt peetavate loomade liigist kohustab loomatervise määruse artikkel 102 maismaaloomade pidamisega tegelevat ettevõtet pidama ja säilitama arvestust loomade liigi, kategooria, arvu, ettevõttest sisse ja välja liikumise, suremuse ja muu asjakohase teabe kohta. 

Loomapidajad, kes on kohustatud registrisse kandma tegevuskoha, saavad muudatustest teatada e-PRIAs. Esmalt tuleb valida esindatav, kelle nimel toiminguid tehakse. Seejärel valida Registrid > Tegevuskohaga seotud taotlused ja teavitused > klikkida tegevuskoha lingil, mille andmeid soovitakse uuendada > vajutada nupul „Majandustegevuse andmete muutmine“ või „Loomapidamisega tegelemise andmete muutmine“.

 

Lemmikloomade tegevuskoha registrisse kandmine

 

Täpsemalt saab lemmikloomade pidamisega seotud kohustuste kohta lugeda Põllumajandus- ja Toiduameti koduleheküljelt.