Loomad ja kalandus

Põllumajandusloomade ja –lindude ning mesilaste pidajail on võimalik saada toetusi kasvatatavate loomade arvu või määratud toetusõiguste alusel. Eraldi toetused on mahetootmiseks, ohustatud tõugu loomade kasvatamiseks, loomade heaolu tagamiseks, mesilasperede pidamiseks, aretustegevusteks.

Kalanduse valdkonna toetused aitavad investeeringute tegemisel veeorganismide kasvatajaid (vesiviljelus), kutselisi kalureid, kalapüügilaevade omanikke, tootjaorganisatsioone ja turustajaid, samuti teadusasutusi ning kalanduspiirkondade kohalikke algatusrühmi.