Laenud kalanduse- ja vesiviljelusega tegelevale ettevõtjale

EMKF

Tutvustus

Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi (EMKF) 2014-2020 rahastamisvahenditest pakub sihtasutus järgmisi finantstooteid:

Vesiviljelustoodete tootmisega alustavate või tegelevate ettevõtete investeerimislaen

Kala töötlemisega alustavate või tegelevate mikro- ja väikeettevõtete kasvulaen

Kala töötlemisega alustavate või tegelevate ettevõtete pikaajaline investeerimislaen

 

 Euroopa Merendus- ja Kalandusfond (EMKF) 2014–2020

 

 

 

Euroopa Kalandusfondi (EKF) 2007-2013 rahastamisvahendist pakub sihtasutus järgmisi finantstooteid:

Laen vesiviljelusega tegelevatele ettevõtjale

Vesiviljelusettevõtete käibekapitali finantseerimise laen

 

 Euroopa Merendus- ja Kalandusfond (EMKF) 2014–2020

 

 

 

Täpsemat infot tingimuste ja nõuete kohta leiab siit.