Registrid

PRIA ülesandeks on erinevate toetuste menetlemise kõrval ka riiklike registrite - põllumajandusloomade registri ning põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registri pidamine.

Kliendiregister

Kliendiregister on osa põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrist.

Registrisse kantakse isiku-, kontakt- ja pangaandmed kõigi isikute kohta, kes taotlevad PRIA vahendusel Euroopa Liidu või riiklikke toetusi; samuti impordi- või ekspordilitsentsi, eksporditoetuste sertifikaadi taotlejate andmed. Registrisse kantakse ka kliendid, kes esitavad pakkumisi või taotlevad eelnevat heakskiitu turukorraldusabinõudes osalemiseks.

Põllumajandustoetuste ja põllumassiivide register

Põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registri pidamise eesmärk on koguda, töödelda ja säilitada andmeid ühise põllumajanduspoliitika abinõude, maaelu ja põllumajandusturu korraldamise riiklike abinõude ning kalandusturu korraldamise abinõude rakendamiseks ja järelevalve teostamiseks.

Registrisse kantakse isiku-, kontakt- ja pangaandmed kõigi isikute kohta, kes taotlevad PRIA vahendusel Euroopa Liidu või riiklikke toetusi; samuti impordi- või ekspordilitsentsi, eksporditoetuste sertifikaadi taotlejate andmed. Registrisse kantakse ka kliendid, kes esitavad pakkumisi või taotlevad eelnevat heakskiitu turukorraldusabinõudes osalemiseks ning isiku- ja kontaktandmed loomapidajate või loakohustusega ettevõtjate kohta; andmed põllumassiivide kohta.

Põllumassiivide register on aluseks Euroopa Liidu pindalapõhiste toetuste menetlemisel.

Põllumassiivide andmed, sh asukoht, piirid,  massiivil asuvad objektid jmt kantakse registrisse pindalatoetuste taotlejate esitatud andmete ja ortofotode põhjal. PRIA kontrollib massiivide piire, sobivust taotlusaluseks maaks ja uuendab regulaarselt registris olevaid andmeid. PRIA avaliku veebikaardi vahendusel saab vaadata andmeid põllumassiivide kohta, millele on taotletud pindalatoetusi kahel viimasel aastal.

Klientide ja loomadega seotud registriandmete haldamise ja ajakohasena hoidmisega tegeleb PRIA registrite osakond, põllumassiivide registriga PRIA otsetoetuste osakonna põldude registri büroo.

Põllumajandusloomade register

Põllumajandusloomade registri eesmärk on pidada arvestust loomataudide ärahoidmiseks ja likvideerimiseks ning nende eest inimese kaitsmiseks ning teostada järelevalvet registrisse kantud isikute ja andmete üle.

Registrisse kantakse põllumajandusloomade, ettevõtja ja põllumajandusloomi pidava füüsilise isiku ning nende tegevuskohtade andmed, kus tegeldakse teatamiskohustusega ja loakohustusega tegevusaladel.

Põllumajandusloomade registreerimine riiklikus registris on üheks eelduseks loomadega seotud toetuste maksmisel.

Erimärgistatud diislikütuse õigustatud isikute register

Erimärgistatud diislikütuse  õigustatud isikute register on osa põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrist.

Erimärgistatud diislikütuse õigustatud isikute registri eesmärk on ostuõiguste haldamine ning teabe jagamine erimärgistatud diislikütuse müüjatele. Erimärgistatud diislikütuse ostuõigus on eelduseks juriidilistel isikutel ja füüsilisest isikust ettevõtjatel erimärgistatud diislikütuse ostmiseks.