EMKVF 2021-2027

Perioodil 2021–2027 toetab Euroopa Liidu ühise kalanduspoliitika ja integreeritud merenduspoliitika rakendamist Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfond (EMKVF 2021–2027).

Rakenduskava eesmärk on viia ellu Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondi raames meetmeid ja tegevusi, mis toetavad Eesti kalandus- ja vesiviljelussektori peamiste eesmärkide saavutamist Euroopa Liidu ühise kalanduspoliitika rakendamisel.

Kava elluviimisega aidatakse kaasa Euroopa rohelise kokkuleppe, Euroopa Liidu strateegiate „Talust taldrikule“ ja „Euroopa Liidu elurikkuse strateegia aastani 2030“ ning riikliku „Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava aastani 2030“ (PõKa 2030) eesmärkide täitmisele.

Maaeluministeeriumi kodulehelt on leitav ajakohane info keskkonnamõju strateegilise hindamise, rakenduskava seire ja hindamise ning aruandluse kohta.

 

Toetuste ajakava

Kalanduse statistika

Lisainfo:

investeeringutoetuste infotelefon +372 737 7678

e-posti aadress info [at] pria [dot] ee