Muud

 

 

 

 

Vaata rohkem


Eesti isevarustatus põllumajandussaadustega 

Interaktiivsel töölaual saab vaadata põllumajandussaaduste prognoositavat tootmist/tarbimist Eestis ja näha täpsemat ülevaadet Eesti isevarustatuse kohta (sh loomsete toodete osas).  

 

Töölaua lehtede vahel liikumiseks kasutage nuppe < ja >. 


Mahepõllumajanduse ja maheloomakasvatuse ülevaade

Interaktiivsel töölaual saab ülevaate kui suurtel pindadel kasvatatakse Eestis mahekultuure, milline on maheloomade arv ja nende osakaal Eesti loomakasvatuses, kui suur on mahepõllumajanduskultuuride toodangu maht ning kui suured on maheloomakasvatusest tulevate olulisemate toodangute (munad, toorpiim) maht.   

Töölaua lehtede vahel liikumiseks kasutage nuppe < ja >.