Muud

 

Vaata veel:

Statistikast saab vaadata põllumajandussaaduste prognoositavat tootmist/tarbimist Eestis ja näha täpsemat ülevaadet Eesti isevarustatuse kohta (sh loomsete toodete osas).  

Statistikast saab ülevaate kui suurtel pindadel kasvatatakse Eestis mahekultuure, milline on maheloomade arv ja nende osakaal Eesti loomakasvatuses, kui suur on mahepõllumajanduskultuuride toodangu maht ning kui suured on maheloomakasvatusest tulevate olulisemate toodangute (munad, toorpiim) maht.

Lisainfo PRIA eelarve- ja analüüsiosakonna e-posti aadressilt statistika [at] pria [dot] ee (statistika[at]pria[dot]ee).