Põllud

 

Vaata veel:

Püsirohumaade statistikast on võimalik vaadata püsirohumaa ja põllumajandusmaa omavahelist suhet Eesti omavalitsustes ning võrdluses kehtestatud referentsväärtustega. Samuti leiab ülevaates trendide graafikud ning üles haritud püsirohumaa hektarid kohalike omavalitsusüksuste lõikes. 

Lisainfo PRIA eelarve- ja analüüsiosakonna e-posti aadressilt statistika [at] pria [dot] ee (statistika[at]pria[dot]ee)