Organisatsioon

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) on valitsusasutus, mis loodi 2000. aasta suvel. Euroopa Liidu makseagentuurina on meie ülesanne riiklike toetuste, Euroopa Liidu põllumajanduse ja maaelu arengu toetuste, Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi toetuste ning turukorralduslike toetuste andmise korraldamine. PRIA ülesanne on ka põllumajandusega seotud riiklike registrite ja muude andmekogude pidamine.

Selleks, et täita roheleppe ambitsioonikaid eesmärke ning hoida loodust, aga samal ajal tagada, et Eestimaa koos oma põldude, metsade ja vetega suudaks katta meie toidulaua ning olla konkurentsivõimeline ka maailmas, tuleb olla uuendusmeelne ning nutikas. Kogu meie tegevus on suunatud elukvaliteedi parandamisele maal. Oma töö kaugema tulemusena näeme, et elamine maal on võimalusterohke ning pakub kindlustunnet. Selleks, et saaksime parimal moel anda oma panuse nende eesmärkide täitmisel, kujundame PRIA toetusi jagavast makseagentuurist maaelu digi- ja rohepööret toetavaks info ja teadmuse kogujaks, hoidjaks ja jagajaks.

Oma töös lähtume ühistest väärtustest:

ASJATUNDLIKKUS: Peame oluliseks pidevat õppimist ja arengut, mis on meie usaldusväärsuse nurgakiviks. Oleme ettevaatavad, uuendusmeelsed, initsiatiivikad ja pakume ise aktiivselt lahendusi. Targa partnerina aitame kaasa tõhusale ja nutikale majandamisele.

KLIENDIKESKSUS: Lähtume kliendi vajadustest ja soovidest ning rakendame hea teeninduse põhimõtteid. Väärtustame meile antud tagasisidet ning pakume oma klientidele kasulikke teenuseid.

KOOSTÖÖ: Töötame ühtse meeskonnana otsides parimaid lahendusi koostöös klientide ja partneritega.

HOOLIVUS: Hoolime oma töökaaslastest, koostööpartneritest ja klientidest ning seeläbi ka maaelu arengust, Eestimaa loodusest ja tulevikust. Oleme suhetes ausad, hoolivad ja abivalmid. Märkame nii teisi kui iseennast.

  • Tegutseme Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi valitsemisalas
  • Meie teenuseid kasutab üle 41 000 kliendi
  • Meil töötab üle 340 inimese
  • Asume 15 maakonnas, kus paiknevad meie teenindusbürood
  • Alates 2008. aastast tegutseb meie kliente esindav 15-liikmeline nõukoda

Juhid


Margus Noormaa
peadirektor

Margus Noormaa töötab PRIAs alates 2024. aastast peadirektorina.

Varem on ta töötanud Riigi Infosüsteemi Ameti peadirektorina, Rahandusministeeriumi IT-keskuse direktorina ning mitmetel ametikohtadel Maksu- ja Tolliametis, sealhulgas peadirektori asetäitjana. Noormaa on kuulunud ka mitmete riigi äriühingute nõukogude koosseisu.

Margus Noormaa on lõpetanud Sisekaitseakadeemia haldusjuhtimise eriala ning tal on magistrikraad Tallinna Ülikooli IT juhtimise erialal.


Jaanus Hämmal
peadirektori asetäitja

Jaanus Hämmal töötab PRIAs alates 2000. aastast ning on peadirektori asetäitja arengutoetuste valdkonnas 2005. aastast. Teda on tunnustatud 2010. aastal Põllumajandusministeeriumi sinise teenetemärgiga ning 2021. aastal Maaeluministeeriumi kuldse teenetemärgiga.

Varem on ta töötanud põllumajandusettevõtetes ja põllumajandusega seotud projektides juhtivatel kohtadel ning Eesti Maaülikoolis.

Jaanus Hämmal on lõpetanud Eesti Põllumajanduse Akadeemia zooinseneri teaduskonna cum laude ja omab põllumajandusteaduse doktori teaduskraadi.


Kertti-Airin Pärli
peadirektori asetäitja

Kertti-Airin Pärli töötab PRIAs alates 2000. aastast ning on 2009. aastast peadirektori asetäitja.

Kertti-Airin Pärli on lõpetanud Eesti Põllumajandusülikooli. Tal on bakalaureusekraad põllumajandusraamatupidamise ja rahanduse erialal ning filosoofia magistrikraad maasotsioloogia erialal.

Aastal 2017 omistati Kertti-Airin Pärlile Maaeluministri hõbedane teenetemärk ning alates 2018. aastast on ta SA Heategevusfond Minu Unistuste Päev Tartu tiimi juht ja vabatahtlik.


 

Juhtide vastuvõtuaeg on kuu esimesel kolmapäeval kell 15.00-16.00. Vastuvõtule palume ette registreerida telefonil 737 1214 või e-posti aadressil pria [at] pria [dot] ee.

Nimetus