Organisatsioon

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) on valitsusasutus, mis loodi 2000. aasta suvel. Euroopa Liidu makseagentuurina on meie ülesanne riiklike toetuste, Euroopa Liidu põllumajanduse ja maaelu arengu toetuste, Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi toetuste ning turukorralduslike toetuste andmise korraldamine. PRIA ülesanne on ka põllumajandusega seotud riiklike registrite ja muude andmekogude pidamine.

Selleks, et täita roheleppe ambitsioonikaid eesmärke ning hoida loodust, aga samal ajal tagada, et Eestimaa koos oma põldude, metsade ja vetega suudaks katta meie toidulaua ning olla konkurentsivõimeline ka maailmas, tuleb olla uuendusmeelne ning nutikas. Kogu meie tegevus on suunatud elukvaliteedi parandamisele maal. Oma töö kaugema tulemusena näeme, et elamine maal on võimalusterohke ning pakub kindlustunnet. Selleks, et saaksime parimal moel anda oma panuse nende eesmärkide täitmisel, kujundame PRIA toetusi jagavast makseagentuurist maaelu digi- ja rohepööret toetavaks info ja teadmuse kogujaks, hoidjaks ja jagajaks.


Oma töös lähtume ühistest väärtustest:

ASJATUNDLIKKUS: Peame oluliseks pidevat õppimist ja arengut, mis on meie usaldusväärsuse nurgakiviks. Oleme ettevaatavad, uuendusmeelsed, initsiatiivikad ja pakume ise aktiivselt lahendusi. Targa partnerina aitame kaasa tõhusale ja nutikale majandamisele.

KLIENDIKESKSUS: Lähtume kliendi vajadustest ja soovidest ning rakendame hea teeninduse põhimõtteid. Väärtustame meile antud tagasisidet ning pakume oma klientidele kasulikke teenuseid.

KOOSTÖÖ: Töötame ühtse meeskonnana otsides parimaid lahendusi koostöös klientide ja partneritega.

HOOLIVUS: Hoolime oma töökaaslastest, koostööpartneritest ja klientidest ning seeläbi ka maaelu arengust, Eestimaa loodusest ja tulevikust. Oleme suhetes ausad, hoolivad ja abivalmid. Märkame nii teisi kui iseennast.

  • Tegutseme Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi valitsemisalas
  • Meie teenuseid kasutab üle 53 000 kliendi
  • Meil töötab ligi 340 inimest
  • Asume 15 maakonnas, kus paiknevad meie teenindusbürood
  • Alates 2008. aastast tegutseb meie kliente esindav 15-liikmeline nõukoda

Juhid


Jaan Kallas

peadirektor

 

Jaan Kallas on PRIA peadirektor alates 2007. aastast.

Tema eestvedamisel on PRIA arenenud tõhusalt toimivaks ja kliendile suunatud organisatsiooniks ning selle eest tunnustati teda 2018. aastal Maaeluministeeriumi kuldse teenetemärgiga.

Jaan Kallas on lõpetanud Tallinna Polütehnilise Instituudi toitlustamise tehnoloogia ja organiseerimise erialal, varasemalt on ta töötanud tippjuhina nii avalikus kui ka erasektoris.

Jaan Kallas on ka ühiskondlikult aktiivne, ta on SA TÜ Kliinikumi Lastefond (1997) asutajaliige ja nõukogu liige ning SA Maarja Küla (2000), kus pakutakse toetatud elamist intellektipuudega täiskasvanutele, asutaja ja nõukogu esimees.


Jaanus Hämmal

peadirektori asetäitja

 

Jaanus Hämmal töötab PRIAs alates 2000. aastast ning on peadirektori asetäitjana arengutoetuste valdkonnas 2005. aastast. Teda on tunnustatud 2010. aastal Põllumajandusministeeriumi sinise teenetemärgiga ning 2021. aastal Maaeluministeeriumi kuldse teenetemärgiga.

Varem on ta töötanud põllumajandusettevõtetes ja põllumajandusega seotud projektides juhtivatel kohtadel ning Eesti Maaülikoolis.

Jaanus Hämmal on lõpetanud Eesti Põllumajanduse Akadeemia zooinseneri teaduskonna cum laude ja omab põllumajandusteaduse doktori teaduskraadi.


Kertti-Airin Pärli

peadirektori asetäitja

 

Kertti-Airin Pärli töötab PRIAs alates 2000. aastast ning on 2009. aastast peadirektori asetäitja.

Kertti-Airin Pärli on lõpetanud Eesti Põllumajandusülikooli. Tal on bakalaureusekraad põllumajandusraamatupidamise ja rahanduse erialal ning filosoofia magistrikraad maasotsioloogia erialal.

Aastal 2017 omistati Kertti-Airin Pärlile Maaeluministri hõbedane teenetemärk ning alates 2018. aastast on ta SA Heategevusfond Minu Unistuste Päev Tartu tiimi juht ja vabatahtlik.


Juhtide vastuvõtuajad:

kuu esimesel kolmapäeval kell 15.00-16.00. Vastuvõtule palume ette registreerida telefonil 737 1214 või e-posti aadressil pria [at] pria [dot] ee.

Nimetus