Organisatsioon

Meie eesmärk on toetada Eesti maaelu arengut ning kogu meie tegevus on suunatud elukvaliteedi parandamisele maal. Meie töö kaugema tulemusena näeme, et elamine maal on võimalusterohke ning pakub kindlustunnet.

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) on valitsusasutus, mis loodi 2000. aasta suvel. Euroopa Liidu makseagentuurina on meie ülesanne riiklike toetuste, Euroopa Liidu põllumajanduse ja maaelu arengu toetuste, Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi toetuste ning turukorralduslike toetuste andmise korraldamine. PRIA ülesanne on ka põllumajandusega seotud riiklike registrite ja muude andmekogude pidamine.

Oma töös väärtustame nii iga töötaja kui ka kogu asutuse puhul:

Professionaalsust: professionaalidena teeme oma tööd korrektselt, täpselt, õiguspäraselt, asja- ja vastutustundlikult. Pakume ise aktiivselt lahendusi ja oleme oma töös ettevaatavad.

Kliendikesksust: arvestame oma tööprotsesside kujundamisel eelkõige kliendi vajadusi, rakendame hea teeninduse põhimõtteid.

Koostöövõimet: peame koostööd PRIA partnerite, klientide ja kolleegidega edu vältimatuks eelduseks. Oleme valmis ning huvitatud otsima koostöös parimaid lahendusi.

Tõhusust: peame arvestust kõikide oma ressursside üle. Jälgime ja arendame oma tööprotsesse pidevalt, et teha kõiki töid üks kord, hästi ja õigeaegselt.

  • Tegutseme maaeluministeeriumi valitsemisalas
  • Meie teenuseid kasutab üle 53 000 kliendi
  • Meil töötab ligi 340 inimest
  • Asume 15 maakonnas, kus paiknevad meie teenindusbürood
  • Alates 2008. aastast tegutseb meie kliente esindav 15-liikmeline nõukoda

Juhid


Jaan Kallas

peadirektor

 

Jaan Kallas on PRIA peadirektor alates 2007. aastast.

Tema eestvedamisel on PRIA arenenud tõhusalt toimivaks ja kliendile suunatud organisatsiooniks ning selle eest tunnustati teda 2018. aastal Maaeluministeeriumi kuldse teenetemärgiga.

Jaan Kallas on lõpetanud Tallinna Polütehnilise Instituudi toitlustamise tehnoloogia ja organiseerimise erialal, varasemalt on ta töötanud tippjuhina nii avalikus kui ka erasektoris.

Jaan Kallas on ka ühiskondlikult aktiivne, ta on SA TÜ Kliinikumi Lastefond (1997) asutajaliige ja nõukogu liige ning SA Maarja Küla (2000), kus pakutakse toetatud elamist intellektipuudega täiskasvanutele, asutaja ja nõukogu esimees.


Ahti Bleive

peadirektori asetäitja

 

Ahti Bleive on PRIA peadirektori asetäitjana töötanud alates 2000. aasta augustist. 

Varem on ta töötanud Jõudluskontrolli Keskuses osakonnajuhataja ja peadirektori asetäitjana ning eraettevõtjana.

Ta on lõpetanud Räpina Aiandustehnikumi aiandusagronoomi ja Eesti Põllumajandusülikooli agronoomia eriala.

Ahti Bleive on Taevaskoja külavanem alates 2006. aastast ning on Põlva vallavolikogu liige.


Jaanus Hämmal

peadirektori asetäitja

 

Jaanus Hämmal töötab PRIAs alates 2000. aastast ning on peadirektori asetäitjana arengutoetuste valdkonnas 2005. aastast. Teda on tunnustatud 2010. aastal Põllumajandusministeeriumi sinise teenetemärgiga ning 2021. aastal Maaeluministeeriumi kuldse teenetemärgiga.

Varem on ta töötanud põllumajandusettevõtetes ja põllumajandusega seotud projektides juhtivatel kohtadel ning Eesti Maaülikoolis.

Jaanus Hämmal on lõpetanud Eesti Põllumajanduse Akadeemia zooinseneri teaduskonna cum laude ja omab põllumajandusteaduse doktori teaduskraadi.


Kertti-Airin Pärli

peadirektori asetäitja

 

Kertti-Airin Pärli töötab PRIAs alates 2000. aastast ning on 2009. aastast peadirektori asetäitja.

Kertti-Airin Pärli on lõpetanud Eesti Põllumajandusülikooli. Tal on bakalaureusekraad põllumajandusraamatupidamise ja rahanduse erialal ning filosoofia magistrikraad maasotsioloogia erialal.

Aastal 2017 omistati Kertti-Airin Pärlile Maaeluministri hõbedane teenetemärk ning alates 2018. aastast on ta SA Heategevusfond Minu Unistuste Päev Tartu tiimi juht ja vabatahtlik.


Juhtide vastuvõtuajad:

kuu esimesel kolmapäeval kell 15.00-16.00. Vastuvõtule palume ette registreerida telefonil 737 1214 või e-posti aadressil pria [at] pria [dot] ee.

Nimetus