Väärtused ja eetika

Tegutseme PRIAs ausalt ja ühiseid eetilisi väärtusi järgides. Oma töös lähtume ühistest väärtustest:

  • ASJATUNDLIKKUS: Peame oluliseks pidevat õppimist ja arengut, mis on meie usaldusväärsuse nurgakiviks. Oleme ettevaatavad, uuendusmeelsed, initsiatiivikad ja pakume ise aktiivselt lahendusi. Targa partnerina aitame kaasa tõhusale ja nutikale majandamisele.
  • KLIENDIKESKSUS: Lähtume kliendi vajadustest ja soovidest ning rakendame hea teeninduse põhimõtteid. Väärtustame meile antud tagasisidet ning pakume oma klientidele kasulikke teenuseid.
  • KOOSTÖÖ: Töötame ühtse meeskonnana otsides parimaid lahendusi koostöös klientide ja partneritega.
  • HOOLIVUS: Hoolime oma töökaaslastest, koostööpartneritest ja klientidest ning seeläbi ka maaelu arengust, Eestimaa loodusest ja tulevikust. Oleme suhetes ausad, hoolivad ja abivalmid. Märkame nii teisi kui iseennast.

Koolitame järjepidevalt oma inimesi ja anname neile suunised, kuidas toimida soodustuste pakkumise olukorras ning kuidas vältida huvide konflikti tekkimist.

Lähtume oma töös ametniku eetikakoodeksist. Eetikakoodeks on järgimiseks ka meie allhankijatest teenuseosutajatele (nt delegeeritud asutustele).

Nimetus