Põllumassiivide register

Põllumassiivide registrisse kantakse põllumassiivid ja neid  saab vaadata PRIA veebikaardi vahendusel. Veebikaardil on põllumassiivid, millele on taotletud pindalatoetusi kahel viimasel aastal. Põllumassiive, millele on toetusi taotletud varem või millele ei ole senini toetusi taotletud, veebikaardil ei ole, kuna nende andmeid regulaarselt ei uuendata. Põllumassiivide registris uuendatud andmed jõuavad veebikaardile reeglina iga tunni aja tagant.

Põllumassiivide register on aluseks Euroopa Liidu pindalapõhiste toetuste menetlemisel. Eestis loodi põllumassiivide register 2002. aastal.