Töö PRIAs

PRIA on makseagentuur ja põllumajandusteabe hoidja

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) on valitsusasutus, mis loodi 2000. aasta suvel. Euroopa Liidu makseagentuurina on meie ülesanne riiklike toetuste, Euroopa Liidu põllumajanduse ja maaelu arengu toetuste, Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi toetuste ning turukorralduslike toetuste andmise korraldamine. PRIA ülesanne on ka põllumajandusega seotud riiklike registrite ja muude andmekogude pidamine.

Üheskoos elujõulise ja loodusest hooliva Eestimaa heaks!

Selleks, et täita roheleppe ambitsioonikaid eesmärke ning hoida loodust, kuid samal ajal tagada, et Eestimaa koos oma põldude, metsade ja vetega suudaks katta meie toidulaua ning olla konkurentsivõimeline ka maailmas, tuleb olla uuendusmeelne ning nutikas. Töötame selle nimel, et elamine maal on võimalusterohke ning kindlustunnet pakkuv. Eesmärkide täitmiseks kasvatame PRIA toetusi jagavast makseagentuurist maaelu digi- ja rohepööret toetavaks teadmuse hoidjaks.

Kui Sulle läheb korda elujõuline ja loodusest hooliv Eestimaa, siis on PRIA just õige koht, kus oma teadmisi ja oskusi rakendada.

PRIA väärtused