Töö PRIAs

PRIA on makseagentuur ja põllumajandusteabe hoidja

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) on valitsusasutus, mis loodi 2000. aasta suvel. Euroopa Liidu makseagentuurina on meie ülesanne riiklike toetuste, Euroopa Liidu põllumajanduse ja maaelu arengu toetuste, Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi toetuste ning turukorralduslike toetuste andmise korraldamine. PRIA ülesanne on ka põllumajandusega seotud riiklike registrite ja muude andmekogude pidamine.

Üheskoos elujõulise ja loodusest hooliva Eestimaa heaks!

Selleks, et täita roheleppe ambitsioonikaid eesmärke ning hoida loodust, kuid samal ajal tagada, et Eestimaa koos oma põldude, metsade ja vetega suudaks katta meie toidulaua ning olla konkurentsivõimeline ka maailmas, tuleb olla uuendusmeelne ning nutikas. Töötame selle nimel, et elamine maal on võimalusterohke ning kindlustunnet pakkuv. Eesmärkide täitmiseks kasvatame PRIA toetusi jagavast makseagentuurist maaelu digi- ja rohepööret toetavaks teadmuse hoidjaks.

Kui Sulle läheb korda elujõuline ja loodusest hooliv Eestimaa, siis on PRIA just õige koht, kus oma teadmisi ja oskusi rakendada.

PRIA väärtused

Arendusnõunik Kristi Sula


Kristi Sula, arendusnõunik
PRIAs töötanud 5 aastat

PRIA on tore organisatsioon, mille osake olla. Saan käsitleda erinevaid teemasid ning arendada oma oskuseid mitmes erinevas valdkonnas — olgu selleks IT arendusprotsessid, andmetöötlus või rahvusvahelise põllumajanduspoliitika määrustik. Olen üks nendest inimestest, kellele meeldib, et iga päev on erinev ning uusi asju PRIAs kahtlemata jagub. Parim osa mu tööpäevadest on aga mu väsimatud kolleegid, kes sütitavad mind oma energia ja teotahtega ning inspireerivad olema rohkem nendesugune.

Personalijuht Liina Tilk


Liina Tilk, personalijuht
PRIAs töötanud 19 aastat

Mul on targad, töökad, pühendunud, ägedad ja huumorit hindavad kaaslased, kes innustavad ja inspireerivad mind. Mulle meeldib luua ja hoida hoolivat ning motiveerivat töökeskkonda, kus inimesed tunnevad end väärtustatuna ja tunnustatuna. 
Mulle on oluline, et PRIA arvestab minuga ja saan oma töötamist endast lähtudes paindlikult kujundada — töötamiseks saan valida endale sobiva aja ja koha. Tunnen, et mind usaldatakse ja minust hoolitakse.

Projektijuht Mario Liimann


Mario Liimann, projektijuht
PRIAs töötanud 2 aastat

PRIAs töötamise juures meeldib kõige enam see, et siia on kokku kogutud suur hulk tarku ja huvitavaid inimesi, kellega on väga hea koos töötada ja teineteiselt õppida. Minu töös on väga palju väga ägedaid ja maailmamuutvaid projekte. Lisaks sellele on suureks boonuseks PRIAs kindlasti töötajale pakutav motivatsioonipakett eesotsas kaugtöö võimalusega.