Muud loomaliigid

Hirvlaste, kaamellaste, karusloomade (välja arvatud lemmikloomana peetavad karusloomad) ja küülikute pidamisel loomsete saaduste (sealhulgas karusnahk ja liha) tootmise eesmärgil tuleb tegevusest teavitada põllumajandusloomade registrit. Registrisse tuleb kanda tegevuskoht, kus loomi peetakse.

1. detsembril 2021. a jõustus maaeluministri määrus nr 74, mille kohaselt tuleb teatada põllumajandusloomade registrile loomade arv.

Esmakordselt tuleb loomade arv teatada vahetult pärast tegevuskoha registrisse kandmist sama kuu lõpu seisuga järgneva kuu 5. kuupäevaks. Loomade arvu teatamiseks ei loeta loomapidamisega tegelemise teates või majandustegevuse teates esitatud kavandatavat loomade arvu aastas. Loomade arv tuleb teatada loomapidamisega tegelemise ja majandustegevuse teadetest eraldi.

Pärast esmakordset arvu teatamist tuleb edaspidi registrit teavitada ainult loomade arvu muutustest kuu viimase kuupäeva seisuga sündmusele järgneva kuu 5. kuupäevaks (maaeluministri määruse nr 74 § 1 lg 6). Kui loomade arv ei ole muutunud, siis ei ole vaja arvu uuesti teatada.

Loomade arvu teatamise teenuse leiab e-PRIAst valides:

Registrid > Loomade register > Alusta uut taotlust > Tegevuskohas peetavate loomade arvu teatamine. 

Soovi korral saab tegevuskohas peetavate loomade arvu teatamise taotluse esitada paberkandjal saates selle PRIA loomade registri postiaadressil Tähe 4, Tartu 51010 või digiallkirjastatult e-postiga aadressil loomade [dot] register [at] pria [dot] ee (loomade[dot]register[at]pria[dot]ee).

Lisainfo:

registrite osakonna infotelefon 731 2311

e-posti aadress loomade [dot] register [at] pria [dot] ee (loomade[dot]register[at]pria[dot]ee)