Avaandmed

Avaandmed on avalikud kõigile vabalt kasutamiseks antud ja veebist kättesaadavad andmed.

Info PRIA avaandmete kohta on koondatud Eesti Avaandmete Portaali.