Mesilased

Põllumajandusloomade registrisse tuleb kanda tegevuskohad, kus tegeletakse mesindusega, seda nii oma tarbeks kui turustamise eesmärgil. Kõigi mesilate registreerimise kohustus on tingitud Eesti Mesinike Liidu vajadusest luua täielik mesilate andmekogu eesmärgiga kaitsta mesilasi taimekaitsevahendite kasutamisest lähtuvate ohtude eest ning Põllumajandus- ja Toiduameti vajadusest tõhustada järelevalvet mesilastaudide tõrje ja toodangu üle.

Täpne mesila asukoht ning mesiniku sidevahendite andmed võimaldavad korraldada mesilasperede kaitset taimekaitsevahendite võimalike kahjustuste eest. Teave mesilate asukohtadest on põllupidajatele kättesaadav PRIA veebikaardil (vt Kihid -> Mesilad).  Teave on vajalik põllupidajatele, kes soovivad kasutada oma põldudel taimekaitsevahendeid ning on kohustatud kaks päeva enne tööde teostamisest ette teavitama neid mesinikke, kes asuvad põllust kahe kilomeetri raadiuses.

Mesilate asukohainfo on vajalik järelevalvetegevuste koordineerimisel mesilastaudide (ameerika haudmemädanik, väike tarumardikas, nosematoos jm) levimise korral. Põllumajandus- ja Toiduameti järelevalveametnikud kontrollivad regulaarselt turustamise eesmärgil tegutsevaid mesinikke ja nende mesilaid. Oma tarbeks mesilaste pidajaid kontrollitakse, kui on põhjust kahtlustada mesilastaudi levikut vastavas piirkonnas.

Mesila registreerimine ja mesilasperede arvu teatamine

Mesilad registreeritakse samamoodi nagu teised tegevuskohad, kuid taotlusvormile tehakse lisaks märge mesilaste pidamise kohta.

1. detsembril 2021. a jõustus maaeluministri määrus nr 74, mis tõi kaasa muudatused kohustuses teavitada põllumajandusloomade registrit mesilasperede arvu muutusest.

Esmakordselt tuleb mesilasperede arv teatada vahetult pärast tegevuskoha registrisse kandmist sama kuu lõpu seisuga järgneva kuu 5. kuupäevaks. 

Pärast esmakordset arvu teatamist tuleb edaspidi registrit teavitada ainult mesilasperede arvu muutustest kuu viimase kuupäeva seisuga sündmusele järgneva kuu 5. kuupäevaks (maaeluministri määruse nr 74 § 1 lõige 6). Kui mesilasperede arv ei ole muutunud, siis ei ole vaja arvu uuesti teatada.

Mesilasperede arvu teatamise teenuse leiab e-PRIAst valides:

Registrid > Loomade register > Alusta uut taotlust > Tegevuskohas peetavate loomade arvu teatamine. 

Soovi korral saab tegevuskohas peetavate loomade arvu teatamise taotluse esitada paberkandjal, saates selle PRIA loomade registri postiaadressil Tähe 4, Tartu 51010 või digiallkirjastatult e-postiga aadressil loomade [dot] register [at] pria [dot] ee (loomade[dot]register[at]pria[dot]ee).

Lisainfo:

registrite osakonna infotelefon 731 2311

e-posti aadress loomade [dot] register [at] pria [dot] ee (loomade[dot]register[at]pria[dot]ee)