Tegevuskoha registreerimine

Teatamiskohustusega tegevusaladel tegutseval ettevõtjal või füüsilisel isikul, kes soovib tegeleda loomade pidamisega muul eesmärgil kui majandustegevus (s.o kodumajapidamises loomade pidamine), tuleb oma tegevusest teavitada põllumajandusloomade registrit.

Enne tegevusalal tegevusega alustamist tuleb ettevõtjal põllumajandusloomade registrile esitada majandustegevusteade ja kodumajapidamises loomi pidaval füüsilisel isikul loomapidamisega tegelemise teade.

Igal ettevõtjal ja füüsilisel isikul tuleb enda tegevuskoha andmed registrisse kanda. Asjaolu, et tegemist on juba registrisse kantud tegevuskohaga, ei takista igal seal tegutseval isikul endaga seotud andmete registrisse kandmist.

Teatamiskohustusega tegevusalad on järgmised:

Tegevusala nimetusTegevusalal tegutsemisõigus
Maismaaloomade pidamineEttevõtja/põllumajanduslooma pidav füüsiline isik
Tavapäraselt lemmikloomana peetavate liikide pidamine*Ettevõtja/põllumajanduslooma pidav füüsiline isik
Eesti metsloomade pidamine ja rehabiliteerimine*Ettevõtja/metslooma pidav füüsiline isik

Veeloomade pidamine järgmistel eesmärkidel:

 1. vesiviljelusettevõtted, kus vesiviljelusloomi peetakse üksnes loodusesse laskmiseks;
 2. ekstensiivsed vesiviljeluse tiigid, kus vesiviljelusloomi peetakse otse inimtoiduna tarbimiseks või loodusesse laskmiseks;
 3. puhastuskeskused, väljastuskeskused ja ülekandealad, mis on heaks kiidetud vastavalt määruse (EÜ) nr 853/2004 artiklile 4 ja kus võetakse vastu molluskeid üksnes sellest epidemioloogilisest piirkonnast, kus ettevõte asub.
Ettevõtja/ veelooma pidav füüsiline isik

Maismaa- ja veeloomade vedamine (maanteetransport ja veetransport) järgmistel tingimustel:

 1. loomade vedamine loomapidajate poolt, kes kasutavad neile kuuluvaid põllutöömasinaid või veovahendeid teatavat liiki loomade veoks geograafiliste tingimuste tõttu seoses hooajalise rändkarjatamisega;
 2. loomapidajate oma loomade vedamine neile endile kuuluvate veovahenditega kõige enam 50 km kaugusele loomade pidamise kohast;
 3. isikud, kes veavad loomi lähtekohast kõige enam 65 km kaugusel asuvasse sihtkohta.
Ettevõtja
Loomse paljundusmaterjali säilitamine, kogumine, tootmine ja töötlemineEttevõtja
Loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete transport, kasutamine, turulelaskmine (1069/2009 artiklites 33, 34 ja 36 nimetatud tingimustel), kasutamine eriloaga ja kõrvaldamine eriloagaEttevõtja
Ettevõttest sõltumatu loomade kogumine*Ettevõtja

Tärniga (*) on tähistatud registrisse kantavad uued tegevusalad, millest on vajalik teatada alates 21.04.2021 (aluseks on Loomatervise määrus).

 

Lisaks tegevusalaga seotud andmetele kantakse registrisse:

 • ettevõtja nimi ja registri/isikukood, füüsilise isiku puhul nimi ja isikukood (viimase puudumisel sünniaeg);
 • ettevõtja/füüsilise isiku kontaktandmed (telefoninumber, elektronposti aadress ja postiaadress);
 • teate allakirjutanud isiku nimi, isikukood ja kontaktandmed;
 • tegevuskoha aadress;
 • tegevuskoha aadressi keskpunkti X-, Y-koordinaadid;
 • tegevuskoha kohta nõutud muud andmed.

Juhime tähelepanu, et loomapidamise puhul ei laiene teatamiskohustus lemmikloomapidajatele. Lemmikloomadeks (kui vastavat loomaliiki peetakse isiklikul eesmärgil) on koer, kass, valgetuhkur, selgrootud (v.a mesilased, molluskid ja vähid), dekoratiivkalad, kahepaikne, roomaja, lind (v.a kana, kalkun, pärlkana, part, hani, vutt, tuvi, faasan, nurmkana ja silerinnaline lind), närilised ja küülikud.

Teatamiskohustusega tegevusaladel tegutsemisest teavitamine ning andmete ajakohasena hoidmine on oluline lüli loomataudi ennetusel ja õigeaegse tõrje korraldamisel. Seega on järelevalveasutusel tähtis teada kõiki tegevuskohti, kus eespool nimetatud tegevustega tegeletakse ning ka isikute kontaktandmeid, et vajadusel nendega kontakteeruda. Täiendavalt saab tegevuskoha registrisse kandmisest ja loomade paiknemisest tegevuskohas lugeda siit.

Majandustegevusteadet/loomapidamisega tegelemise teadet saab esitada elektroonselt e-PRIA kaudu. Esmalt tuleb valida esindatav, kelle nimel toiminguid tehakse. Seejärel valida menüüpunkt „Registrid“ ning vaheleht „Tegevuskohaga seotud taotlused ja teavitused“. Valida „Alusta uut taotlust“ ning seejärel liik “Majandustegevusteade“ või „Loomapidamisega tegelemise teade“. Teenuse kasutusjuhendi leiab iga teenuse juurest vajutades nupul „Vajad abi? Vajuta siia“.

NB! Seltsingud, välismaa juriidilised ja füüsilised isikud (v.a e-residendid) ei saa e-PRIAs majandustegevusteadet ja loomapidamisega tegelemise teadet esitada. Lisainfo saamiseks palume ühendust võtta allpool toodud kontaktidel.

Igale põllumajandusloomade registrisse kantud tegevuskohale omistatakse PRIA poolt registreerimisnumber, mis koosneb Eesti ISO-koodi tähisest „EE“ ja kuni 12 kohalisest numbrist (näiteks EE12345).

Olulistest muudatustest, ajutisest loobumisest, jätkamisest ning loobumisest registrisse kantud tegevuskohas, tuleb teavitada registrit viie tööpäeva jooksul.  Muudatustest saab teatada e-PRIA kaudu, kus esmalt tuleb valida soovitud tegevuskoht ja seejärel vastav teenus.

Pärast esmakordse majandustegevusteate/loomapidamisega tegelemise teate esitamist saab e-PRIA teenustega jätkata paari minuti pärast. Kui soovite kasutada vana e-PRIA teenuseid, siis selleks tuleb valida menüüpunkt „Vana e-PRIA“.  

Lisainfo:

registrite osakonna infotelefon 731 2311

e-posti aadress loomade [dot] register [at] pria [dot] ee (loomade[dot]register[at]pria[dot]ee)