Vastuskiri

Vali pöördumise eesmärk:

Vastuskiri on pöördumine PRIA poole, mille koostate:

  • vastuseks käimasolevas haldusmenetluses PRIA-st saadud päringule;
  • milles vastate muudele PRIA päringutele (näiteks kliendisuhete uuringud vm).

Tahteavaldus on:

  • teie enda omaalgatuslik või PRIA poolt teilt küsitud avaldus, mille eesmärk on muuta kas teie menetluslikku seisundit, teie algselt esitatud taotlust või PRIA otsusega kindlaks määratud õiguslikku olukorda (nt kohustuste üleandmine, taotluse osaline või täielik tagasivõtmine, PRIA otsuse muutmise taotlus, aga ka näiteks menetleja taandamise taotlus jms). Tahteavaldused tuleb allkirjastada.

Vastuskiri/tahteavaldus peab sisaldama järgmist:

  • teie nimi ja kontaktandmed;
  • infot selle kohta, millisele PRIA kirjale (nr, kuupäev, taotluse nr vms) on vastus koostatud;
  • tahteavalduse korral teie täpselt väljendatud soov, mis on seostatud konkreetse taotluse või PRIA otsusega;  
  • palun kirjutage eesti keeles (muus keeles kirja puhul võib PRIA küsida saatjalt tõlget).

 

Vastuskiri saatke palun aadressile, millelt olete PRIA poolt saadetud dokumendi saanud.

Tahteavaldus saatke palun e-posti aadressile pria [at] pria [dot] ee (pria[at]pria[dot]ee).

Tegeleme teie vastuskirjade ja tahteavaldustega kooskõlas haldusmenetluse seadusega