Kodulinnud

Kodulinnud on kanad, kalkunid, pärlkanad, pardid, haned, vutid, tuvid, faasanid, nurmkanad, keda kasvatatakse või hoitakse sugulinnukasvatuseks, tarbimiseks mõeldud liha või munade tootmise või uluklindude varude taastootmise eesmärgil.

Eraisikule

Kodulindude tegevuskoht tuleb registreerida sõltumata nende arvust. Tegevuskoha registreerimise kohta põllumajandusloomade registrisse saab lisainfot siit.

Ettevõtjale

Kui munakanu peetakse munade turustamise eesmärgil, siis tuleb tegevuskoha registreerimisel märkida ka tootmisviisi kood ja selles tegevuskohas kasvatatavate maksimaalne kanade arv (tootmisvõimsus).

PRIA annab munakanasid pidavatele ettevõtetele eraldusnumbrid ning seda automaatselt kanalatele, mille registrisse kantud maksimumvõimsus on 350 või rohkem munakana. Kui kanala maksimumvõimsus jääb alla 350 munakana, peab see saama eraldusnumbri vaid juhul, kui tegeletakse munade turustamisega inimtoiduks.

Tootmisviisi koodid on järgmised:

0 - mahepõllumajanduslik tootmine

1 - vabapidamine

2 - lindlas pidamine

3 - puuris pidamine

Munal märgitud kood koosneb numbritest ja tähtedest. Esimene number koodis (0–3) näitab lindude pidamisviisi. Järgnevad tootja riigi kood (näiteks EE – Eesti, LV – Läti, LT – Leedu) ja PRIAs registreeritud ning registrisse kantud viiekohaline kanala registreerimise number.

Infot kodulindude haiguste, heaolu, söötmise ja muude teemade kohta, mis on seotud kodulindude pidamisega, saab  Põllumajandus- ja Toiduameti kodulehelt.

 

Lisainfo:

registrite osakonna infotelefon 731 2311

e-posti aadress loomade [dot] register [at] pria [dot] ee