Kodulinnud

Kodulinnud on kanad, kalkunid, pärlkanad, pardid, haned, vutid, tuvid, faasanid, nurmkanad, keda kasvatatakse või hoitakse sugulinnukasvatuseks, tarbimiseks mõeldud liha või munade tootmise või uluklindude varude taastootmise eesmärgil.

Kodulindude tegevuskoht tuleb registreerida sõltumata nende arvust. Tegevuskoha põllumajandusloomade registrisse kandmise kohta leiab lisainfot siit.

Munakanade pidamise tegevuskoha registrisse kandmisel tuleb esitada täiendavad andmed tegevuskoha kohta:

  • maksimumvõimsus ehk tegevuskohas samal ajal peetavate munakanade arv;
  • tootmisviis(id) tuleb esitada kui munakanu peetakse munade turustamise eesmärgil.

Tootmisviisi koodid on järgmised:

  • 0 - mahepõllumajanduslik tootmine
  • 1 - vabapidamine
  • 2 - lindlas pidamine
  • 3 - puuris pidamine

PRIA annab munakanasid pidavatele ettevõtetele eraldusnumbrid ning seda automaatselt kanalatele, mille registrisse kantud maksimumvõimsus on 350 või rohkem munakana. Kui kanala maksimumvõimsus jääb alla 350 munakana, peab see saama eraldusnumbri vaid juhul, kui tegeletakse munade turustamisega inimtoiduks.

Munal märgitud kood (eraldusnumber) koosneb numbritest ja tähtedest. Esimene number koodis (0–3) näitab lindude pidamisviisi. Järgnevad tootja riigi kood (näiteks EE – Eesti, LV – Läti, LT – Leedu) ja PRIAs registreeritud ning registrisse kantud viiekohaline kanala registreerimise number.

Infot kodulindude haiguste, heaolu, söötmise ja muude teemade kohta, mis on seotud kodulindude pidamisega, saab Põllumajandus- ja Toiduameti kodulehelt.

1. detsembril 2021. a jõustus maaeluministri määrus nr 74, mille kohaselt tuleb teatada põllumajandusloomade registrile ka nende kodulindude arv, mis kuuluvad põllumajandusloomade hulka.

Esmakordselt tuleb kodulindude arv teatada vahetult pärast tegevuskoha registrisse kandmist sama kuu lõpu seisuga. Kodulindude arvu teatamiseks ei loeta loomapidamisega tegelemise teates või majandustegevuse teates esitatud kavandatavat kodulindude arvu aastas, vaid teavitus tuleb teha teate esitamisest eraldi.

Pärast esmakordset arvu teatamist tuleb edaspidi registrit teavitada ainult kodulindude arvu muutustest kuu viimase kuupäeva seisuga sündmusele järgneva kuu 5. kuupäevaks (maaeluministri määruse nr 74 § 1 lõige 6). Kui kodulindude arv kuu jooksul ei ole muutunud, ei ole vaja arvu uuesti teatada.

Loomade arvu teatamise teenuse leiab e-PRIAst valides: Registrid > Loomade register > Avanenud vaatest valida "Mesilased, kodulinnud, muud loomad" > Tegevuskohas peetavate loomade arvu teatamine. 

Soovi korral saab tegevuskohas peetavate loomade arvu teatamise taotluse esitada paberkandjal saates selle PRIA loomade registri postiaadressil Tähe 4, Tartu 51010 või digiallkirjastatult e-postiga aadressil loomade [dot] register [at] pria [dot] ee (loomade[dot]register[at]pria[dot]ee).

Lisainfo:

registrite osakonna infotelefon 731 2311

e-posti aadress loomade [dot] register [at] pria [dot] ee (loomade[dot]register[at]pria[dot]ee)