Kodulinnud

Kodulinnud on kanad, kalkunid, pärlkanad, pardid, haned, vutid, tuvid, faasanid, nurmkanad, keda kasvatatakse või hoitakse sugulinnukasvatuseks, tarbimiseks mõeldud liha või munade tootmise või uluklindude varude taastootmise eesmärgil.

Kodulindude tegevuskoht tuleb registreerida sõltumata nende arvust. Tegevuskoha põllumajandusloomade registrisse kandmise kohta saab lisainfot siit.

Kui munakanu peetakse munade turustamise eesmärgil, siis tuleb tegevuskoha registrisse kandmisel märkida ka tootmisviisi kood ja selles tegevuskohas kasvatatavate maksimaalne kanade arv (tootmisvõimsus).

PRIA annab munakanasid pidavatele ettevõtetele eraldusnumbrid ning seda automaatselt kanalatele, mille registrisse kantud maksimumvõimsus on 350 või rohkem munakana. Kui kanala maksimumvõimsus jääb alla 350 munakana, peab see saama eraldusnumbri vaid juhul, kui tegeletakse munade turustamisega inimtoiduks.

Tootmisviisi koodid on järgmised:

0 - mahepõllumajanduslik tootmine

1 - vabapidamine

2 - lindlas pidamine

3 - puuris pidamine

Munal märgitud kood koosneb numbritest ja tähtedest. Esimene number koodis (0–3) näitab lindude pidamisviisi. Järgnevad tootja riigi kood (näiteks EE – Eesti, LV – Läti, LT – Leedu) ja PRIAs registreeritud ning registrisse kantud viiekohaline kanala registreerimise number.

Infot kodulindude haiguste, heaolu, söötmise ja muude teemade kohta, mis on seotud kodulindude pidamisega, saab  Põllumajandus- ja Toiduameti kodulehelt.

Kodulindude, mis kuuluvad põllumajandusloomade hulka, arvu muutusest tuleb teavitada kuu viimase kuupäeva seisuga järgneva kuu 5. kuupäevaks.

Esmakordselt tuleb loomapidajal enda tegevuskohas peetavate loomade arv registrile teatada hiljemalt 5. jaanuariks 2022. aastal ning seda 2021. aasta 31. detsembri seisuga.

Loomade arvu teatamise teenuse leiab e-PRIAst valides:

Registrid > Loomade register > Alusta uut taotlust > Tegevuskohas peetavate loomade arvu teatamine. 

Soovi korral saab tegevuskohas peetavate loomade arvu teatamise taotluse esitada paberkandjal saates selle PRIA loomade registri postiaadressil Tähe 4, Tartu 51010 või digiallkirjastatult e-postiga aadressil loomade [dot] register [at] pria [dot] ee.

Lisainfo:

registrite osakonna infotelefon 731 2311

e-posti aadress loomade [dot] register [at] pria [dot] ee