Volitused erimärgistatud diislikütuse ostmiseks

Volitust erimärgistatud diislikütuse (EDK) ostmiseks saab anda vaid juriidilise isiku esindusõiguslik isik või füüsilisest isikust ettevõtja, kellele on antud erimärgistatud diislikütuse ostuõigus. Volitust saab anda ainult kalapüügiloale kantud kutselisele kalurile ja/või töötamise registrisse kantud isikutele.

Volitust on võimalik anda läbi e-PRIA. Pärast e-PRIAsse sisse logimist tuleb esmalt valida esindatav, kes omab EDK ostuõigust. Seejärel valida menüüpunkt „Esindusõigused ja volitused“ ning vajutada nupule „Lisa volitus EDK ostmiseks“. Volituse lisamiseks on vaja teada volitatava isiku ees- ja perekonnanime ning isikukoodi.