PRIA Nõukoda

PRIA klientide Nõukoda on PRIAle nõuandev organ, mille tegevuse eesmärgiks on saada klientidelt tagasisidet olnud, käimasolevate ja planeeritavate tegevuste osas toetuste ja registrite haldamisel. PRIA Nõukoja liikmeteks on valitud aktiivsemad taotlejad, kellel on olnud pikaajaline koostöösuhe PRIAga ning kes peaksid PRIA töökorraldust ja kliendivaadet väljastpoolt vaadatuna hästi tundma.

PRIA soovib pöörata tähelepanu klientide vajadustele, suurendada asutuse avatust ja pakkuda kvaliteetseid avalikke teenuseid. Selleks, et PRIAl oleks võimalik oma klientide vajadusi paremini mõista ja saada tagasisidet probleemidest, tekkis vajadus asutada klientidest koosnev nõuandev organ, mille vahendusel saaksid kliendid juhtida tähelepanu esinevatele kitsaskohtadele ning mille kaudu saaksime püüda neid üheskoos lahendada.

PRIA Nõukoja eesmärgiks on hinnata PRIA tegevust erinevate toetuste menetlemisel, koguda, läbi vaadata ja arutada ettepanekuid toetuste menetlemise parandamiseks, teha ettepanekuid klienditeeninduse parandamiseks ning õigusaktide muutmiseks ja täiendamiseks. Nõukojal on õigus ja võimalused kaasata eksperte, avaldata arvamust ja teha ettepanekuid, et muuta ja parendada põllumeeste ja PRIA koostööd.

PRIA Nõukoda loodi 15. aprillil 2008. aastal.

Nõukoja liikmed:

Veljo Ipits – AS Salvesti nõukogu esimees, Toiduliidu volikogu esimees. Nõukoja liige alates 2008. aastast. Nõukoja esimees alates 2022. aastast.

Janek Lass – Viljandimaa köögiviljakasvataja, OÜ Koorti Kartul ja OÜ Koorti Köögiviljad - seemnekartuli, kartuli ja porgandi kasvatus, esmatöötlemine. Nõukoja liige alates 2010. aastast.

Jaak Läänemets – Põllumeeste ühingu Kevili nõukogu liige, Aasta põllumees 2002, 2014 Valge tähe IV klassi teenetemärgi saaja, Põllumajanduse tippjuht 2016. Nõukoja liige alates 2010. aastast.

Olav Kreen – OÜ Rabaveere Farmi omanik, Põllumajandus- ja Kaubanduskoja liige, Virumaa Põllumeeste Liidu ja kohaliku maaparandusühistu juhatuse liige. Nõukoja liige alates 2011. aastast.

Katrin Ruumet – Pärnumaa Klaara-Manni puhketalu, perefirma OÜ Matogard toodab lille- ja kompostmuldasid. Nõukoja liige alates 2011. aastast.

Raivo Külasepp – AS Grüne Fee Eesti juht, Aasta põllumees 2012, Eesti Aiandusliidu juhatuse esimees. Nõukoja liige alates 2012. aastast.

Tõnu Post – Saaremaa piimatootja, Kõljala põllumajandusliku ühistu esimees, Aasta põllumees 2013. Nõukoja liige alates 2013. aastast.

Tiina Ivask – MTÜ Valgamaa Partnerluskogu tegevjuht. Nõukoja liige alates 2015. aastast.

Hardi Pikkmets – Pärnumaa Mätiku mahetalu, Krone ja Amazone põllumajandustehnika müügispetsialist, MTÜ Eesti Poollooduslike Koosluste Hooldajad. Nõukoja liige alates 2016. aastast.

Olavy Sülla – Konsulentide esindaja, pikaajalise kogemusega PRIA toetuste taotlemise nõustamisel, Pärnumaa Talupidajate Liidu ja Pärnumaa Talupidajate Nõuandekeskus OÜ juhatuse tegevjuht, ETKL nõukogu liige, Finants ja maamajanduse konsulent. Nõukoja liige alates 2016. aastast.

Lembit Paal – Aktsiaselts Pajusi ABF. Nõukoja liige alates 2017. aastast.

Ants-Hannes Viira – Maaelu teadmuskeskuse esindaja, põllumajandusuuringute osakonna juhataja. Peamised tegevusvaldkonnad on mullastik, agrotehnoloogia, agroökoloogia ja maamajandus. Nõukoja liige alates 2019. aastast (kuni 2023. aastani Maaülikooli esindaja).

Arved Soovik – JAPS AS, kalandusvaldkond. Nõukoja liige alates 2022. aastast.

Rando Värnik – Maaülikooli esindaja, majandus- ja sotsiaalinstituudi õppejõud, maamajanduse ökonoomika õppetooli hoidja ja professor. Peamine uurimisvaldkond on põllumajandusökonoomika: maamajanduse konkurentsivõime ja jätkusuutlikkus, ökonoomika ja biomajandus. Nõukoja liige alates 2023. aastast.

Materjalid