Sead

Sigade identifitseerimine ja registreerimine

Siga tuleb märgistada kõrvamärgi või tätoveeringuga, kui ta liigub välja sünnikohast. Märgistusel peab olema selle loomapidamiskoha registrinumber, kus siga sündis.

Tapamajja saadetavale seale lüüakse nõelhaamriga kintsu piirkonda selle loomapidamiskoha registrinumber, kust siga tapamajja veetakse.

Sündmuste registreerimine

Sigadega toimunud sündmustest teavitatakse põllumajandusloomade registrit 7 kalendripäeva jooksul, v.a utiliseerimine, mil andmed tuleb registrile esitada enne sigade utiliseerimisele saatmist.

Registrisse kantakse andmed sigadega toimunud sündmuste kohta:

 • liikumine loomapidajate vahel (karjast väljaviimine ja karja toomine)
 • liikumine ühe loomapidaja erinevate tegevuskohtade vahel
 • liikumine tapamajja
 • riigist väljavedu EL liikmesriiki või eksport ühendusevälisesse riiki
 • riiki sissevedu EL liikmesriigist või import ühendusevälisest riigist
 • utiliseerimine

Liikumine loomapidajate vahel on ost-müük, tasuta üleandmine, kinkimine, rentimine. Looma liikumisest teavitavad nii endine kui uus loomapidaja.

Utiliseerimine - andmed esitab enne korjuste utiliseerimisele saatmist registrile loomapidaja, kes peab põllumajandusloomi majandustegevuse eesmärgil. Juhime tähelepanu, et sigade utiliseerimise andmete esitamise tähtaeg erineb tavapärasest sigadega toimunud sündmuste tähtajast.

Seapidajad peavad esitama põllumajandusloomade registrile neli korda aastas karjas olevate sigade arvud.  Sigade arv tuleb teatada 31. märtsi, 30. juuni, 30. septembri ja 31. detsembri seisuga järgmise vastava kuu 15. kuupäevaks.

Kolmes esimeses kvartalis tuleb esitada sigade arv tegevuskohas. 31. detsembri seisuga tuleb täpsustada sigade arvu alljärgnevate gruppide kaupa:

 • põrsad
 • kesikud
 • paaritamata nooremised
 • paaritamata emised
 • esimest korda paaritatud emised
 • korduvalt paaritatud emised
 • kuldid
 • 50-80-kilogrammise eluskaaluga nuumsead
 • 80-110-kilogrammise eluskaaluga nuumsead
 • üle 110-kilogrammise eluskaaluga nuumsead

Kui kohustuse täitmise päev ei lange tööpäevale, lõpeb tähtaeg esimesel tähtpäevale järgneval tööpäeval. 

e-PRIA teenused

Loomade registri teenused PRIA iseteeninduskeskkonnas:

Registrid -> Loomade register -> Alusta uut taotlust

 • Loomakorjuste utiliseerimine
 • Sigade tapamajja liikumine
 • Sigade arvu teatamine
 • Sigade liikumine loomapidaja tegevuskohtade vahel
 • Sigade liikumine loomapidajate vahel
 • Sigade loomapidajate vahelise liikumise kinnitamine

Loomade registri teenused vanas e-PRIAs (esmalt logida sisse PRIA iseteeninduskeskkonda, määrata esindatav ja seejärel valida siniselt menüüribalt "Vana e-PRIA"):

Teenused -> Loomade register -> Andmete esitamine

 • Sigade Eestist väljavedu
 • Sigade Eestisse toomine

Lisainfo:

registrite osakonna infotelefon 731 2311

e-posti aadress loomade [dot] register [at] pria [dot] ee