Sead

Sigade identifitseerimine ja registreerimine

Siga tuleb märgistada kõrvamärgi või tätoveeringuga, kui ta liigub välja sünnikohast. Märgistusel peab olema selle loomapidamiskoha registrinumber, kus siga sündis.

Tapamajja saadetavale seale lüüakse nõelhaamriga kintsu piirkonda selle loomapidamiskoha registrinumber, kust siga tapamajja veetakse.

Sündmuste registreerimine

Sigadega toimunud sündmustest teavitatakse põllumajandusloomade registrit seitsme kalendripäeva jooksul.

Registrisse kantakse andmed sigadega toimunud sündmuste kohta:

 • liikumine loomapidajate vahel (karjast väljaviimine ja karja toomine)
 • liikumine ühe loomapidaja erinevate tegevuskohtade vahel
 • liikumine tapamajja
 • riigist väljavedu EL liikmesriiki või eksport ühendusevälisesse riiki
 • riiki sissevedu EL liikmesriigist või import ühendusevälisest riigist
 • utiliseerimine

Liikumine loomapidajate vahel on ost-müük, tasuta üleandmine, kinkimine, rentimine. Looma liikumisest teavitavad nii endine kui uus loomapidaja.

Utiliseerimine - loomapidaja esitab registrile andmed seitsme kalendripäeva jooksul loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete käitlemiseks tegevusloa saanud ettevõtja juurde põllumajanduslooma vedamise päevast arvates.

Sigade arvu teatamine

Maaeluministri määruse nr 74 § 2 lg 2 ja 3 kohaselt tuleb igal aastal hiljemalt 15. jaanuariks põllumajandusloomade registrile teatada 31. detsembri seisuga sigade arv vanusegruppide alusel tegevuskohtade kaupa (e-PRIAs teenus „Sigade arvu teatamine 31.12 seisuga“). Edaspidi tuleb aasta jooksul teada anda ainult sigade arvu muutustest (alus maaeluministri määrus nr 74 § 1 lg 6). Seda tuleb teha kuu viimase kuupäeva seisuga järgneva kuu 5. kuupäevaks (e-PRIAs teenus „Tegevuskohas peetavate loomade arvu teatamine“). Näiteks kui sigade arv jaanuaris muutus, siis tuleb uus sigade arv teatada 31. jaanuari seisuga 5. veebruariks. Kui sigade arv võrreldes eelmise kuu lõpu seisuga ei muutunud, ei ole vaja arvu uuesti teatada.

31. detsembri seisuga tuleb täpsustada sigade arvu alljärgnevate gruppide kaupa:

 • põrsad
 • kesikud
 • paaritamata nooremised (suguküpseks saanud paaritusealised tõusead, keda ei ole esmakordselt paaritatud)
 • paaritamata emised (vähemalt üks kord poeginud tõusead, keda ei ole uuesti paaritatud)
 • esimest korda paaritatud emised (esmakordselt paaritatud tõusead, kes ei ole poeginud)
 • korduvalt paaritatud emised (vähemalt üks kord poeginud tõusead, kes on uuesti paaritatud)
 • kuldid
 • 50-80-kilogrammise eluskaaluga nuumsead
 • 80-110-kilogrammise eluskaaluga nuumsead
 • üle 110-kilogrammise eluskaaluga nuumsead

Kui kohustuse täitmise päev ei lange tööpäevale, lõpeb tähtaeg esimesel tähtpäevale järgneval tööpäeval. 

e-PRIA teenused

Loomade registri teenused PRIA iseteeninduskeskkonnas:

Registrid -> Loomade register -> Alusta uut taotlust

 • Loomakorjuste utiliseerimine
 • Sigade tapamajja liikumine
 • Sigade arvu teatamine 31.12 seisuga 
 • Sigade liikumine loomapidaja tegevuskohtade vahel
 • Sigade liikumine loomapidajate vahel
 • Sigade loomapidajate vahelise liikumise kinnitamine
 • Tegevuskohas peetavate loomade arvu teatamine
 • Sigade Eestist väljavedu
 • Sigade Eestisse toomine

 

Lisainfo:

registrite osakonna infotelefon 731 2311

e-posti aadress loomade [dot] register [at] pria [dot] ee (loomade[dot]register[at]pria[dot]ee)