PRIA teenistujad

Juhtkond

Nimi Amet E-post Kontakttelefon Ametijuhend
Margus Noormaa

peadirektor

Margus [dot] Noormaa [at] pria [dot] ee

737 1214

Jaanus Hämmal

peadirektori asetäitja

Jaanus [dot] Hammal [at] pria [dot] ee

737 1214

Kertti-Airin Pärli

peadirektori asetäitja

Kertti [dot] Parli [at] pria [dot] ee

737 1214

Mariell Viinalass

arendusnõunik-äriarhitekt

Mariell [dot] Viinalass [at] pria [dot] ee

524 1882

Rando Undrus

nõunik

Rando [dot] Undrus [at] pria [dot] ee

504 4938

Tarmo Pihlik

nõunik

Tarmo [dot] Pihlik [at] pria [dot] ee

5348 8502

Triinu Kurruk

peaspetsialist

Triinu [dot] Kurruk [at] pria [dot] ee

737 1214

Infotehnoloogia osakond

Nimi Amet E-post Kontakttelefon Ametijuhend
Ivo Tamm

osakonna juhataja

Ivo [dot] Tamm [at] pria [dot] ee

551 0108

Tarkvaraarenduse büroo

Nimi Amet E-post Kontakttelefon Ametijuhend
Taavi Pettai

büroo juhataja

Taavi [dot] Pettai [at] pria [dot] ee

536 86161

Taristu ja kasutajatoe büroo

Nimi Amet E-post Kontakttelefon Ametijuhend
Ervi Saar

büroo juhataja

Ervi [dot] Saar [at] pria [dot] ee

737 1331

Regioonide osakond

Nimi Amet E-post Kontakttelefon Ametijuhend
Tea Tuulberg

osakonna juhataja

Tea [dot] Tuulberg [at] pria [dot] ee

737 1277

Reigo Viks

juhtivspetsialist

Reigo [dot] Viks [at] pria [dot] ee

524 4721

Ülle Lukas

nõunik

Ulle [dot] Lukas [at] pria [dot] ee

533 06966

Angelika Parts

nõunik

Angelika [dot] Parts [at] pria [dot] ee

561 58170

Põhja-Eesti büroo

Nimi Amet E-post Kontakttelefon Ametijuhend
Heldur Kiima

büroo juhataja

Heldur [dot] Kiima [at] pria [dot] ee

513 4408

Kalle Aasrand

peainspektor

Kalle [dot] Aasrand [at] pria [dot] ee

512 6214

Katrin Puhm

peainspektor

Katrin [dot] Puhm [at] pria [dot] ee

515 7805

Liina Amor

peainspektor

Liina [dot] Amor [at] pria [dot] ee

565 08012

Anneli Kalle

peainspektor

Anneli [dot] Kalle [at] pria [dot] ee

530 02655

Maie Paltsep

peainspektor

Maie [dot] Paltsep [at] pria [dot] ee

591 89183

Jüri Aaremäe

peainspektor

Juri [dot] Aaremae [at] pria [dot] ee

526 4876

Heidi Hirtentreu

peainspektor

Heidi [dot] Hirtentreu [at] pria [dot] ee

562 32690

Maire Tõnurist

peainspektor

Maire [dot] Tonurist [at] pria [dot] ee

534 73053

Kaili Pirk

peainspektor

Kaili [dot] Pirk [at] pria [dot] ee

530 43432

Ingrid Tapner

peainspektor

Ingrid [dot] Tapner [at] pria [dot] ee

569 52136

Riho Järvepera

peainspektor

Riho [dot] Jarvepera [at] pria [dot] ee

527 5787

Eda Rosenberg

peainspektor

Eda [dot] Rosenberg [at] pria [dot] ee

530 56414

Kristi Kuslap

peainspektor

Kristi [dot] Kuslap [at] pria [dot] ee

504 0175

Siret Kurvet

peainspektor

Siret [dot] Kurvet [at] pria [dot] ee

534 18824

Kesk-Eesti büroo

Nimi Amet E-post Kontakttelefon Ametijuhend
Marina Sultanjants

büroo juhataja

Marina [dot] Sultanjants [at] pria [dot] ee

518 5818

Anu Vendelin

peainspektor-koordinaator

Anu [dot] Vendelin [at] pria [dot] ee

5866 2270

Liivi Aas

peainspektor

Liivi [dot] Aas [at] pria [dot] ee

554 8999

Katrin Kikkas

peainspektor

Katrin [dot] Kikkas [at] pria [dot] ee

512 6213

Pille Nugis

peainspektor

Pille [dot] Nugis [at] pria [dot] ee

538 82016

Triin Rüüt

peainspektor

Triin [dot] Ruut [at] pria [dot] ee

530 42726

Anneliis Kalmus

peainspektor

Anneliis [dot] Kalmus [at] pria [dot] ee

563 77001

Andrea Nigol

peainspektor

Andrea [dot] Nigol [at] pria [dot] ee

511 1893

Kalli Karja

peainspektor

Kalli [dot] Karja [at] pria [dot] ee

512 6206

Hille Nipernadi

peainspektor

Hille [dot] Nipernadi [at] pria [dot] ee

556 17711

Evelyn Kasari

peainspektor

Evelyn [dot] Kasari [at] pria [dot] ee

5866 6869

Kairi Reinvart

peainspektor

Kairi [dot] Reinvart [at] pria [dot] ee

5885 9069

Gerli Aver

peainspektor

Gerli [dot] Aver [at] pria [dot] ee

538 33179

Raul Mölder

peainspektor

Raul [dot] Molder [at] pria [dot] ee

523 5108

Angelika Koemets

peainspektor

Angelika [dot] Koemets [at] pria [dot] ee

519 60171

Nele Salvet

peainspektor

Nele [dot] Salvet [at] pria [dot] ee

562 50152

Elo Pommer

peainspektor

Elo [dot] Pommer [at] pria [dot] ee

517 7429

Andres Aasa

peainspektor

Andres [dot] Aasa [at] pria [dot] ee

513 4560

Pille Lainemäe

peainspektor

Pille [dot] Lainemae [at] pria [dot] ee

512 6211

Maret Õunpuu

peainspektor

Maret [dot] Ounpuu [at] pria [dot] ee

5886 8444

Luule Lõhmus

peainspektor

Luule [dot] Lohmus [at] pria [dot] ee

569 64902

Lääne-Eesti büroo

Nimi Amet E-post Kontakttelefon Ametijuhend
Riina Lepp

büroo juhataja

Riina [dot] Lepp [at] pria [dot] ee

518 7201

Urmas Saarna

juhtivspetsialist

Urmas [dot] Saarna [at] pria [dot] ee

513 4352

Heiko Teder

peainspektor-koordinaator

Heiko [dot] Teder [at] pria [dot] ee

591 27737

Tiina Jõeste

peainspektor

Tiina [dot] Joeste [at] pria [dot] ee

527 0525

Ülle Saarem

peainspektor

Ulle [dot] Saarem [at] pria [dot] ee

523 5103

Meeli Vilbaste

peainspektor

Meeli [dot] Vilbaste [at] pria [dot] ee

532 84044

Merike Pirsi

peainspektor

Merike [dot] Pirsi [at] pria [dot] ee

512 6207

Pille Klein

peainspektor

Pille [dot] Klein [at] pria [dot] ee

5355 0557

Merika Rohulaid

peainspektor

Merika [dot] Rohulaid [at] pria [dot] ee

539 94233

Õnne Unt

peainspektor

Onne [dot] Unt [at] pria [dot] ee

534 80769

Krista Meri

peainspektor

Krista [dot] Meri [at] pria [dot] ee

539 93809

Olavi Väli

peainspektor

Olavi [dot] Vali [at] pria [dot] ee

523 0708

Katrin Üksik

peainspektor

Katrin [dot] Uksik [at] pria [dot] ee

562 04185

Ivi Post

peainspektor

Ivi [dot] Post [at] pria [dot] ee

514 0874

Aire Tillart

peainspektor

Aire [dot] Tillart [at] pria [dot] ee

514 9158

Hele Savenkov

peainspektor

Hele [dot] Savenkov [at] pria [dot] ee

532 34848

Anneli Tulk

peainspektor

Anneli [dot] Tulk [at] pria [dot] ee

530 08649

Hanna-Liina Nöör

peainspektor

Hanna-Liina [dot] Noor [at] pria [dot] ee

539 19494

Rain Raamat

peainspektor

Rain [dot] Raamat [at] pria [dot] ee

501 2546

Marii Kõiva

peainspektor

Marii [dot] Koiva [at] pria [dot] ee

5330 6606

Lõuna-Eesti büroo

Nimi Amet E-post Kontakttelefon Ametijuhend
Heli Puusepp

büroo juhataja

Heli [dot] Puusepp [at] pria [dot] ee

504 9231

Aliis Külaviir

peainspektor-koordinaator

Aliis [dot] Kulaviir [at] pria [dot] ee

586 69944

Ivar-Elbert Parman

peainspektor

Ivar [dot] Parman [at] pria [dot] ee

510 3654

Liina Raidla

peainspektor

Liina [dot] Raidla [at] pria [dot] ee

564 80707

Andrus Parol

peainspektor

Andrus [dot] Parol [at] pria [dot] ee

5918 5425

Geidi Maidla

peainspektor

Geidi [dot] Maidla [at] pria [dot] ee

562 88776

Karin Hinrikus

peainspektor

Karin [dot] Hinrikus [at] pria [dot] ee

512 6209

Merli Nagel

peainspektor

Merli [dot] Nagel [at] pria [dot] ee

588 72550

Kärt Kaseorg

peainspektor

Kart [dot] Kaseorg [at] pria [dot] ee

530 00248

Christofer Lodeson

peainspektor

Christofer [dot] Lodeson [at] pria [dot] ee

525 5524

Margus Potsepp

peainspektor

Margus [dot] Potsepp [at] pria [dot] ee

508 2514

Riina Tammsalu

peainspektor

Riina [dot] Tammsalu [at] pria [dot] ee

585 44929

Maarja Pikk

peainspektor

Maarja [dot] Pikk [at] pria [dot] ee

5300 8773

Elis Blaubrük

peainspektor

Elis [dot] Blaubruk [at] pria [dot] ee

522 6755

Reet Plaan

peainspektor

Reet [dot] Plaan [at] pria [dot] ee

530 68662

Fred Raju

peainspektor

Fred [dot] Raju [at] pria [dot] ee

524 0176

Imbi Luik

peainspektor

Imbi [dot] Luik [at] pria [dot] ee

517 0466

Ly Klaarman

peainspektor

Ly [dot] Klaarman [at] pria [dot] ee

523 7071

Mihkel Lepist

peainspektor

Mihkel [dot] Lepist [at] pria [dot] ee

566 28844

Arengutoetuste osakond

Nimi Amet E-post Kontakttelefon Ametijuhend
Piret Kljutšivski

osakonna juhataja

Piret [dot] Kljutshivski [at] pria [dot] ee

533 07732

Merle Juur

osakonnajuhataja asetäitja

Merle [dot] Juur [at] pria [dot] ee

578 77144

Kersti Pille

teenusejuht

Kersti [dot] Pille [at] pria [dot] ee

588 60662

Piret Ilves

teenusejuht

piret [dot] ilves [at] pria [dot] ee

511 8015

Katrin Märss

teenusejuht

Katrin [dot] Marss [at] pria [dot] ee

568 50942

Kristel Võsu

teenusejuht

Kristel [dot] Vosu [at] pria [dot] ee

514 3458

Arendusbüroo

Nimi Amet E-post Kontakttelefon Ametijuhend
Heiki Sepp

büroo juhataja

Heiki [dot] Sepp [at] pria [dot] ee

Kaimo Puniste

arendusnõunik

Kaimo [dot] Puniste [at] pria [dot] ee

555 60202

Joel Ruubel

arendusspetsialist

Joel [dot] Ruubel [at] pria [dot] ee

569 70360

Teenistussuhe peatatud

ärianalüütik

Zirlin Raudsik

ärianalüütik

Zirlin [dot] Raudsik [at] pria [dot] ee

569 44670

Kendra Piirmets

ärianalüütik

Kendra [dot] Piirmets [at] pria [dot] ee

586 66804

Pille Mae

ärianalüütik

Pille [dot] Mae [at] pria [dot] ee

556 36537

Kadri Trei

ärianalüütik

Kadri [dot] Trei [at] pria [dot] ee

569 10708

Hardi Heinvere

ärianalüütik

Hardi [dot] Heinvere [at] pria [dot] ee

555 38030

Mati Kikkas

ärianalüütik

Mati [dot] Kikkas [at] pria [dot] ee

518 4520

Klienditeenindusbüroo

Nimi Amet E-post Kontakttelefon Ametijuhend
Ülle Kello

büroo juhataja

Ulle [dot] Kello [at] pria [dot] ee

534 10049

Annika Kala

peaspetsialist

Annika [dot] Kala [at] pria [dot] ee

737 1281

Marita Kalberg

peaspetsialist

Marita [dot] Kalberg [at] pria [dot] ee

737 7611

Kvaliteedibüroo

Nimi Amet E-post Kontakttelefon Ametijuhend
Katri Metspalu

büroo juhataja

Katri [dot] Metspalu [at] pria [dot] ee

525 2932

Urmas Ojala

peaspetsialist

Urmas [dot] Ojala [at] pria [dot] ee

534 59268

Marje Ääremaa

peaspetsialist

Marje [dot] Aaremaa [at] pria [dot] ee

503 4245

Anu Haugasmägi

peaspetsialist

Anu [dot] Haugasmagi [at] pria [dot] ee

534 17227

Urve Seedre

peaspetsialist

Urve [dot] Seedre [at] pria [dot] ee

566 16466

Kairi Paal

peaspetsialist

Kairi [dot] Paal [at] pria [dot] ee

519 10281

Eve Tammet

peaspetsialist

Eve [dot] Tammet [at] pria [dot] ee

514 5278

Menetlusbüroo

Nimi Amet E-post Kontakttelefon Ametijuhend
Aime Ilves

juhtivspetsialist

Aime [dot] Ilves [at] pria [dot] ee

510 0749

Kaie Tralla

juhtivspetsialist

Kaie [dot] Tralla [at] pria [dot] ee

523 0845

Triin Tigane

juhtivspetsialist

Triin [dot] Tigane [at] pria [dot] ee

5787 7066

Aardo Külaots

arendusspetsialist

Aardo [dot] Kulaots [at] pria [dot] ee

586 57585

Aile Otsa

arendusspetsialist

Aile [dot] Otsa [at] pria [dot] ee

574 44654

Annika Teino

arendusspetsialist

Annika [dot] Teino [at] pria [dot] ee

Egne Marmor

peaspetsialist

Egne [dot] Marmor [at] pria [dot] ee

555 77684

Elen Liiv

arendusspetsialist

Elen [dot] Liiv [at] pria [dot] ee

518 4363

Eve Pohlak

arendusspetsialist

Eve [dot] Pohlak [at] pria [dot] ee

569 98520

Henari Kamenik

arendusspetsialist

Henari [dot] Kamenik [at] pria [dot] ee

5855 1253

Kairi Rosenthal

arendusspetsialist

Kairi [dot] Rosenthal [at] pria [dot] ee

569 85873

Karl-Erik Kirs

arendusspetsialist

Karl-Erik [dot] Kirs [at] pria [dot] ee

524 5690

Kätrin Ringas

arendusspetsialist

katrin [dot] ringas [at] pria [dot] ee

569 69638

Maarja-Ly Sügis

arendusspetsialist

Maarja-Ly [dot] Sugis [at] pria [dot] ee

562 40175

Piret Karu

arendusspetsialist

Piret [dot] Karu [at] pria [dot] ee

584 83377

Roland Kesküla

arendusspetsialist

Roland [dot] Keskula [at] pria [dot] ee

525 6735

Sandra Toomik

arendusspetsialist

Sandra [dot] Toomik [at] pria [dot] ee

530 80805

Siret Lillemäe

arendusspetsialist

Siret [dot] Lillemae [at] pria [dot] ee

525 3591

Sirje Kõur

arendusspetsialist

Sirje [dot] Kour [at] pria [dot] ee

5377 2257

Ülle Märss

arendusspetsialist

Ulle [dot] Marss [at] pria [dot] ee

520 3876

Anne Eelmäe

peaspetsialist

Anne [dot] Eelmae [at] pria [dot] ee

Kersti Vill-Sulp

peaspetsialist

Kersti [dot] Vill-Sulp [at] pria [dot] ee

5884 8080

Reelika Soo

peaspetsialist

Reelika [dot] Soo [at] pria [dot] ee

559 03344

Vaike Teska

peaspetsialist

Vaike [dot] Teska [at] pria [dot] ee

561 51474

Kaur-Eerik Tsirel

peaspetsialist

Kaur-Eerik [dot] Tsirel [at] pria [dot] ee

518 0587

Kadri Salumets

peaspetsialist

Kadri [dot] Salumets [at] pria [dot] ee

5855 1686

Rita Illak

peaspetsialist

Rita [dot] Illak [at] pria [dot] ee

Maris Padjus

peaspetsialist

Maris [dot] Padjus [at] pria [dot] ee

5912 9134

Katrin Pärn-Reiser

peaspetsialist

Katrin [dot] Parn-Reiser [at] pria [dot] ee

543 90575

Enna-Liisa Riitsalu

peaspetsialist

Enna-Liisa [dot] Riitsalu [at] pria [dot] ee

513 4682

Meelike Villa

peaspetsialist

Meelike [dot] Villa [at] pria [dot] ee

542 22123

Irina Zemit

peaspetsialist

Irina [dot] Zemit [at] pria [dot] ee

5871 1165

Esta Leppik

peaspetsialist

Esta [dot] Leppik [at] pria [dot] ee

5787 8500

Gerda Alliksoo

peaspetsialist

Gerda [dot] Alliksoo [at] pria [dot] ee

555 36066

Helikar Alep

peaspetsialist

Helikar [dot] Alep [at] pria [dot] ee

585 46111

Anneli Kilgi

peaspetsialist

Anneli [dot] Kilgi [at] pria [dot] ee

591 81199

Tiina Mölder

peaspetsialist

Tiina [dot] Molder [at] pria [dot] ee

574 50447

Malle Mandel

peaspetsialist

Malle [dot] Mandel [at] pria [dot] ee

585 44952

Merlin Roosi

peaspetsialist

Merlin [dot] Roosi [at] pria [dot] ee

525 5771

Aile Mäe

peaspetsialist

Aile [dot] Mae [at] pria [dot] ee

515 7579

Inese Võõras

peaspetsialist

Inese [dot] Vooras [at] pria [dot] ee

555 66071

Paulina Rahu

peaspetsialist

Paulina [dot] Rahu [at] pria [dot] ee

5787 7786

Marko Avikson

peaspetsialist

Marko [dot] Avikson [at] pria [dot] ee

562 62184

René Armas Weber

peaspetsialist

Rene [dot] Weber [at] pria [dot] ee

517 6344

Kristel Mertens

peaspetsialist

Kristel [dot] Mertens [at] pria [dot] ee

525 7729

Otsetoetuste osakond

Nimi Amet E-post Kontakttelefon Ametijuhend
Tanel Trell

osakonna juhataja

Tanel [dot] Trell [at] pria [dot] ee

503 8437

Kätlin Tedrema

arendusnõunik

Katlin [dot] Tedrema [at] pria [dot] ee

581 44332

Jaana Karja

nõunik

Jaana [dot] Karja [at] pria [dot] ee

562 10245

Gerli Toom

nõunik

Gerli [dot] Toom [at] pria [dot] ee

551 5273

Jaanus Ainso

ärianalüütik

Jaanus [dot] Ainso [at] pria [dot] ee

586 66762

Põldude registri büroo

Nimi Amet E-post Kontakttelefon Ametijuhend
Kadri Pärnpuu

büroo juhataja

Kadri [dot] Parnpuu [at] pria [dot] ee

523 1427

Evely Veetsmann

juhtivspetsialist

Evely [dot] Veetsmann [at] pria [dot] ee

556 06129

Maris Frosch

juhtivspetsialist

Maris [dot] Frosch [at] pria [dot] ee

578 71033

Rain Meremäe

juhtivspetsialist

Rain [dot] Meremae [at] pria [dot] ee

504 2135

Siim Klais

teenusejuht

Siim [dot] Klais [at] pria [dot] ee

737 1245

Aivar Arik

arendusnõunik

Aivar [dot] Arik [at] pria [dot] ee

534 56089

Julia Belova

peaspetsialist

Julia [dot] Belova [at] pria [dot] ee

737 7660

Airos Lain

peaspetsialist

Airos [dot] Lain [at] pria [dot] ee

737 7660

Aare Parol

peaspetsialist

Aare [dot] Parol [at] pria [dot] ee

737 7660

Marianne Muttik

peaspetsialist

Marianne [dot] Muttik [at] pria [dot] ee

737 7660

Hele Kure

peaspetsialist

Hele [dot] Kure [at] pria [dot] ee

737 7660

Raely Pärlin

peaspetsialist

Raely [dot] Parlin [at] pria [dot] ee

737 7660

Liili Vatsar

peaspetsialist

Liili [dot] Vatsar [at] pria [dot] ee

737 7660

Tarmo Tõnismäe

peaspetsialist

Tarmo [dot] Tonismae [at] pria [dot] ee

737 7660

Andres Rajaleid

peaspetsialist

Andres [dot] Rajaleid [at] pria [dot] ee

737 7660

Teenistussuhe peatatud

peaspetsialist

Kriss Oha

peaspetsialist

Kriss [dot] Oha [at] pria [dot] ee

737 7660

Anton Žukov

ärianalüütik

Anton [dot] Zukov [at] pria [dot] ee

564 92580

Kaur Sundla

ärianalüütik

Kaur [dot] Sundla [at] pria [dot] ee

585 83975

Merily Olli

ärianalüütik

Merily [dot] Olli [at] pria [dot] ee

5300 5625

Menetlusbüroo

Nimi Amet E-post Kontakttelefon Ametijuhend
Tauno Taska

büroo juhataja

Tauno [dot] Taska [at] pria [dot] ee

505 6902

Karin Lepmets

juhtivspetsialist

Karin [dot] Lepmets [at] pria [dot] ee

5333 4620

Sigrid Rõõmussaar

juhtivspetsialist

Sigrid [dot] Roomussaar [at] pria [dot] ee

565 02544

Irene Hani

peaspetsialist

Irene [dot] Hani [at] pria [dot] ee

737 1370

Lys Sepp

peaspetsialist

Lys [dot] Sepp [at] pria [dot] ee

562 55098

Joonas Leib

peaspetsialist

Joonas [dot] Leib [at] pria [dot] ee

556 11875

Mari Riisenberg

peaspetsialist

Mari [dot] Riisenberg [at] pria [dot] ee

561 10574

Anneli Avi

peaspetsialist

Anneli [dot] Avi [at] pria [dot] ee

5666 7176

Valmi Vassa

peaspetsialist

Valmi [dot] Vassa [at] pria [dot] ee

737 1270

Ann-Leena Miller

peaspetsialist

Ann-Leena [dot] Miller [at] pria [dot] ee

562 38822

Kadri Soopere

peaspetsialist

Kadri [dot] Soopere [at] pria [dot] ee

584 00948

Ahto Tera

peaspetsialist

Ahto [dot] Tera [at] pria [dot] ee

565 64435

Ilmar Freimann

peaspetsialist

Ilmar [dot] Freimann [at] pria [dot] ee

562 74220

Marite Juurik

peaspetsialist

Marite [dot] Juurik [at] pria [dot] ee

556 00832

Aive Lang

ärianalüütik

Aive [dot] Lang [at] pria [dot] ee

530 04275

Angela Jõemaa

ärianalüütik

Angela [dot] Joemaa [at] pria [dot] ee

562 92135

Heli Kütt

ärianalüütik

Heli [dot] Kutt [at] pria [dot] ee

568 50066

Siret Isak

ärianalüütik

Siret [dot] Isak [at] pria [dot] ee

580 44011

Triin Salutamm

ärianalüütik

Triin [dot] Salutamm [at] pria [dot] ee

511 4881

Tanel Säde

ärianalüütik

Tanel [dot] Sade [at] pria [dot] ee

5859 3312

Kontrollibüroo

Nimi Amet E-post Kontakttelefon Ametijuhend
Liina Peetsu

büroo juhataja

Liina [dot] Peetsu [at] pria [dot] ee

513 0589

Kai Raudvere

juhtivspetsialist

Kai [dot] Raudvere [at] pria [dot] ee

535 42962

Ulla Kaur

juhtivspetsialist

Ulla [dot] Kaur [at] pria [dot] ee

529 3769

Ülle Laur

juhtivspetsialist

Ulle [dot] Laur [at] pria [dot] ee

523 0062

Siim Randveer

kvaliteedinõunik

Siim [dot] Randveer [at] pria [dot] ee

581 00274

Astrid Linke

peaspetsialist

Astrid [dot] Linke [at] pria [dot] ee

524 3872

Kairi Kaasik

peaspetsialist

Kairi [dot] Kaasik [at] pria [dot] ee

567 11510

Katri Kalda

peaspetsialist

Katri [dot] Kalda [at] pria [dot] ee

530 04265

Ave Asi

peaspetsialist

Ave [dot] Asi [at] pria [dot] ee

590 44040

Agnes Teorein

peaspetsialist

Agnes [dot] Teorein [at] pria [dot] ee

509 2749

Allar Kukk

ärianalüütik

Allar [dot] Kukk [at] pria [dot] ee

529 6401

Helen Kõre

ärianalüütik

Helen [dot] Kore [at] pria [dot] ee

562 75533

Jaano Berg-Jürgens

ärianalüütik

Jaano [dot] Berg-Jurgens [at] pria [dot] ee

568 11664

Kristina Lepp

ärianalüütik

Kristina [dot] Lepp [at] pria [dot] ee

519 41118

Robert Juuse

ärianalüütik

Robert [dot] Juuse [at] pria [dot] ee

536 86008

Arendusosakond

Nimi Amet E-post Kontakttelefon Ametijuhend
Ave Tamman

projektijuht

Ave [dot] Tamman [at] pria [dot] ee

534 84951

Dina Kukk

värbamisjuht

Dina [dot] Kukk [at] pria [dot] ee

566 64019

Kristiina Sirp

kvaliteedijuht

kristiina [dot] sirp [at] pria [dot] ee

568 01140

Liina Tilk

personalijuht

Liina [dot] Tilk [at] pria [dot] ee

512 3526

Dmitri Rikkinen

andmekvaliteedi nõunik

Dmitri [dot] Rikkinen [at] pria [dot] ee

5303 1984

Taavi Tamm

teenusdisaini nõunik

Taavi [dot] Tamm [at] pria [dot] ee

581 16360

Kadri Adamson

personaliarenduse ekspert

Kadri [dot] Adamson [at] pria [dot] ee

535 83725

Helina Harro

vaimse tervise edendamise spetsialist

Helina [dot] Harro [at] pria [dot] ee

Tiiu Klement

personalispetsialist

Tiiu [dot] Klement [at] pria [dot] ee

565 67839

Eelarve- ja analüüsiosakond

Nimi Amet E-post Kontakttelefon Ametijuhend
Kadri Koel

osakonna juhataja

Kadri [dot] Koel [at] pria [dot] ee

566 15190

Teele Russak

osakonna juhataja asetäitja

Teele [dot] Russak [at] pria [dot] ee

511 7024

Riina Järvet

andmearhitekt

Riina [dot] Jarvet [at] pria [dot] ee

516 7300

Kristi Sula

arendusnõunik

Kristi [dot] Sula [at] pria [dot] ee

5196 9555

Ave Kurss

nõunik

Ave [dot] Kurss [at] pria [dot] ee

525 6084

Signe Piir

nõunik

Signe [dot] Piir [at] pria [dot] ee

502 1563

Tamika Trolla

nõunik

Tamika [dot] Trolla [at] pria [dot] ee

5400 4831

Marju Tampõld

nõunik

Marju [dot] Tampold [at] pria [dot] ee

5770 5533

Velve Kaik

analüütik

Velve [dot] Kaik [at] pria [dot] ee

5199 1863

Kaidi Mõts

analüütik

Kaidi [dot] Mots [at] pria [dot] ee

5385 2211

Maali Käbin

analüütik

Maali [dot] Kabin [at] pria [dot] ee

513 6687

Karin Kajak

analüütik

Karin [dot] Kajak [at] pria [dot] ee

Andre Priisalu

analüütik

Andre [dot] Priisalu [at] pria [dot] ee

530 26077

Maire Miroljubov

analüütik

Maire [dot] Miroljubov [at] pria [dot] ee

5377 4494

Karin Kiis

analüütik

Karin [dot] Kiis [at] pria [dot] ee

530 53524

Karl Hans Siimer

analüütik

KarlHans [dot] Siimer [at] pria [dot] ee

523 3064

Aiki Lill

analüütik

Aiki [dot] Lill [at] pria [dot] ee

551 2926

Joel Uus

analüütik

Joel [dot] Uus [at] pria [dot] ee

5377 4686

Kadi-Mari Värk

analüütik

Kadi-Mari [dot] Vark [at] pria [dot] ee

530 53266

Lisette Rammo

analüütik

Lisette [dot] Rammo [at] pria [dot] ee

519 98119

Laura Kall

analüütik

Laura [dot] Kall [at] pria [dot] ee

523 6208

Liisi Kaal

analüütik

Liisi [dot] Kaal [at] pria [dot] ee

515 5731

Aleks Mõttus

ärianalüütik

Aleks [dot] Mottus [at] pria [dot] ee

585 12730

Finantsosakond

Nimi Amet E-post Kontakttelefon Ametijuhend
Riina Otsa

osakonna juhataja

Riina [dot] Otsa [at] pria [dot] ee

513 7526

Tiiu Klaos

osakonnajuhataja asetäitja

Tiiu [dot] Klaos [at] pria [dot] ee

587 70004

Kristiina Parts

arendusspetsialist

Kristiina [dot] Parts [at] pria [dot] ee

518 0163

Reet Rihe

finantsspetsialist

Reet [dot] Rihe [at] pria [dot] ee

569 22914

Kaja Pärtels

finantsspetsialist

Kaja [dot] Partels [at] pria [dot] ee

513 9847

Katre Planken

finantsspetsialist

Katre [dot] Planken [at] pria [dot] ee

737 1351

Agnes Turjakas

finantsspetsialist

Agnes [dot] Turjakas [at] pria [dot] ee

556 50130

Merle Mitt

finantsspetsialist

Merle [dot] Mitt [at] pria [dot] ee

510 8721

Gerly Mälton

finantsspetsialist

Gerly [dot] Malton [at] pria [dot] ee

5621 2350

Haldusosakond

Nimi Amet E-post Kontakttelefon Ametijuhend
Rein Rosenthal

osakonna juhataja

Rein [dot] Rosenthal [at] pria [dot] ee

503 6379

Riin Palta

juhtivspetsialist

Riin [dot] Palta [at] pria [dot] ee

5400 4523

Krista Kaasik

peaspetsialist

Krista [dot] Kaasik [at] pria [dot] ee

5365 5266

Malle Margus

peaspetsialist

Malle [dot] Margus [at] pria [dot] ee

737 1355

Ivi Linno

peaspetsialist

Ivi [dot] Linno [at] pria [dot] ee

737 1220

Marek Sakson

peaspetsialist

Marek [dot] Sakson [at] pria [dot] ee

Juriidiline osakond

Nimi Amet E-post Kontakttelefon Ametijuhend
Andrus Mitt

osakonna juhataja

Andrus [dot] Mitt [at] pria [dot] ee

737 1316

Veiko Bergmann

osakonna juhataja asetäitja

Veiko [dot] Bergmann [at] pria [dot] ee

503 6845

Indrek Heinsoo

jurist

Indrek [dot] Heinsoo [at] pria [dot] ee

5744 2239

Madli Heinsoo

jurist

Madli [dot] Heinsoo [at] pria [dot] ee

5744 4812

Anne Lepik

jurist

Anne [dot] Lepik [at] pria [dot] ee

536 85859

Ave Paavel

jurist

Ave [dot] Paavel [at] pria [dot] ee

5859 1098

Jana Kütson

jurist

Jana [dot] Kutson [at] pria [dot] ee

585 53000

Angelika Jürna

jurist

Angelika [dot] Jurna [at] pria [dot] ee

568 87901

Diana Tamm

jurist

Diana [dot] Tamm [at] pria [dot] ee

568 81896

Kontrolliosakond

Nimi Amet E-post Kontakttelefon Ametijuhend
Janek Maasik

osakonna juhataja

Janek [dot] Maasik [at] pria [dot] ee

529 9385

Eva Rückenberg

osakonna juhataja asetäitja

Eva [dot] Ruckenberg [at] pria [dot] ee

504 1736

Jaana Pärn

järelevalve- ja arendusspetsialist

Jaana [dot] Parn [at] pria [dot] ee

529 6282

Ulvi Kuusik

järelevalve- ja arendusspetsialist

Ulvi [dot] Kuusik [at] pria [dot] ee

562 50171

Rebeka Pintson

jurist

Rebeka [dot] Pintson [at] pria [dot] ee

526 1538

Jaanika Täpsi

haldusuurija

jaanika [dot] tapsi [at] pria [dot] ee

534 23729

Taiga Taal

haldusuurija

Taiga [dot] Taal [at] pria [dot] ee

524 1484

Pilvi Laid

haldusuurija

Pilvi [dot] Laid [at] pria [dot] ee

564 53264

Lisbet Sadam

haldusuurija

Lisbet [dot] Sadam [at] pria [dot] ee

562 40648

Registrite osakond

Nimi Amet E-post Kontakttelefon Ametijuhend
Kiido Levin

osakonna juhataja

Kiido [dot] Levin [at] pria [dot] ee

505 3279

Kristi Võikar

osakonna juhataja asetäitja

Kristi [dot] Voikar [at] pria [dot] ee

556 47938

Jane Jäger

arendusnõunik

Jane [dot] Jager [at] Pria [dot] ee

Gerda Hermann

arendusspetsialist

Gerda [dot] Hermann [at] pria [dot] ee

541 10143

Kadri Lauringson

arendusspetsialist

Kadri [dot] Lauringson [at] pria [dot] ee

502 2092

Kristlin Kiudorv

arendusspetsialist

Kristlin [dot] Kiudorv [at] pria [dot] ee

5859 2214

Lauri Riive

arendusspetsialist

Lauri [dot] Riive [at] pria [dot] ee

5350 5014

Sigrit Susi

arendusspetsialist

Sigrit [dot] Susi [at] pria [dot] ee

731 2315

Ülle Ahi

arendusspetsialist

Ulle [dot] Ahi [at] pria [dot] ee

567 02708

Kaidi Tsimmer

peaspetsialist

Kaidi [dot] Tsimmer [at] pria [dot] ee

586 66324

Merje Pungits

peaspetsialist

Merje [dot] Pungits [at] pria [dot] ee

731 2319

Kädi Kikkas

peaspetsialist

Kadi [dot] Kikkas [at] pria [dot] ee

737 1313

Anne Kivits

peaspetsialist

Anne [dot] Kivits [at] pria [dot] ee

731 2313

Egne Kupri

peaspetsialist

Egne [dot] Kupri [at] pria [dot] ee

731 2304

Darja Hiiemäe

peaspetsialist

Darja [dot] Hiiemae [at] pria [dot] ee

731 2320

Hele Kaul

peaspetsialist

Hele [dot] Kaul [at] pria [dot] ee

731 2302

Egle Raat

peaspetsialist

Egle [dot] Raat [at] pria [dot] ee

731 2303

Ethel Tekkel

peaspetsialist

Ethel [dot] Tekkel [at] pria [dot] ee

731 2307

Merike Jürgen

peaspetsialist

Merike [dot] Jurgen [at] pria [dot] ee

731 2312

Eleri Teemäe

peaspetsialist

Eleri [dot] Teemae [at] pria [dot] ee

737 1263

Tiina Ait

peaspetsialist

Tiina [dot] Ait [at] pria [dot] ee

574 94443

Pille Põder

peaspetsialist

Pille [dot] Poder [at] pria [dot] ee

731 2310

Katrin Tiideberg

peaspetsialist

Katrin [dot] Tiideberg [at] pria [dot] ee

737 1318

Siseauditi osakond

Nimi Amet E-post Kontakttelefon Ametijuhend
Liina Arumägi

osakonna juhataja

Liina [dot] Arumagi [at] pria [dot] ee

524 7604

Jaanika Solom

siseaudiitor

Jaanika [dot] Solom [at] pria [dot] ee

530 34048

Krista Rõõmus

siseaudiitor

Krista [dot] Roomus [at] pria [dot] ee

523 2202

Teabeosakond

Nimi Amet E-post Kontakttelefon Ametijuhend
Epp Schmidt

osakonna juhataja

Epp [dot] Schmidt [at] pria [dot] ee

539 38700

Tiia Tamm-Suik

pressiesindaja

Tiia [dot] Tamm-Suik [at] pria [dot] ee

737 1215

Õnne Allaje-Kukk

kommunikatsiooniekspert

Onne [dot] Allaje-Kukk [at] pria [dot] ee

505 7759

Mikk Tanel Oja

kommunikatsioonispetsialist

MikkTanel [dot] Oja [at] pria [dot] ee

536 36224

Sandra Liisa Pärl

kommunikatsioonispetsialist

SandraLiisa [dot] Parl [at] pria [dot] ee

526 1859