PRIA kaardiandmed

Põllumassiivide andmed

PRIA põllumassiivide veebrikaardi leiate aadressilt: https://kls.pria.ee/kaart/

Avalikul veebikaardil kuvatakse põllumassiivid, millele on taotletud pindalatoetusi kahel viimasel aastal.

Vormingud: ESRI SHP, MapInfo TAB, MS Excel (2007), CSV

Uuendamise sagedus: igapäevaselt

Pindalatoetuste ja loomakasvatushoonete ruumiandmed 

Url: https://kls.pria.ee/geoserver/pria_avalik/wms?version=1.1.1

Pindalatoetuste ja loomakasvatushoonete ruumiandmed (allalaadimisteenus) WFS

Url: https://kls.pria.ee/geoserver/pria_avalik/ows

Teenus on loodud põllumassiivide, põldude, loomakasvatushoonete, maastikuelementide, poollooduslike koosluste ja poollooduslike koosluste alade andmete vaatamiseks/allalaadimiseks.

Põllumassiivid - põllumassiivid, millele on taotletud pindalatoetusi kahel viimasel aastal. Põllumassiivi andmetes olev kultuuride info on pärit viimaselt pindalatoetuste taotluselt. Värskeima taotluse info jõuab teenusesse iga aasta 17. juunil, s.o peale taotlemise lõppu.

Põllud – põllud, mis on viimasel pindalatoetuste taotlusel. Viimase aasta taotlusel olevad põllud jõuavad teenusesse alates 17. juunist. Põldude andmetes kajastub lisaks maakasutusele ja kultuurile ka niitmise tuvastamise seis rohumaadel.

Loomakasvatushooned – loomapidajate esitatud andmed loomakasvatushoonete ja -rajatiste kohta.

Maastikuelemendid – säilitatavad maastikuelemendid (põllusaar, metsasiil, puuderida, hekk, kraav, kiviaed).

PLK 2014-2020 – poollooduslike koosluste hooldamise toetuse taotlemiseks sobivad kooslused. Värskeima taotluse info jõuab teenusesse iga aasta 17. juunil, s.o peale taotlemise lõppu.

PLK taotletud alad – alad, mis on viimasel pindalatoetuste taotlusel ja kuhu on taotletud poolloodusliku koosluse hooldamise toetust. Viimase aasta taotlusel olevad alad jõuavad teenusesse alates 17. juunist.

Vormingud: WMS/WFS

Uuendamise sagedus: igapäevaselt, niitmise tuvastamise andmed keskmiselt korra nädalas kuni vegetatsiooniperioodi lõpuni.

NB! Teenuse avamiseks on vajalik vastava GIS-tarkvara olemasolu.