Riigihanked

PRIA poolt korraldatavate riigihangete kohta, mille puhul on kohustuslik avaldada teade riigihangete registris, saate informatsiooni riigihangete registrist. Riigihangete register asub aadressil riigihanked.riik.ee.

PRIA hangete otsimiseks riigihangete registrist siirduge esmalt lehele „Hangete otsing“ ning lahtrisse „Hankija nimi“ kirjutage „Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet".

PRIA hankekord on kättesaadav järgnevalt lingilt: Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti hankekord.

Planeeritavad hanked on leitavad dokumendist PRIA 2024. aasta hankeplaan.