Riigihanked

PRIA poolt korraldatavate riigihangete kohta, mille puhul on kohustuslik avaldada teade riigihangete registris, saate informatsiooni riigihangete registrist. Riigihangete register asub aadressil riigihanked.riik.ee.

PRIA hangete otsimiseks riigihangete registrist siirduge esmalt „Hangete otsingu“ lehele ja lahtrisse „Hankija nimi“ kirjutage „Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet".

PRIA hankekord on kättesaadav järgnevalt lingilt "Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti hankekord"

PRIA 2021. aasta hankeplaan