PRIA pälvis kaugtöö märgise tunnustuse

Juuni alguses tunnustati PRIAt kaugtöö tegija märgisega. Kaugtöö tegija märgise andmine on ellu kutsutud Targa Töö Ühingu ja Elisa poolt ning märgise saajaks on organisatsioonid, kes soodustavad ning toetavad oma töötajate kaugtöö tegemist.

Hea on näha, et ka eksperdid tunnustavad PRIA järjepidavat panust oma inimeste rahulolu suurendamisse, millest ühe osa moodustab ka töötajatel oma tööaja paindlik ning sobival viisil korraldamine.

COVID-19 kriisi alguses suundusid PRIA töötajad praktiliselt üleöö kaugtööle ning inimeste kodudest said pisikesed kontorid. Samal ajal aga ei seiskunud ükski töö ega PRIA poolt pakutav teenus. Kaugtöö ja erinevate paindlike töövormide pakkumine on eelkõige mõtteviisi muutus – „meie ei saa“ mõtlemise asemele on tulnud „kuidas me saame“ mõtteviis. Praeguseks on kogu organisatsioonis hübriidtöökorraldus (st, et osa tööst tehakse ära PRIA kontoritest ja osa kaugtööna) nii tavaline, et sellest on saanud meie uus normaalsus.

Märgise saamine on olnud kõigi PRIA inimeste ühine pingutus. Oleme üle vaadanud töökorralduse, töövõtted- ja viisid, tehnilised lahendused, koolitanud oma töötajaid jne. Saame tõdeda, et kaugtööl olles on saanud kõik PRIA tööd hästi ja kvaliteetselt tehtud.

Märgis antakse välja kolmeks aastaks, seejärel tuleb seda uuendada. PRIA jaoks tähendab see, et mõtleme järjepidevalt, kuidas veelgi paremini kaugtööd korraldada ja töötajate rahulolu suurendada.

Ka käesoleva aasta rahulolu-uuring näitab, et meie töötajad hindavad PRIAt kui uuendusmeelset ja innovaatilist organisatsiooni kõrgelt (10 palli skaalal on hinne 8,22).

Oleme PRIAs veendunud, et kaugtöö tegemine ning erinevate paindlike tööviiside kasutamine ja kombineerimine on tulnud selleks, et jääda.