Põllumajandussaaduste ekspordi- ja impordilitsentsid

Turukorraldus

Tutvustus

Litsentsid

Litsentse kasutatakse põllumajandustoodetega kauplemisel väljaspool Euroopa Liitu asuvate riikidega. Litsentside ülesanne on impordi ja ekspordi kohta andmete kogumine ning imporditariifikvootide administreerimine. Eestis administreerib litsentside väljastamist ja imporditariifikvoodi süsteemi Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA).
Selleks, et põllumajandustooteid importida või eksportida peab ettevõtja kauba deklareerimisel esitama Maksu- ja Tolliametile antud toote kohta väljastatud kehtiva litsentsi. Litsentse ei ole vaja siis, kui eksporditavad või imporditavad kogused on väikesed (kogus sõltub tooteliigist nt. riisi impordi puhul on selleks 1000 kg).
Litsentsid annavad selle omanikule õiguse ja kohustuse importida või eksportida kehtivusaja jooksul litsentsil olevaid tooteid/kaupu ettenähtud koguses. Selleks, et tagada litsentsiga võetud kohustuste täitmine, peab litsentsi taotleja esitama tagatise. Tagatis vabastatakse pärast kasutatud litsentsi tagastamist (ekspordi puhul tuleb esitada ka eksporditõendid).

Litsentsikohustus impordi puhul:

  • Riis
  • Seemned
  • Lina ja kanep
  • Põllumajanduslikku päritolu etüülalkohol

Litsentsikohustus ekspordi puhul:

  • Riis


Litsentsi saamiseks tuleb esitada PRIA-sse vastava toote ja vastava koguse kohta ekspordi- või impordilitsentsi taotlus. Taotlusi saab esitada nii elektrooniliselt läbi e-PRIA või paberkandjal digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile turukorraldus [at] pria [dot] ee. PRIA väljastab litsentsi vastavalt Euroopa Komisjoni seadusandlusest tulenevate tähtaegade järgi. Litsentsi alla kuuluvate toodete eksportimisel või importimisel tuleb Maksu- ja Tolliametile esitada koos deklaratsiooniga ka vastav litsents. Maksu- ja Tolliamet teeb litsentsi kasutamise kohta mahakanded. Kui litsentsil olev kogus on kas kasutatud, kehtivusaeg on lõppenud või omanik ei soovi litsentsi enam kasutada, tagastab ta selle PRIA-le. Litsentsid peavad olema tagastatud 2 kuu jooksul peale kehtivusaja lõppu. Ekspordilitsentside puhul tuleb 12 kuu jooksul esitada ka eksporti tõendavad dokumendid. Peale vajalike tõendite esitamist ja vajalike nõuete täitmist vabastab PRIA litsentsi tagatise. Kui litsentsiga seotud kohustusi pole täidetud, peab PRIA kas osa või kogu tagatise kinni.

 

LISAINFO JA KONTAKT

Lisateavet saab e-posti aadressil turukorraldus [at] pria [dot] ee ning telefonil 737 1338 või 737 1381.