Pindala- ja maaelu arengu loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt algab 10. mail

Maikuus algab pindala- ja maaelu arengu loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Taotluste vastuvõtt avatakse klientidele 10. mail ja taotlusi saab esitada tavapäraselt juuni keskpaigani ehk 15. juunini.

Uuele programmperioodile 2023–2027 üleminek ning sellega seotud ulatuslikud muutused toetuste tingimustes ning nõuetes eeldavad elektrooniliste keskkondade tehnilisi muudatusi. Seoses muudatuste sisseviimise tehnilise keerukusega algab taotluste vastuvõtt tavapärasest nädal hiljem, s.t 10. mail.

Toetuste taotluste esitamine toimub elektrooniliselt e-PRIA vahendusel. Käesoleval aastal saab taotleda nii uue programmperioodi kui ka eelmise programmperioodi toetuseid, mis on välja toodud järgnevas nimekirjas.

Strateegiakava 2023–2027 otsetoetused

Strateegiakava 2023–2027 maaelu arengu toetused

Maaelu arengukava 2014–2020 toetused

Otsetoetuste otsused kinnitatakse vastavalt määrustes kehtestatud kuupäevadele: PST, ÜJT, NPT, TVK ja PKV toetuste puhul hiljemalt 10. detsembril 2023; KSM, MAHE, ÖKO, ÖST ja MESI puhul hiljemalt 10. veebruaril 2024 ning SKT osas hiljemalt 10. juunil 2024. Eesti maaelu arengukava ja strateegiakava maaelu arengu toetuste otsused kinnitatakse hiljemalt 10. veebruaril 2024.

Üldjuhul makstakse toetus välja 5 tööpäeva jooksul alates toetuse määramise otsuse kinnitamisest, kuid hiljemalt 30. juunil 2024.

2023. aastal antavate toetuste taotlemise ja nõuete kohta leiab täpsemat infot PRIA kodulehelt. Toetuste osas saab abi küsida PRIA pindala- ja loomatoetuste infotelefonil 737 7679.

Ootame kõiki kevadisel maikuul taotlusi esitama!