Ökoalade toetus 2023

EAGF

Tutvustus

Ökoalade toetuse (edaspidi ÖKO) peamine eesmärk on toetada elurikkuse ja bioloogilise mitmekesisuse, sealhulgas elupaikade ja maastike säilimist keskkonnasäästlike majandamispraktikate kasutuselevõtuga.

Toetust antakse põllumaa ja maastikuelementide ökoaladena määratlemise ja tootmisest kõrvale jätmise eest toetuse taotlemise kalendriaasta jooksul.

Toetust saab taotleda 2. maist 15. juunini 2023. a.

Pindala- ja loomapõhiste toetuste taotlusi võetakse vastu e-PRIAs.  

Täpsemat infot toetuse nõuete kohta saab lugeda määrusest.

Lehekülje info täieneb!

Abiks taotlejale

Juriidilised alused

Nimetus

Lisainfo:

pindala- ja loomatoetuste infotelefon 737 7679

toetuste info info [at] pria [dot] ee