Pärandniidu hooldamise toetus 2023

EAFRD

Tutvustus

Pärandniidu hooldamise toetuse (edaspidi NIIT) eesmärk on säilitada pärandniite ja seeläbi liigirikkust kogu põllumajandusmaal. Pärandniit ehk poollooduslik kooslus on pikaajalise inimtegevuse (niitmise, karjatamise ja puittaimestiku struktuuri kujundamise) mõjul kujunenud loodusliku elustikuga ala, mis on valdavalt kaetud niidutaimestikuga ning on niidetav või karjatatav.

Toetust antakse pärandniidu hooldamise tegevuste elluviimise eest viie järjestikuse kalendriaasta jooksul.

Toetust saab taotleda 2. maist 15. juunini 2023. a.

Pindala- ja loomapõhiste toetuste taotlusi võetakse vastu e-PRIAs.  

Täpsemat infot toetuse nõuete kohta saab lugeda määrusest.

Lehekülje info täieneb!

Abiks taotlejale

Juriidilised alused

Nimetus

Lisainfo:

pindala- ja loomatoetuste infotelefon 737 7679

toetuste info info [at] pria [dot] ee