Põhisissetulekutoetus ja ümberjaotav toetus 2023

EAGF

Tutvustus

Põhisissetuleku toetuse (PST) kaudu tagatakse, et põllumajandusmaid kasutatakse jätkuvalt põllumajandusliku tegevuse elluviimiseks. Põllumajandusliku tegevusena mõistetakse põllumajandusmaa kasutamist põllumajanduslikuks tootmiseks (taimekasvatuseks, loomade pidamiseks jne) ning põllumajandusmaa hoidmist karjatamiseks ja harimiseks sobilikus seisukorras, ehk hooldamist. Ümberjaotava toetuse (ÜJT) eesmärgiks on suunata suurematelt põllumajandustootjatelt teatud osa toetusest väiksematele ja keskmise suurusega põllumajandustootjatele.

Põhisissetulekutoetust ja ümberjaotavat toetust saab taotleda 2. maist 15. juunini 2023. a.  

Taotlusi võetakse vastu e-PRIAs.

Täpsemat infot toetuse nõuete kohta saab lugeda määrusest. 

Lehekülje info täieneb!

Abiks taotlejale

Juriidilised alused

Nimetus Lisatud

Lisainfo:

pindala- ja loomatoetuste infotelefon 737 7679

toetustega seotud info info [at] pria [dot] ee