PRIA toetuste maksustamisest

Füüsiliste isikutele makstavate toetuste tulumaksustamine alates 1. jaanuarist  2015

1. jaanuaril 2015. a  jõustus Eestis tulumaksuseaduse muudatus, mille alusel maksustatakse tulumaksuga füüsilistele isikutele makstavad põllumajandus- ja maaelutoetused. Seadusest tulenevalt peab PRIA füüsilistele isikutele makstavatelt toetustelt kinni tulumaksu.

Alates 01.01.2018 on tulumaksumäär 20% ja maksuvaba tulu 500 eurot kuus.
(Rohkem infot maksuvaba tulu kohta leiate https://www.emta.ee/et/maksuvaba-tulu). Maksuvaba tulu rakendamiseks tuleb esitada PRIAle avaldus.

Avalduse võib esitada vabas vormis, kuid seal peaksid kindlasti olema järgmised andmed:

- ees- ja perekonnanimi;

- isikukood;

- kuupäev ja allkiri;

- PRIA toetustega seoses maksuvaba tulu rakendamise alguse kuupäev;

- Lisaks palume avaldusele lisada kinnitus, et samasisulist tulumaksuvaba määra rakendamise avaldust ei ole esitatud ühelegi teisele väljamakse tegijale.

 Avaldust  saab saata:

- e-kirjaga digitaalselt allkirjastatult aadressil pria [at] pria [dot] ee

- vormistada kirjalikult paberil ja anda PRIA maakondlikus teenindusbüroos klienditeenindajale

- posti teel aadressil Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet, Tähe 4, Tartu 51010

Rohkem infot kinnipeetud tulumaksu kohta saab:

PRIA finantsosakonnast tel 510 8721 Kadri Maata või tel 5344 4031 Kristiina Tomann.

Tulude deklareerimisega seotud küsimustega palume pöörduda otse Maksu- ja Tolliameti poole infotelefonil 1811 või e-kirja teel aadressil fyysisik [at] emta [dot] ee.