PRIA toetuste maksustamisest

Füüsilistele isikutele makstavate toetuste tulumaksustamine alates 1. jaanuarist 2015. a

1. jaanuaril 2015. a  jõustus Eestis tulumaksuseaduse muudatus, mille alusel maksustatakse tulumaksuga füüsilistele isikutele makstavad põllumajandus- ja maaelutoetused. Seadusest tulenevalt peab PRIA füüsilistele isikutele makstavatelt toetustelt kinni tulumaksu.

Erand on siin Natura 2000. Antud toetuse välja maksmisel tulumaksu kinni ei peeta.  Nimelt arvatakse alates 2020. aastast Natura 2000 toetus raieõiguse ja metsamaterjali müügitulude hulka, mille maksustamisele kehtib erikord. Meeles tuleb aga pidada, et tegemist on jätkuvalt maksustatava toetusega. Seega on metsaomanikul endal kohustus oma tuludeklaratsioonis deklareerida maksustatav toetus.

Alates 01.01.2018 on tulumaksumäär 20% ja alates 01.01.2023 on maksuvaba tulu 654 eurot kuus.

Rohkem infot maksuvaba tulu kohta leiate Maksu- ja Tolliameti kodulehelt. Maksuvaba tulu rakendamiseks tuleb esitada PRIAle avaldus.

Avalduse võib esitada vabas vormis, kuid seal peaksid kindlasti olema järgmised andmed:

  • ees- ja perekonnanimi;
  • isikukood;
  • kuupäev ja allkiri;
  • PRIA toetustega seoses maksuvaba tulu rakendamise alguse kuupäev;
  • lisaks palume avaldusele lisada kinnitus, et samasisulist tulumaksuvaba määra rakendamise avaldust ei ole esitatud ühelegi teisele väljamakse tegijale.

Avaldust saab saata:

  • e-kirjaga digitaalselt allkirjastatult aadressil pria [at] pria [dot] ee (pria[at]pria[dot]ee);
  • vormistada kirjalikult paberil ja anda PRIA maakondlikus teenindusbüroos klienditeenindajale;
  • posti teel aadressil Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet, Tähe 4, Tartu 51010.

Lisainfo

  • PRIA finantsosakonnast telefonil 5344 4031;
  • tulude deklareerimisega seotud küsimustega palume pöörduda otse Maksu- ja Tolliameti poole infotelefonil 880 0811 või e-kirja teel aadressil eraklient [at] emta [dot] ee (eraklient[at]emta[dot]ee).