Põhjavee kaitse toetus 2023

EAFRD

Tutvustus

Põhjavee kaitse toetuse (PÕHJAVESI) eesmärk on põllumajandusmaal toitainete leostumise ohu vähendamine, kuna põllumajandustootmises võivad toitained sõnniku ja mineraalväetiste liigse või väära kasutamise tagajärjel kanduda põhja- ja pinnavette. Toetust antakse põhjaveekaitselise tegevuse elluviimise eest viie järjestikuse kalendriaasta jooksul.

Toetust saab taotleda 2. maist 15. juunini 2023. a.

Pindala- ja loomapõhiste toetuste taotlusi võetakse vastu e-PRIAs.  

Täpsemat infot toetuse nõuete kohta saab lugeda määrusest.

Lehekülje info täieneb!

Abiks taotlejale

Juriidilised alused

Nimetus

Lisainfo:

pindala- ja loomatoetuste infotelefon 737 7679

toetuste info info [at] pria [dot] ee