Avatud ja saabuvad taotlusvoorud - mai - juuni 2020

Avatud ja saabuvad taotlusvoorud - mai - juuni 2020

Avatud taotlusvoorud – mai 2020 

Meetme nimetus

Vastuvõtt

Eelarve (€)

Toetuse määramine

Toetuse maksmine

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus- ja tutvustuskampaaniate toetus

EMKF 4.3 meede

 

1.01-31.12.20

2 120 000

50 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtpäevast

25 tööpäeva jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest

LEADER kohalikuks arenguks
MAK 19 meede

avatud läbi aasta

72,3 mln

hiljemalt 60 tööpäeva (vajadusel 90 tööpäeva) jooksul päevast, mil kohalik tegevusgrupp esitab PRIAle projektitaotluste paremusjärjestuse ettepaneku

*

 

Algatusrühma koostöötegevused
EMKF meede 3.4

 

avatud läbi aasta

2,1 mln

hiljemalt 45 tööpäeva jooksul taotluse esitamise kuupäevast.

25 tööpäeva jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest

Kalanduspiirkonna kohaliku arengustrateegia rakendamine (projektitoetus)

EMKF meede 3.3

 

avatud läbi aasta

20 mln

50 tööpäeva jooksul toetustaotluse ja algatusrühma dokumentide esitamisest algatusrühma poolt

25 tööpäeva jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest

Koolikava toetus

 

avatud läbi aasta

2 988 671 koos kaasnevate haridusmeetmetega

3 kuu jooksul taotluse esitamisest

3 kuu jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest

Kalapüügi-ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus

EMKF meede 4.4.3

 

2.03.-31.12.20

123 730

45 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohase taotluse saamisest

25 tööpäeva jooksul arvates  nõuetekohaste dokumentide saamisest

Vesiviljelusloomade tauditõrjeprogrammi rakendamise toetus

EMKF meede 2.12

6.04-31.12.20

 

211 801

35 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamisest

35 tööpäeva jooksul arvates  nõuetekohaste dokumentide saamisest

Mesilaspere toetus 1. - 15.05.20 800 000 detsember 2020 kuni 31.12.2020
Pindalatoetused, üleminekutoetused ning MAK loomapõhised toetused

2. - 21.05.20 

Hilinenult kuni 15.06

**

MAK pindala- ja loomatoetused: 10.02.2021;

otsetoetused ja üleminekutoetused: 10.12.2020

MAK pindala- ja loomatoetused: alates veebruar 2021;

otsetoetused ja üleminekutoetused: alates detsember 2020

Ohtliku taimekahjustaja tõrjeabinõude rakendamise toetus 3.-25.05.20 357 369 30 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtpäevast alates 7 tööpäeva jooksul taotluse rahuldamise otsuse tegemisest alates
Lõssipulbri eraladustamise toetus 7.05.-30.06.20   pärast komisjonilt positiivse otsuse saamist kaheksandal tööpäeval pärast nõuetekohase taotluse saamist 120 päeva jooksul pärast maksetaotluse esitamise kuupäeva tingimusel, et lepingulised kohustused on täidetud
Või eraladustamise toetus 7.05.-30.06.20   pärast komisjonilt positiivse otsuse saamist kaheksandal tööpäeval pärast nõuetekohase taotluse saamist 120 päeva jooksul pärast maksetaotluse esitamise kuupäeva tingimusel, et lepingulised kohustused on täidetud
Juustu eraladustamise toetus 7.05.-30.06.20   pärast komisjonilt positiivse otsuse saamist kaheksandal tööpäeval pärast nõuetekohase taotluse saamist 120 päeva jooksul pärast maksetaotluse esitamise kuupäeva tingimusel, et lepingulised kohustused on täidetud
Lamba- ja kitseliha eraladustamise toetus Alates 07.05.20   pärast komisjonilt positiivse otsuse saamist kaheksandal tööpäeval pärast nõuetekohase taotluse saamist 120 päeva jooksul pärast maksetaotluse esitamise kuupäeva tingimusel, et lepingulised kohustused on täidetud
Veiseliha eraladustamise toetus Alates 07.05.20   pärast komisjonilt positiivse otsuse saamist kaheksandal tööpäeval pärast nõuetekohase taotluse saamist 120 päeva jooksul pärast maksetaotluse esitamise kuupäeva tingimusel, et lepingulised kohustused on täidetud

* LEADER-meede: toetuse väljamaksmiseks peab projektitoetuse saaja tegevuse ellu viima või tegema investeeringu ja esitama elektrooniliselt läbi e-PRIA investeeringut tõendavad dokumendid kuni neljas osas ühe taotluse kohta kuni 3 aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid mitte hiljem kui 31. detsembril 2022.aastal.

Ühisprojektis kavandatud tegevuste elluviimise või investeeringu tegemise korral tuleb tõendavad dokumendid esitada läbi e-PRIA kuni 4 aasta jooksul, koostööprojekti korral (koostööprojekte saavad teha ainult tegevusgrupid) kuni 4 aasta jooksul, kuid mitte hiljem kui 31. detsembril 2022. aastal.

Kui investeeringuobjekt soetatakse liisinglepingu alusel, siis teeb projektitoetuse saaja liisinglepingu alusel maksed ja esitab selle tegemist tõendavad dokumendid kuni 4 osas ühe taotluse kohta kuni viie aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid hiljemalt 30.06.2023. a.

Loe lisaks siit.

** täpsem info iga toetusmeetme kohta on leitav meetmete lehelt

Saabuvad taotlusvoorud – juuni 2020

Meetme nimetus ja link PRIA kodulehele

Vastuvõtt

Eelarve (€)

Toetuse määramine

Toetuse maksmine

Põllumajanduskindlustustoetus (meede 17.1) 10.-17.06.20 1 000 000 30 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast 30 tööpäeva jooksul alates nõuetekohaste dokumentide saamisest